DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 7. března 2020

Home » » Recenze/review - NECROBODE - Sob o Feitiço do Necrobode (2020)

Recenze/review - NECROBODE - Sob o Feitiço do Necrobode (2020)


NECROBODE - Sob o Feitiço do Necrobode
CD 2020, Iron Bonehead Productions 

for english please scroll down


Existuje podzemí, které je všem všeobecně známé. Je nasáklé špínou a zkaženou krví. Hnijící a šílené. V mnohém připomíná peklo a je stejným způsobem kruté. Žije v něm velké množství kapel, které se svojí hudbou snaží znázornit bolest tohoto světa. Jsou pravým opakem pro slepou víru, jsou křivým zrcadlem, oblastí ve které není místo pro žádné slitování. Potom existuje ještě nihilistická bažina, která se nachází několik pater pod podzemím. A z těchto míst pochází i skupina NECROBODE. Portugalská odpověď na totální smrt!


Poslouchat jejich novinku připomíná veřejnou pitvu. Ruce ponořené do vnitřností, černá táhlá tekutina, která měla být původně krví. Mozek zasažený snětí. Tohle tělo muselo poznat šílená muka. Pak je tu ještě jedna možnost - dlouhodobý poslech alba "Sob o Feitiço do Necrobode". Jedná se totiž o ryzí, nefalšované peklo!Můj úvod směřoval od začátku k jedinému. K hudbě jako takové. NECROBODE jsou ozvěnou na ta nejlepší alba skupin jako ARCHGOAT, MORBID ANGEL, DEMONCY, BEHERIT, BLASPHEMY. Hodně tomu přispívá starý prašivý zvuk i krásně morbidně vyvedený obal. Portugalci vás zvou na okultní seanci, ze které se nikdo nikdy nevrátil. Jsou démoničtí, syroví, ortodoxní. Procesy postupného rozkladu tkání započaly! Tahle hudba řeže přímo do živého. Vzešla z toho nejhlubšího undergroundu. Z míst, která nejsou běžným smrtelníkům přístupná. Nic pro slabé povahy, ale spíš záležitost pro otrlé posluchače podobných démonických záležitostí. "Sob o Feitiço do Necrobode" se mi usadilo v žilách jako zákeřný vir. Deska se pro mě stala chorobou, postupným umíráním, nechutnou ozvěnou ze záhrobí. Každé další setkání bylo více chladnější, temnější, démoničtější. Pravé, nefalšované black death metalové inferno!Asphyx says:

There is an underground that is generally known to everyone. It is soaked with dirt and spoiled blood. Rotting and crazy. It resembles hell in many ways and is cruel in the same way. There are a large number of bands that try to portray the pain of this world with their music. They are the opposite of blind faith, they are a crooked mirror, an area in which there is no room for mercy. Then there is a nihilist swamp that is located several floors below the underground. And from these places comes band NECROBODE. Portuguese answer to total death!

Listening to their new album resembles a public autopsy. Hands immersed in the intestines, a black stretched liquid that was supposed to be blood. The brain affected by the annihilation. This body must have been crazy tormented. Then there is one more option - long-term listening to the album "Sob o Feitiço do Necrobode". It is pure, genuine hell!


My introduction went from the beginning to only one thing. The music itself. NECROBODE are echoes the best albums of bands like ARCHGOAT, MORBID ANGEL, DEMONCY, BEHERIT, BLASPHEMY. Much contributes the old sound and beautiful morbid cover. The Portuguese invite you to an occult session from which no one has ever returned. They are demonic, raw, orthodox. Gradual tissue degradation processes have begun! This music cuts right into the live. It came from the deepest underground. From places that are not accessible to ordinary mortals. Nothing for the faint of temperament, but more for the hardened listener of such demonic matters. "Sob o Feitiço do Necrobode" settled in my veins like a malicious virus. The album became a disease for me, a gradual dying, disgusting echo from the grave. Every subsequent meeting with this album was colder, darker, more demonic. True, genuine black death metal inferno!

Tracklist:
1. Tumba Universal (04:19)
2. Santo Santuário do Ódio (02:41)
3. Satanás Governa (03:05)
4. Algol (02:31)
5. Culto da Intolerância (03:56)
6. Penetração Diabólica (03:43)
7. Possuido (01:54)
8. Sangue da Virgem (03:06)
9. Capela Heretica (02:19)

10. Liturgica Profanação (02:44)

https://ironboneheadproductions.bandcamp.com/album/necrobode-sob-o-feiti-o-do-necrobode
https://ironbonehead.de/
Share this games :

TWITTER