DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 13. ledna 2020

Home » » Recenze/review - TERATOMA - Overtures of the Flesh (2019)

Recenze/review - TERATOMA - Overtures of the Flesh (2019)


TERATOMA - Overtures of the Flesh
CD 2019, Base Record Production

for english please scroll down

Nejhorší byla nejistota. Nevěděl jsem, co mě čeká. Nejdřív mě unesli, vyslýchali a nakonec uvrhli do hluboké kobky. Bez jídla, v zimě, jedinou mou společností jsou krysy. Rozdrásal jsem si ruce do krve. Co mě čeká? Proč jsem prokletý? Obvinili mě z kacířství. Zaslepeni vírou mě uvrhli do žaláře. Cítím to, umírám. Ale neodvolám, dávno už vím, že Bůh neexistuje. Zato Satana můžete potkat na každém rohu. To nemusím nikomu dokazovat.

Španělští death metaloví maniaci TERATOMA jsou zde s novým albem "Overtures of the Flesh", které je stejně kacířské, jako moje činy. Obsahuje devět temných songů, u kterých shnijete zaživa. Jak známo, tak peklo si nevybírá a smrt je jedinou jistotou. Tohle všechno zde můžete slyšet. "Overtures of the Flesh" je albem, které zabíjí na potkání. "Overtures of the Flesh" zní ostře a nekompromisně. Navíc smrdí sírou. Kapela je ovlivněna kapelami jako CARCASS, NAPALM DEATH, EXHUMED, IMMOLATION, BOLT THROWER, INCANTATION. TERATOMA přidávají svůj vlastní ksicht, ušitý z kůží nevinných obětí. Jedná se zkrátka přesně o ten druh pravého, ryzího a opravdového death metalu, ušpiněného grindem, u kterého nezůstanete v klidu. Zvuk je velmi dobře ošetřen, obal připomíná hororový film a nápadů je také dostatek. "Overtures of the Flesh" poslouchám rád a s chutí. Jsem totiž znovu zavřený v hluboké kobce a světlo jsem neviděl již několik dní. Pojídám krysí maso a marně doufám ve spasení. Jsem prokletý, zavržený, pohřbený zaživa. Stejně jako tohle album. Deska mi nejvíc připomíná nějakou obrovskou příšeru, která se právě probudila k životu. Touží i po vaší krvi. Téhle nahrávce je lehké podlehnout. Na konci je jenom smrt. A temnota. Poctivý smrtící kov s krvavým otiskem! Velmi dobře!Asphyx says:

The worst was uncertainty. I didn't know what I should expect. First I was kidnapped, interrogated and finally thrown into a deep cell. Without food, in winter, my only company were rats. I tore my hands into the blood. What should I expect? Why am I cursed? They accused me of heresy. Blinded by faith, I was thrown into prison. I can feel it, I'm dying. But I do not recall, long ago I know that God does not exist. But you can meet Satan on every corner. I don't have to prove that to anyone.

Spanish death metal maniac TERATOMA are here with the new album "Overtures of the Flesh", which is as heretical as my actions. It contains nine dark songs for which you rot alive. As is well known, hell does not choose and death is the only certainty. You can hear all of this here. "Overtures of the Flesh" is an album that kills.


"Overtures of the Flesh" sounds sharp and uncompromising. In addition, it stinks of sulphur. The band is influenced by bands like CARCASS, NAPALM DEATH, EXHUMED, IMMOLATION, BOLT THROWER and INCANTATION. TERATOMA adds their own face, made from the skin of innocent victims. In short, it is exactly the kind of true, genuine and true death metal, dirty grind, which not keep you calm. The sound is very well treated, the cover resembles a horror film, and there are plenty of ideas. "Overtures of the Flesh" I like to listen it and enjoy it. I am locked in a deep cell again and I have not seen the light for several days. I eat rat meat and hope in vain for salvation. I am cursed, condemned, buried alive. Just like this album. The album most reminds me of a huge monster that has just woken to life. This monster wants your blood. It's easy to succumb to this record. In the end there is only death. And darkness. Honest dead metal with a bloody print!


Tracklist:
01. Overtures Of The Flesh
02. Painful Domain
03. Uncanny Valley
04. Across The Empty Graves
05. Shadows Of Bedlam
06. Suicide Forest
07. Wonderlies
08. Coronation
09. 1985

band:
TITOPSY - Vocals
JUANMA - Guitars
JUANJO - Guitars
SERGI - Drums
JOXE - Bass

Share this games :

TWITTER