SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 24. ledna 2020

Home » » Recenze/review - CRUEL FATE - A Quaternary of Decrepit Night Mares (2019)

Recenze/review - CRUEL FATE - A Quaternary of Decrepit Night Mares (2019)


CRUEL FATE - A Quaternary of Decrepit Night Mares
CD 2019, PRC Music

for english please scroll down

Když vás spálí na popel, tak po vás nezbude vůbec nic. Jenom prach, kousky neshořelých kostí, které se ale vždycky vyhodí, protože by se v urně nevyjímaly dobře. Vaše tělo projde žehem, roztaví se jako voskový papír. Otázkou zůstává, co se stane s duší, pokud tedy nějaká existuje. Možná jsme nakonec jen otiskem ve vzpomínkách, prchavým okamžikem, který zůstane v našich dětech. Bojíte se také nicoty? Že ne? Ale to víte že jo, bojí se každý. Death metal je pro mě stylem, který sice nedává odpovědi na podobné otázky, ale v některých případech dokáže poodhalit tajemný závoj věcí, které možná ani nechceme vědět.

Kanadské CRUEL FATE jsem objevil náhodou, za loňský rok moji maličkost odměnil bandcamp velkým poděkováním za propagaci jejich stránek i spolupráci. A zároveň se mi v účtu objevila nějaká ta doporučení. Bylo to jako za starých časů, kdy jsem kupoval kazety podle obalu. "A Quaternary of Decrepit Night Mares" mě doslova uhodilo do očí. Pak do uší. A zbytek je o vzájemné přízni a prokletí. CRUEL FATE hrají takový ten valivý death metal, u kterého si začnete ihned podupávat nohou, případně rozmlátíte nejbližší rakev. Jedná se o old school jako řemen, o klasickou a tradiční ochutnávku postupů, které máme my staří fanoušci zaryté hluboko v paměti i srdci. Do kremační pece zajíždí další tělo, vypadá to jak brána do pekla. Možná taky je. Cítím zde inspiraci JUNGLE ROT, BOLT THROWER, MEMORIAM, BODYFARM, GRAVE, ASPHYX, ale CRUEL FATE ještě navíc přidávají temné prvky americké smrtící školy. Výsledek se nadmíru dobře poslouchá, má na mě drtivý účinek, mám sto chutí skočit do pece a vyrvat tělo ze spárů smrti. A to i za cenu toho, že budu spálen na popel. Kanaďané válcují, jsou jako buldozer, který dostal za úkol srovnat krematorium se zemí. Motivy jsou zde možná notoricky známé, ale jsou zahrané takovým způsobem, že nelze nepodlehnout. Navíc, vždycky bývá zajímavé se podívat i na druhou stranu, do záhrobí. Kreatura se probudila! A prokousla mi rovnou tepnu. Ryzí death metal, který ve vás zanechá krutý otisk!sumarizace:

Zavřeni navěky v podzemí, hnijeme zaživa. Vzýváme death metalové bohy osmdesátých a devadesátých let, odstřiženi od dnešního zkaženého světa. Touláme se podsvětím a vyhledáváme kapely, které ctí stejné modly jako my. Sázíme na špínu, rozkládající se těla a nekonečné zástupy nemrtvých. Jsme prokletí! Až na věky, amen!

CRUEL FATE jsou death metalová skupina z Kanady, která uctívá hudbu takových veličin jako jsou JUNGLE ROT, BOLT THROWER, MEMORIAM, BODYFARM, GRAVE, ASPHYX. Jejich dlouhohrající prvotina "A Quaternary of Decrepit Night Mares" je hodně krvavou vstupenkou do záhrobí. Nutno říci, že hodně vydařenou.

Na CRUEL FATE se mi nejvíc asi líbí odhodlání, schopnost složit zapamatovatelnou skladbu, která vás rozloží jako mrtvolu ze starých časů. Kanaďané hrají dle dávných postupů, ale činí tak zkušeně a dodávají do skladeb svoji vlastní invenci. Mají jasnou vizi - zničit vás, postupně, jako choroba. Připomínají posly z devadesátých let, kteří přišli exhumováni znovu na tento svět, aby šířili slávu jediného pravého death metalu. Album pravděpodobně neosloví dnešní zmlsané strávníky a obdivovatele technických ekvilibristik, ale spíše fanoušky, kteří pamatují ještě klasické hanobení hrobů. S "A Quaternary of Decrepit Night Mares" jsem uléhal rád a často do své dřevěné rakve. Užíval jsem si studené melodie, prašivý zvuk i sílu záhrobí. Stali se mými věrnými průvodci v zemi stínů. Plesnivý death metal, který řeže jako rezavý nůž! 


Asphyx says:

Forever closed in the underground, we are rotting alive. We call upon the death metal gods of the 80s and 90s, we are cut off from today´s corrupt world. We walk through the underground and look for bands which honour the same idols as we do. We bet on dirt, decaying bodes and the endless lines of undead. We are cursed! Forever! Amen!

CRUEL FATE is a death metal band from Canada which worship music of the famous bands like JUNGLE ROT, BOLT THROWER, MEMORIAM, BODYFARM, GRAVE, ASPHYX. Their long-played first album "A Quaternary of Decrepit Night Mares" is a very bloody ticket to the beyond world. And I have to say that this ticket is very good.

What I like the most about CRUEL FATE is their determination, the ability to compose a memorable song that will break you up like a corpse from the ancient times. Those Canadian´s play music according to old practices but they do it very good and their songs have their own invention. They have a clear vision – to destroy you, gradually, like a disease. They feel like messengers from the 90s who came exhumed again to this world to spread the fame of the one and only real death metal. This album will probably not appeal to today´s spoiled consumers and admirers of technical equalizers but rather fans who remember the classic defamation of graves. I really like to go to sleep with "A Quaternary of Decrepit Night Mares" into my wooden coffin. I enjoyed the cold melodies, ashy sound and also the power of the world beyond. They became my faithful guides in the world of shadows. A mouldy death metal which cuts like a rusty knife! 


Tracklist:
01. A Quaternary of Decrepit Night Mares
02. Decanting Death Under Leaden Skies
03. Ossuaric Dust and Pallid Stains
04. Humanity's Cruelty, Humanity's Fear
05. Carrion Wind
06. Fleshrazer
07. Skinning of Life
08. Bathing in the Ecstasy of the Successful Application of Relief Constructivism in the Art of Human Suffering

Share this games :

TWITTER