SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 23. ledna 2020

Home » » Recenze/review - BLASPHEMER - The Sixth Hour (2020)

Recenze/review - BLASPHEMER - The Sixth Hour (2020)


BLASPHEMER - The Sixth Hour
CD 2020, Candlelight Records

for english please scroll down

Obrácený krucifix, modlitby plné zloby a nenávisti. Jsi jeden z mála, ale nevěříš. Každý den vstáváte brzy, opuštění ve svých celách a vzýváte dávno padlé modly. Tvoji duši nejdřív zachvátil pocit svobody, ale postupně, polehounku jsi se stal prokletým. Nejdřív ti dělaly dobře drobné věci, jako znečištění svěcené vody, pálení bible a přemlouvání ostatních, ale pak si dospěl. Dnes tu stojíš a vzýváš pána pekel. Jsi zvrácený, prokletý, jsi svým vlastním démonem.

Víra je slepá! A já stále dokola poslouchám novou desku italských death metalistů BLASPHEMER. Ta je také plná rouhání, padlých kněží, špíny a temnoty. Zároveň je také perfektně zvukově ošetřeným albem s krásně morbidním obalem, který připomíná výjev ze Starého zákona. Při poslechu "The Sixth Hour" může dojít k samovznícení, tak si dejte pozor.

Pokud budete novinku poslouchat pozornějí, tak stejně jako já dojdete ke stejnému závěru. Je vynikající po všech stránkách. Je dynamická, šílená, technická tak akorát, mocná a mohutná, démonická. Songy, volně inspirované kapelami typu DYING FETUS, DEFEATED SANITY, MALIGANANCY, IMMOLATION, MORBID ANGEL a dalšími brutálními smečkami, náležitě řežou a pálí. BLASPHEMER působí jako našeptávači, jako vyslanci samotného pekla. Z jejich hudby je cítit síra, odhodlání a nenávist. Jsem najednou znovu padlým knězem, který dávno ztratil víru v dobro. Symfonie smrti, monumentálně vystavěné skladby a vokál, který doslova zabíjí. Takhle nějak si představuji perfektní brutální death metalové album. Jakoby někdo škvařil můj mozek ve vlastní šťávě. Probodl mi lebku ostrými riffy a zlámal mi všechny kosti. Tohle je temné inferno, okultní death metalový obřad s jediným účelem - zničit vše živé, a všechny nás proklít. Černý, krvavý smrtící kov, který vás spálí na popel! Peklo!Asphyx says:

Reverse crucifix, prayers full of anger and hatred. You're one of the few, but you don't believe. Every day you get up early, leaving in your cells and calling long fallen idols. Your soul was first captured by a sense of freedom, but gradually, you became a cursed. At first they did fine things to you like polluting the holy water, burning the Bible, and persuading others, but then you grew up. You stand here today and invoke the lord of hell. You are perverted, cursed, you are your own demon.

Faith is blind! And I keep listening to the new album of Italian death metallers BLASPHEMER. It is also full of blasphemy, fallen priests, dirt and darkness. At the same time, it is also a perfectly sound-treated album with a beautifully morbid cover, reminiscent of the Old Testament scene. Listening to "The Sixth Hour" may cause spontaneous ignition, so be aware.


If you listen to the new album more closely, you and I will come to the same conclusion. It is excellent in all aspects. It is dynamic, crazy, technical, powerful, demonic. Loosely inspired by bands like DYING FETUS, DEFEATED SANITY, MALIGNANCY, IMMOLATION, MORBID ANGEL and other brutal bands, they cut and burn properly. BLASPHEMER acts as whisperers, as ambassadors of hell itself. Sulphur, determination and hatred can be felt in their music. I am suddenly again a fallen priest who long ago lost faith in the good. Death Symphony, monumental songs and vocal that literally kills. That's how I imagine the perfect brutal death metal album. As if somebody would cook my brain in my own juice. He stabbed my skull with sharp riffs and broke my bones. This is a dark inferno, occult death metal ceremony with one purpose - to destroy everything alive and curse us all. Black, bloody death metal that burns you to ashes! Hell!


Tracklist:
01. Let Him Be Crucified
02. Hail, King of the Jews!
03. The Stumbling Block
04. Stabat Mater
05. Blessed Are the Wombs That Never Bore
06. Lord of Lies
07. Via Dolorosa
08. The Robe of Mockery
09. I.N.R.I.
10. The Sixth Hour
11. The Deposition
12. De Profundis

band:
Clod "The Ripper" De Rosa - Lead Vocals & Bass
Simone Brigo - Guitar & Backing Vocals
Nicolò Brambilla - Guitar & Backing Vocals
Davide Cazziol - Drums

Share this games :

TWITTER