DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 19. února 2020

Home » » Recenze/review - GRAVERAPE - Exhuming Decay (2020)

Recenze/review - GRAVERAPE - Exhuming Decay (2020)GRAVERAPE - Exhuming Decay
CD 2020, vlastní vydání

for english please scroll down


Vytáhl jsem ze země další tělo. Oprášil jej od hlíny. Chvíli se zadíval do vyděšených očí. Kolik vás ještě bude? Ptám se sám sebe a bojím se nadechnout. Nad mělkým hromadným hrobem se vznáší puch mršin. Prostřelené hlavy, utrhané ruce i nohy, vydloubané oči. Myslel jsem si, že se dá zvyknout na všechno. Jenže toho bylo moc. Příliš strachu, bolesti, příliš temnoty. Když je hromada velká, polijeme ji benzínem a zapálíme. Mám pocit, jako bych ve větru slyšel nářek. 

Když se mi dostala do ruky nová deska amerických death doomařů GRAVERAPE, díval jsem se zrovna na jeden film z války. Vypnul jsem zvuk a pustil si desku. Najednou jsem byl já hlavním hrdinou příběhu. Hrobníkem, který má na starosti likvidaci jednoho hromadného hrobu. Album se mi usadilo v hlavě, hlodalo tam, připomínalo starodávnou chorobu, která se znovu probudila.
Deska "Exhuming Decay" má stejně mrtvolnou atmosféru jako nahrávky slavných ACID WITCH. Nalezneme zde ale i vlivy švédské death metalové školy. Vše je potom zahaleno do černoty, bolesti a utrpení. Skladby vyznívají s hororovou naléhavostí. Připomínají nejkrvavější filmy z osmdesátých let, se skvělým hnilobným zvukem, vokálem ze záhrobí a spoustou morbidních nápadů. Pomalé nástupy, připomínající topící se zvíře. Exhumované hroby, rozpadající se těla, mrtvoly, ztuhlé v podivných pozicích. Tohle všechno zde najdete, také v jedné skladbě hostujícího vokalistu Trevora Strnada (THE BLACK DAHLIA MURDER). Death doom metal je nám dávkován jako jed. Postupně si vás podmaní, přetvoří k obrazu svému a nakonec - co myslíte, ano, zemřeme všichni. Vozím mrtvoly a starám se o hroby již dlouhý čas a musím říct, že novinka a zároveň prvotina "Exhuming Decay" se povedla na výbornou. Tohle je pravý, ryzí a reálný old school death doom metal. Deska, u které vykrvácíte, album, které vás vezme na nekonečný výlet do záhrobí. Nikdy se nevrátíte! Smrt!

Asphyx says:

I pulled another body out of the ground. brushed it off the dirt. I stared into the frightened eyes for a moment. How many? I ask myself and I'm afraid to breathe. A smell of carrion floats above the shallow mass grave. Shot heads, torn arms and legs, bulging eyes. I thought you could get used to everything. But it was too much. Too fear, pain, too dark. When the pile is big, pour it in gasoline and light it. I feel like I hear a wailing in the wind.

When I got a new album of American death doom band GRAVERAPE, I just watched one movie from the war. I turned off the sound and turned on the record. Suddenly I was the main character of the story. A gravedigger in charge of the liquidation of one mass grave. The album settled in my head, gnawed there, reminiscent of an ancient disease that woke up again."Exhuming Decay" has the same deadly atmosphere as the recordings of the famous ACID WITCH. We can also find here influences of Swedish death metal school. Everything is then wrapped in blackness, pain and suffering. The songs sound horrific. They resemble the bloodiest films of the 1980s, with great rotting sound, a vocal from the grave and lots of morbid ideas. I care about graves for a long time, drowning animals. Exhumed graves, crumbling bodies, corpses, frozen in strange positions. All of this can be found here, also in a guest song by Trevor Strnad (THE BLACK DAHLIA MURDER). Death doom metal is dosed as poison. Gradually they will conquer you, transform you into their own image, and finally - what you think, yes, we will all die. I have been carrying corpses and taking care of graves for a long time and I have to say that the new album - debut "Exhuming Decay" was done excellently. This is real, genuine old school death doom metal. The album which let you bleed out, an album that takes you on an endless trip to the grave. You will never return! Death!


Tracklist:
1. Corpsefucker
2. Continue My Bloodbath
3. After The Massacre
4. Another Holocaust
5. Feast On The Deceased (Feat. Trevor Strnad)
6. Sickened
7. Into Death's Arms

https://graverape.bandcamp.com/album/exhuming-decay
https://www.facebook.com/Graverape-154634991902007/
https://www.instagram.com/graverape_/
Share this games :

TWITTER