DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 10. března 2020

Home » » Recenze/review - ARCHITECTURAL GENOCIDE - Cordyceptic Anthropomorph (2020)

Recenze/review - ARCHITECTURAL GENOCIDE - Cordyceptic Anthropomorph (2020)


ARCHITECTURAL GENOCIDE - Cordyceptic Anthropomorph
CD 2020, COMATOSE MUSIC


for english please scroll down


Bodnutí nožem mezi žebra, rána musí být přesná. Další úder se doporučuje směrem do břicha, ostří pěkně hluboko. Zakroutit čepelí a vytáhnout střeva ven. Oběti se díváme vždy zásadně do očí, abychom poznali, až z ní vyprchá život. Následuje několik odstavců jak odstranit tělo a zamést po sobě stopy. Návod na zabití lze stáhnout běžně z internetu. Sdílejte, abychom mohli prodat víc reklamy.  

Taky vám připadá dnešní doba někdy šílená? Mě v mnohém ano a jsem rád, že alespoň ještě někde je svět v pořádku. Dostala se mi do rukou novinka amerických brutálních death metalistů ARCHITECTURAL GENOCIDE, kteří ctí základy stylu zvaného smrt. Už od první skladby je slyšet, že tu máme co do činění s ryzí a opravdovou deskou. Nejsem moc velký příznivce různých experimentů a progresivity v brutálním death metalu a tak se mi album znějící klasicky a tradičně opravdu líbí. Oceňuji syrový a surový zvuk (Davide Billia), démonický obal i spoustu nápadů, které zde naleznete. Pokud jste jako já fanoušci kapel typu DISENTOMB, GORGASM, VISCERAL DISGORGE, PROPHECY, ale i třeba CANNIBAL CORPSE, mohla by se vám líbit i prvotina "Cordyceptic Anthropomorph". Nahrávka se mi dostala hluboko do vnitřností, opravdu na mě působí jako přesná rána od někoho, kdo ví kam bodnout. ARCHITECTURAL GENOCIDE sice objevují již dříve objevené, ale jejich řemeslo je skvěle odvedené. V dnešní době, kdy je velmi těžké najít slušné a dobré řezníky, si jejich morbidní práce cením o to víc. Zatím to vypadá, že po smrti po nás zůstanou jen kusy bezcenného masa. Než ale tento okamžik nastane, můžeme poslouchat brutální death metal. "Cordyceptic Anthropomorph" je krutou, ostrou deskou, která vám vyrve všechny vnitřnosti z těla!


Asphyx says:

Stabbing the knife between the ribs, the wound must be accurate. Another stroke is recommended towards the abdomen, the blade pretty deep. Twist the blades and pull the intestines out. We always look at the victims eyes, so that we know when life is gone. Here are a few paragraphs on how to remove the body and sweep the tracks. Killing instructions can be downloaded from the Internet. Share so we can sell more ads.

Do you consider current time as mad? So do I. In many ways, and I'm glad that at least somewhere else the world is fine. I got into the hands new album of American brutal death metallers ARCHITECTURAL GENOCIDE, who honour the foundations of a style called death. From the first track we can hear that we are dealing with pure and real record.

I'm not a big fan of various experiments and progressiveness in brutal death metal and so I really like the album sounding classic and traditional. I appreciate the raw sound (Davide Billia), the demonic cover and lots of ideas which you can find here. If you are a fan of bands like DISENTOMB, GORGASM, VISCERAL DISGORGE, PROPHECY, but also CANNIBAL CORPSE, you might also like the debut "Cordyceptic Anthropomorph". The recording got deep inside my guts, really affecting me as an exact blow from someone who knows where to stab. ARCHITECTURAL GENOCIDE does not appear previously discovered, but their craft is well done. Nowadays, when it is very difficult to find decent but good butchers, I value their morbid work all even more. Meanwhile, it seems that after death only pieces of worthless meat left from us. But before this moment comes, we can listen to brutal death metal. "Cordyceptic Anthropomorph" is a cruel, sharp album that will get all the viscera out of your body!tracklist:
1. Spires of Mangled Tissue
2. Hallucinogenic Demise
3. Dominate and Proliferate
4. Cordydeptic Anthropomorph
5. Gorge on Deceased
6. Pleasure Induced by Agony
7. Abolishment of Human Existence
8. Burgeoning Necrosis


Line-up:
Daniel Brockway - Vocals
Matt Day - Bass
Jonathan Blake - Guitar
Nat Conner - Drums

Further Information: www.facebook.com/architecturalgenocide | www.comatosemusic.com

contact@imperativepr.co.uk | www.imperativepr.co.uk
Share this games :

TWITTER