DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 20. února 2020

Home » » Recenze/review - SALTAS - Mors Salis: Opus I (2020)

Recenze/review - SALTAS - Mors Salis: Opus I (2020)SALTAS - Mors Salis: Opus I 
CD 2020, Nuclear War Now! Productions

for english please scroll down

Říká se, že nejhorší je dlouhé umírání o samotě. Ze stěn na vás dorážejí temné myšlenky. Každý zvuk, šelest, vás vyděsí. Nechcete odejít, přesto cítíte, že se blíží neodvratný konce. Poslední záchvěvy, co bude po smrti? Žili jste zbytečně? Tichý šepot, odpuštění. Bolest a postupný rozklad tkání. Něco vás žere uvnitř, kroutí vašimi vnitřnostmi. Někde mezi naším a oním světem prosíte, abyste mohli zemřít ve spánku. Jsou nahrávky, ke kterým když se dostanu, tak myslím na podobné věci. Vyvolají ve mě vzpomínky na smrt.

Švédští death doomaři SALTAS jsou toho krásným příkladem. Venku se setmělo a dole pode mnou spí celé šedivé město. Dlouhé táhlé melodie mě přenesou do míst, na kterých někteří jedinci dostávají záchvaty paniky. Starý opuštěný chrám, vítr prohánějící se mezi mramorovými sloupy. Stíny s rozšklebenými tvářemi. Chlad, rouhání, beznaděj. Tohle všechno z této desky cítím.


SALTAS k nám přicházejí ze zcela jiné dimenze. Jejich hudba lze velmi těžko popsat. Základem je death metal, doomové rouhání, okultní atmosféra, ale i blacková naléhavost. Všechno na nahrávce je neskutečně špinavé, bolestivé, zákeřné. Zpočátku lze jednotlivé motivy velmi těžko rozkrýt, nechat se vůbec přesvědčit. Nic pro slabé povahy, ani pro fanoušky bez fantazie a trpělivosti. "Mors Salis: Opus I" je jako nějaký zlý film, ve kterém je krutost dodávána nepřímo, spíše je zahalena do nepropustné tmy. Ti špatní jsou nakonec obyčejní lidé, neteční a shnilí uvnitř. SALTAS našeptávají, jsou jedovatí, neotřelí a zákeřní. Do mého pokoje se vyvalila celá řeka krve. Postupné utahování šroubů kolem vaší hlavy, představy děsivé tak, že si rozedřete tváře až na maso. Když se nad touto deskou zamyslím hlouběji, tak pro mě vlastně ani není obyčejnou muzikou, jako spíš vírou, smutkem, záhadným jevem, který ve mě vyvolává roztodivnou paletu nálad. Slova jsou zde zcela zbytečná, obrazy také nelze jednoznačně popsat. Ležím na posteli a jsem mimo. Mimo tenhle svět. Na druhé straně. Death doom metal, u kterého zemřete osamocení a opuštění.
sumarizace:

Doom/death metal neumím vnímat stylem, že bych nad nahrávkou přemýšlel a hledal slabá místa. Spíše se nechávám ovlivnit celkovou atmosférou, jsem jako surfař, který za tichého odpoledne létá na vrcholcích krvavých vln přílivu. SALTAS pro mě letos splňují vše, co mám na tomto druhu soužení rád. Jsou opravdoví, uvěřitelní, dokáží mě vtáhnout do svých smutných příběhů. Líbí se mi zvuk i obal, dráp do mého srdce je zaseknutý pevně a silně. Emoce, síla a studená energie - to je oč tu běží. Až jednou budeš na úplném dně, tak neber do rukou ostré předměty, ani nepřemýšlej nad svým koncem. Život je krásný, i když za nic nestojí. Aplikuj si do hlavy novinku "Mors Salis: Opus I" a uvidíš, že klasický death doom metal v tomto provedení ti dodá sílu. Položíš květiny na svůj vlastní hrob, uspořádáš smuteční hostinu, ale budeš žít! Pokud bych měl definovat krásu ledového okamžiku, volil bych letos novinku SALTAS. Dokonalá definice death/doom metalu!

Asphyx says:

Doom/death metal I cannot perceive the style that I was thinking over the record and looking for weaknesses. Rather, I let myself be influenced by the overall atmosphere, I am like a surfer who, on a quiet afternoon, flies at the summits of bloody tidal waves. SALTAS for me this year makes everything I like about this kind of tribulation. They are real, believable, they can pull me into their sad stories. I like the sound and the cover, the claw in my heart is jammed firmly and strongly. Emotions, strength and cold energy - that's what's going on here. Once you are on the bottom, do not put sharp objects in your hands, do not even think over your end. Life is beautiful, even if it is not worth for it. Apply to your head to the new album "Mors Salis: Opus I", and you'll see that the classic death doom metal in this version gives you strength. You put flowers on your own grave, arrange a funeral feast, but you will live! If I should to define the beauty of the icy moment, I would vote for SALTAS this year. Perfect definition of death/doom metal!tracklist:
01. Metaspiritual Redisintegration
02. Tremors
03. Astral Funeral March
04. Dimensional Seismic Waves
05. This Is the Death
06. The Rotting Resonance
07. ...the Liberation
08. Reversed Atom(b)

band:
C.J. - Drums, Percussion & Vocals
N.R. - Strings & Vocals

Share this games :

TWITTER