JUST BEFORE DAWN - In The Realm Of Ash And Sorrow (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 21. března 2020

Home » » Recenze/review - SENTIENT DIVIDE - Haunted by Cruelty (2020)

Recenze/review - SENTIENT DIVIDE - Haunted by Cruelty (2020)SENTIENT DIVIDE - Haunted by Cruelty
CD 2020, vlastní vydání

for english please scroll down

Tichý, podivný šramot, který se ozývá z nedaleké rakve, mě nechává už dávno klidným. Vím moc dobře, že krátce po smrti nemrtví rozmlouvají mezi sebou. Jenže tyhle zvuky jsou až příliš hlasité, až moc bolestivé. Je šero a chladno. Ze hřbitova dávno odešli poslední pozůstalí. Zbyl jsem tu jen já starý hrobník a několik studených těl. Usedám na dřevěnou lavici a připravuji si nářadí. Dnes bude dlouhá noc, cítím to v kostech. Za ty roky už vím, který death metal je dobrý a který ne. Alespoň pro mě a pro démony.

SENTIENT DIVIDE se k nám, na starý hřbitov hodí výborně. Jejich hudba je starodávná, prašivá, zlá a ošklivá, odkapává z ní zkažená krev. Kosti jsou lámány ostrými riffy, víka od rakví praskají pod tlakem. Američané i na svém druhém dlouhohrajícím albu s názvem "Haunted by Cruelty" uchopili smrt tím správným způsobem. 
"Haunted by Cruelty" je nechutným otiskem v hlubokých katakombách. SENTIENT DIVIDE hrají surově, ale nebojí se ani vzdušnějších black metalových motivů. Skladby jsou těžké, mají v sobě potřebný drive i sílu. Odsýpají rychle a zběsile, přesto jsou velmi dobře zapamatovatelné. Jedná se o totální underground, ale myslím si, že deska by mohla oslovit i širší posluchačské publikum. Má v sobě totiž takovou zvláštní černou auru, morbidní přitažlivost, nebál bych se napsat i magickou sílu. Kopeme spolu s kapelou další hrob. Země je zmrzlá a šepot nemrtvých je k nezastavení. Mám rád, když si dají muzikanti práci i s dobrým zvukem a nezapomínají ani na obal. Líbí se mi, když je o mě jako o fanouška postaráno. Je hrozně příjemné s SENTIENT DIVIDE trávit pochmurné chvilky. Nechat si vyprávět ryzí, pravé a nefalšované smrtící příběhy. Věřím téhle smečce každou notu a jsem rád, že jsme spolu mohli pohřbívat. Ale teď už je ráno, za chvilku přivezou další těla. Historie se opakuje - život a smrt. Dobrý death metal zůstává. Nahrávka "Haunted by Cruelty" se pro mě stala velmi zručným průvodcem podzemím. Death metal ze starých katakomb!Asphyx says:


The silent, strange rattle that echoes from a nearby coffin has left me a long time calm. I know very well that shortly after death, the undead speaks to each other. But these sounds are too loud, too painful. It's dark and cold. The last survivors left the graveyard long ago. Only me, an old gravedigger and a few cold bodies had left here. I sit on a wooden bench and prepare my tools. It's going to be a long night; I can feel it in my bones. Over the years, I know which death metal is good and which is not. At least for me and for the demons.

SENTIENT DIVIDE is perfect for us, to the old cemetery. Their music is ancient, scabby, evil and ugly, dripping spoiled blood from it. Bones are broken by sharp riffs, coffin lids crack under pressure. The Americans also on their second full-length album "Haunted by Cruelty" grabbed death by the right manner.


"Haunted by Cruelty" is a disgusting imprint in deep catacombs. SENTIENT DIVIDE plays brutally, but they are not afraid of air black metal motifs. The songs are heavy, they have the necessary drive and power. They drift off quickly and furiously, yet they are very well memorable. This is a total underground, but I think the album could reach a wider audience. It includes such a strange black aura, morbid attraction, I would not be afraid to write that includes a magic power. We are digging another grave together with the band. The ground is frozen and the whispers of the undead are unstoppable. I like it when musicians work with good sound and they don't forget about the booklet. It is so nice to spend gloomy moments with SENTIENT DIVIDE. To let the band tells genuine, true and authentic death stories to me. I trust to this band every note and I'm glad we could bury the corpses together. But now it's morning, they'll bring more bodies in a moment. History repeats - life and death. Good death metal remains. The record "Haunted by Cruelty" has become a very skilled underground guide for me. Death metal from old catacombs!

Tracklist:
1. Haunted by Cruelty 07:41
2. Ancient Dominion 05:53
3. Spear and Snare 04:49
4. Eternal Conviction 04:59
5. Sacred Kill 04:45

https://sentientdivide.bandcamp.com/album/haunted-by-cruelty
https://www.facebook.com/SentientDivide/
Share this games :

TWITTER