Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 6. března 2020

Home » » Recenze/review - WOMBBATH - Choirs Of The Fallen (2020)

Recenze/review - WOMBBATH - Choirs Of The Fallen (2020)


WOMBBATH - Choirs Of The Fallen
CD 2020, Soulseller Records


for english please scroll down


Nemrtví mají poslední dobou barvu krve. Jejich proměna mě děsí a cítím v kostech chlad. Něco není v pořádku. Hřbitov je najednou tichý a ani márnice nevydává své typické zvuky. Co se to děje? Že by nakonec i Smrt zemřela? Usedám kousek od kobky s nápisem WOMBBATH. Má předtucha se naplnila. Démoni se znovu probudili. Bestie dostala nové jméno. Ozvěny ze záhrobí proniknou do mého mozku jako čerstvě nabroušený nůž.


Pokud bych měl definovat švédský death metal, na WOMBBATH bych nesměl zapomenout. Představují pro mě zástupce stylu, který mi jako nějaký hodně bolestivý jed koluje v krvi již od devadesátých let. Novinka má v sobě sílu čerstvě exhumovaných hrobů. Stačí otevřít rakev s názvem "Choirs Of The Fallen" a nechat se pohřbít zaživa. WOMBBATH nám letos předkládají deset skladeb, které jsou ostré a syrové jako hřeby zatloukané do vaší rakve. Švédská legenda tak činí s přehledem starých mistrů. Mrazivý zvuk, chorobný vokál, chladivá řeka severských melodií. Pánové vzešli ze stejných katakomb jako DISMEMBER, ENTRAILS, NIHILIST, ENTOMBED, GRAVE, SORCERY a i letos působí jako divocí psi puštění ze řetězu. Jejich death metal je starý, prašivý a rozhodně nepřináší vůbec nic nového. Je to tak správně. Zaplať Satan za to! Stále si nejraději otevírám rakve v podobném stylu. Takováto alba mě přenesou o mnoho let zpět, utíkám dlouhou temnou chodbou a nemrtví mě sekají ostrými drápy do těla. Hudba v podání WOMBBATH mě vždy dokáže rozsápat na kusy. "Choirs Of The Fallen" jsem si hned zařadil mezi nejposlouchanější desky letošního jara. Myslím, že tam ještě dlouho zůstane. Nahrávka je totiž dokonalou esencí toho, co nám švédský death metal nabízí. Studená, prašivá smrt, která se vám zadře pod kůži! Popraskané kosti, rozdrcené lebky, zkažený dech! Jak říkám, nemrtví mají poslední dobou barvu krve. Jsem jedním z nich a desce se klaním až k zemi. Asphyx says:

Undead have recently the colour of blood. Their transformation scares me and I feel cold in my bones. Something is wrong. The cemetery is suddenly silent and even the morgue makes weird sounds. What's going on? That Death would eventually die? I'm sitting near the cell with the name WOMBBATH. My foreboding was fulfilled. The demons woke up again. The beast got a new name. The echoes from the grave penetrate my brain like a freshly sharpened knife.

If I should to define Swedish death metal, I shouldn't forget WOMBBATH. They represent a style that has been circulating in my blood as a very painful poison since the 1990s. New album has the power of freshly exhumed graves. Just open the coffin called "Choirs Of The Fallen" and let them bury you alive.


This year, WOMBBATH presents ten songs that are sharp and raw like nails hammered into your coffin. The Swedish legend does it with an overview of the old masters. Frosty sound, sick vocal, cool river of northern tunes. The gentlemen arose from the same catacombs as DISMEMBER, ENTRAILS, NIHILIST, ENTOMBED, GRAVE, SORCERY and this year acting as wild dogs released from the chain. Their death metal is old, raw and definitely doesn't bring anything new at all. And Is that right. Pay Satan for it! I still prefer to open coffins in a similar style. Such albums will bring me back many years, running through a long dark corridor, and the undead cut my sharp claws into my body. Music performed by WOMBBATH can always tear me apart. "Choirs Of The Fallen" I immediately ranked as the most listened records of this spring. I think it’ll stay there for a long time. The record is perfect essence of what Swedish death metal has to offer. Cold, rainy death that will seize under your skin! Cracked bones, crushed skulls, rotten breath! As I say, the undead have recently the colour of blood. I am one of them and I bow to the ground.TRACKLIST
1. Fallen (5:23)
2. Crawling From The Pits (4:35)
3. We Shall Remain (4:54)
4. A Sweet Taste Of Death (4:56)
5. From The Beggars Hand (6:06)
6. Void (4:56)
7. A Vulgar Declaration (4:54)
8. Wings Of Horror (6:06)
9. Choirs Of The Damned (4:31)
10. In A Cloak Of Anger (3:09)


LINE-UP
Jonny Pettersson – Vocals
Håkan Stuvemark - Guitar
Thomas Von Wachenfeldt – Guitar
Matt Davidson - Bass
Jon Rudin - Drums


Share this games :

TWITTER