JUST BEFORE DAWN - In The Realm Of Ash And Sorrow (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 10. března 2020

Home » » Recenze/review - SCALPTURE - Eisenzeit (2020)

Recenze/review - SCALPTURE - Eisenzeit (2020)


SCALPTURE - Eisenzeit
CD 2020, F.D.A. Records

for english please scroll down


Chladná rána v zákopech jsou svým způsobem magická. Kolem se prochází smrt a ranění naříkají. Utrhané ruce, prostřelená břicha. Mrtví se uskladňují bokem. Čekáme na další útok. Prohlížíš si fotky z domova a křečovitě svíráš svoji zbraň. Povel k útoku může přijít každou chvíli. Přelezeš ostnaté dráty a budeš se modlit, aby si neuhořel. Obyčejný výstřel se zdá být milostivější. Mrtvý dav nevinných, je dávno po všem. Na tvoji tvář usedá krkavec a pak už vidíš jenom tmu. Vyklované oči, studená zem a Smrt se zase jednou směje.

Spojení death metalu a války na mě vždy působilo dobře. Válka je svinstvo a k smrtícímu kovu se tématicky perfektně hodí. Němečtí SCALPTURE moc dobře vědí, o čem je smrt i válka. Z jejich hudby je to cítit na sto honů. Volám tedy do zbraně všechny fanoušky válečného death metalu! Na zteč!
SCALPTURE volně svoji hudbou navazují na kapely typu ASPHYX, BOLT THROWER, HAIL OF BULLETS, nově pak třeba DECAYING, DEATH KOMANDER. V zásadě jde o to přesvědčit posluchače o tom, že je opravdu na bojišti, že je obyčejným vojákem v poli, který má jen dvě možnosti. Buď přežít nebo shořet na popel. Fanoušci jsou na tom stejně. Buď na hru SCALPTURE přistoupí, či nikoliv. Němci totiž do tohoto stylu nepřinášejí nic nového. Osobně mi to nijak nevadí, pro mě je nejdůležitější stejně nakonec vytvořená atmosféra. Musím se přiznat, že mě novinka "Eisenzeit" zcela pohltila. Poslech je pro mě srovnatelný se sledováním dokumentu o válce, případně s četbou napínavé knihy s podobnou tématikou. Kapela umí napsat dobrý, zajímavý a přitažlivý song. Dala si záležet i na obalu, parádním chladném zvuku i produkci. Album se do mě zaseklo drápem, probodlo mě jako ostrý bajonet. Tohle je pravá nefalšovaná studená death metalová válka! Chladná rána v zákopech jsou svým způsobem magická. Čekání na smrt vám může ukrátit nahrávka "Eisenzeit". Doporučuji všem death metalovým vojákům! Asphyx says:

The cold mornings in the trenches are somehow magical. Death is passing by and the wounded moan. Torn hands, pierced belly. The dead are stored sideways. We are waiting for another attack. You are viewing photos from home and holding your weapon convulsively. The attack command can come at any moment. You will climb over the barbed wires and you will pray that you won’t be burned. Ordinary shot seems to be more merciful. The dead crowd of innocents, everything is over. A raven sits on your face and then you only see the darkness. Pecked eyes, cold ground and Death laugh once again.

The combination of death metal and war has always worked well for me. War is crap and is perfectly suited to the death metal. German SCALPTURE knows very well what death and war are all about. Their music makes it feel a hundred percent. So I call all fans of war death metal! Be ready!


SCALPTURE are connected to bands such as ASPHYX, BOLT THROWER, HAIL OF BULLETS, and new DECAYING, DEATH KOMANDER. In essence, it is about convincing the listeners that he is really on the battlefield, that he is an ordinary soldier in the field with only two options. Survive or burn to ashes. The fans are in the same way. They will accept SCALPTURE or not. The Germans do not bring anything new to this style. Personally, I do not mind, the most important for me is the eventually created atmosphere. I must admit that the novelty "Eisenzeit" completely absorbed me. Listening it is comparable to watching a documentary about war, or reading a thrilling book with a similar theme. The band can write a good, interesting and attractive song. She also cared about packaging, great cool sound and production. The album stuck into me with a claw, pierced me like a sharp bayonet. This is a genuine cold death metal war! The mornings in the trenches are somehow magical. Waiting for death may be shortened by the recording "Eisenzeit". I recommend to all death metal soldiers!

Tracklist:
01. The Storm...
02. ...Ebbs into Stalemate
03. Und Ehre ist's
04. Fire Flies Through Empty Skies
05. Hinterlandsymphonie
06. Eisenzeit
07. Hell Is a Field in France
08. Yperite
09. Of Daredevils and Doughboys
10. All Quiet on the Western FrontShare this games :

TWITTER