SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 5. února 2020

Home » » Recenze/review - GOD DETHRONED - Illuminati (2020)

Recenze/review - GOD DETHRONED - Illuminati (2020)


GOD DETHRONED - Illuminati
CD 2020, Metal Blade Records

for english please scroll down

Jdu mlhavým ránem a opět mám pocit, že mě někdo sleduje. Nevím, jestli je to bůh nebo mé kroky řídí osud, ale cítím se divně. Sem tam vyplavou na povrch informace o tom, že nás ovládá tajné společenství, které rozhoduje i o vaší budoucnosti. Pod rouškou víry jsou nám předepisovány zákony a nařízení. Jdi a pochoduj, hlavně nevybočuj z řady. Falešní proroci vědí své. Jdu dál mlhavým ránem a jsem moc rád, že poslouchám muziku. Dodává mi naději a svobodu.

Novou desku holandských GOD DETHRONED jsem nemohl zpočátku vůbec vstřebat. Po prvních setkáních jsem album raději odkládal a nevěděl, co o ní říct. Po nějakém čase došlo k vzájemnému propojení mezi mnou a hudbou. Ano, bylo to v mlhavém ránu, cestou do práce, pod dohledem vševědoucích kamer. Pomalu, polehounku mě začaly bavit harmonie kytar, neotřele temná atmosféra a dokonce i čisté vokály a klávesy. GOD DETHRONED jsou zrovna kapela, od které očekávám vývoj, progresi. Nahrávka přesně sedla do mého současného rozpoložení. Je tajemná, záhadná, svým způsobem až magická. Stačí jí dát čas. 
Hlavní devizou a věcí, které si ihned na "Illuminati" všimnete, tak jsou melodie. GOD DETHRONED mají svůj jasný a originální rukopis, který je odlišuje od ostatních. Perfektně jsou ale zpracované i vokály. Lidé bez fantazie tuhle desku spíše nepochopí, je živým, neustále se měnícím organismem, pohybujícím se někde na pomezí blacku a death metalu. A to převážně ve středním tempu. Možná nás sledují na každém kroku, možná jsme jen loutky v rukou někoho jiného, ale dokud budu moci poslouchat podobné nahrávky, budu se cítit svobodný. Rád se nechávám unášet jednotlivými skladbami, oceňuji promyšlené a inteligentní texty, s chutí se dívám i na obal a užívám si studený zvuk. Pro mě osobně se jedná už teď o album, o kterém vím, že se k němu budu rád a často vracet. Hudba je pro mě o fantazii, o vzájemném propojení mezi kapelou a fanouškem. Je záchytným bodem, odpočinkem i zamyšlením. "Illuminati" mají v sobě velké množství temné energie. Máme na světě přesně vyměřený čas a na konci nás čeká jediná jistota - smrt. Svět kolem hoří a já poslouchám desku stále dokola. Chladně melodická symfonie temnoty!Asphyx says:

I'm going through a foggy morning and again I feel like someone is following me. I don't know if it's God or my steps guide destiny, but I feel weird. Sometimes there appears information about the fact that we are controlled by a secret community that also determines your future. Under the guise of faith, laws and regulations are prescribed to us. Go and march, do not deviate from the line. False prophets know more. I keep walking on a foggy morning and I'm very happy to listen to music. It gives me hope and freedom.

At first, I could not absorb the new album of Dutch GOD DETHRONED. After the first meetings I preferred to postpone the album and didn't know what to say about it. After some time there was a connection between me and music. Yes, it was a foggy morning, on the way to work, under the watch of omniscient cameras. Slowly, I was beginning to enjoy the harmonies of guitars, a fresh atmosphere and even clear vocals and keyboards. GOD DETHRONED is the band from who I expect progression. The record fits exactly to my current state of mind. It is mysterious and in some way, magical. It just needed time.


The main asset and things that you immediately notice on "Illuminati" are the melodies. GOD DETHRONED have a clear and original signature that sets them apart from others. But the vocals are also perfect. People without imagination will not understand this album, it is a living, constantly changing organism, moving somewhere between black and death metal. And mostly at medium tempo. Maybe they are watching us at every step, maybe we are just puppets in someone else's hands, but as long as I can listen to similar recordings, I will feel free. I like to be carried away by individual songs, I appreciate thoughtful and intelligent lyrics, I like to watch the cover and enjoy the cold sound. For me personally, it is an album that I will like to return to. For me, music is about imagination, about the connection between the band and the fan. It is a clue, rest and reflection. The "Illuminati" have a lot of dark energy inside. We have a precise time in the world, and at the end we have one certainty - death. The world is burning, and I listen to the record over and over. Cold melodic symphony of darkness!


Tracklist:
01. Illuminati (4:50)
02. Broken Halo (3:36)
03. Book of Lies (4:14)
04. Spirit of Beelzebub (3:44)
05. Satan Spawn (3:16)
06. Gabriel (4:52)
07. Eye of Horus (5:26)
08. Dominus Muscarum (0:43)
09. Blood Moon Eclipse (6:03)

band:
Henri Sattler - vocals, guitars
Dave Meester - lead guitars
Jeroen Pomper - bass, backing vocals
Michiel van der Plicht - drums

Share this games :

TWITTER