DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 17. února 2020

Home » » Recenze/review - HAZZERD - Delirium (2020)

Recenze/review - HAZZERD - Delirium (2020)


HAZZERD - Delirium 
CD 2020, M-Theory Audio

for english please scroll down

Koukám na toho chlápka a nepřestávám se divit. Jeho nůž kmitá mezi prsty a připomíná chvějící se vějíř. Ostrá čepel se zabodává do dřevěného stolu a vše probíhá se samozřejmostí a nadhledem. Zvedne hlavu a přesně v okamžik, kdy se naše pohledy setkají, tak si uřízne několik prstů. Krev stříká všude kolem a v jeho tváři je vidět velké překvapení. Aspoň, že je jeho krev opravdová. Stejně jako bolest, stejně jako thrash metal, který dneska poslouchám.

V současné době dochází stále k velkému boomu retro thrash metalových kapel. Každý den mi přistane v emailové schránce několik desítek žádostí o recenzi. Některé rovnou mažu, jiné si nechávám až bude čas (který nikdy není) a potom jsou zde ještě desky, které mě osloví již při prvním poslechu. Kanadští HAZZERD mě přesvědčili svojí opravdovostí a nadšením. Cítím z jejich hudbu opravdovou krev i bolest. Jejich thrash metal seká ostře a nekompromisně. A tak si jen tak sedím, postupně přidávám volume a užívám si hudbu zahranou ve stylu MEGADETH, HATCHET, KREATOR, ANTHRAX, SPEEDBREAKER, KREATOR, MUNICIPAL WASTE, TESTAMENT, OVERKILL, EXCITER, EXODUS. Album se i díky zvoleným vzorům stává velmi pestrým, zajímavým a velmi dobře se poslouchá. Navíc pánové umí opravdu dobře hrát, což dodává pocit jakési samozřejmostí, nadhledu, které mnohým dnešním kapelám tolik chybí. Obal je tradiční, typicky thrash metalový. Velmi se mi líbí zvuk, který řeže a pálí a zároveň je organický. HAZZERD zkrátka letos vydali desku, která by u fanoušků tohoto stylu neměla zapadnout. Songy jsou promyšlené, v každém si najdu nějaký moment, který si zapamatuji. Zároveň novinka nepostrádá živelnost, živočišnost a touhu ničit vše živé v okruhu několika kilometrů. "Delirium" je pro mě nahrávkou, která se mi usadila po nějaké době v hlavě. Rád jsem se k ní vracel. Není to sice nic nového, ani převratného, ale od toho tu máme jiné smečky. Thrash metal ostrý jako břitva!Asphyx says:

I am looking at that guy and I'm still amazed. His knife oscillates between his fingers and resembles a trembling fan. The sharp blade stabs into the wooden table and everything goes with certainty and easy. He raises his head, our eyes meet and in that moment he cuts off a few fingers. Blood is splashing everywhere, and there is a big surprise in his face. At least his blood is real. Similarly to his pain as well as the thrash metal, I listen to today.

There is still a big boom in retro thrash metal bands. Every day, dozens of review requests land in my inbox. Some of them I immediately delete, others I keep when I will have a time (which is never) and then there are records that impress me at the first listening. Canadian HAZZERD convinced me by their authenticity and enthusiasm. I can feel real blood and pain from their music. Their thrash metal cuts sharply and uncompromisingly.


So I just sit, gradually add volume and enjoy music played in the style of MEGADETH, HATCHET, KREATOR, ANTHRAX, SPEEDBREAKER, KREATOR, MUNICIPAL WASTE, TESTAMENT, OVERKILL, EXCITER, EXODUS. Thanks to the chosen patterns, the album is becoming very colorful, interesting and very well listenable. In addition, gentlemen play the instruments really well, which gives a feeling of self-evidence, top view that many bands today lack so much. The cover art is traditional, typically thrash metal-like. I really like the sound that cuts and burns while it is organic. This year, HAZZERD just released a record that shouldn't stay forgotten for the fans of this style. The songs are well-considered; I can find a memorable moment in each of them. At the same time, the new album does not lack the spontaneity, liveliness and desire to destroy everything living within a few kilometers. "Delirium" is for me a record that settled in my head for some time. I like to come back to listen to this record. It is nothing new or groundbreaking, but we have different bands here to bring something new. Thrash metal sharp as a razor!


tracklist:
1. Sacrifice Them (In the Name of God)
2. A Tormented Reality
3. Sanctuary for the Mad
4. Victim of a Desperate Mind
5. Call of the Void
6. Dead in the Shed
7. Illuminated Truth
8. Waking Nightmare
9. The Decline
10. The End (Outro)

HAZZERD is:
Toryin Schadlich: Guitars
Dylan Westendorp: Drums/Lead Vocals
David Sprague: Bass
Brendan Malycky: Guitars

www.facebook.com/HazzerdThrash
http://www.m-theoryaudio.com/
http://www.smarturl.it/hazzerd
Share this games :

TWITTER