The long-awaited new SOLSTICE album Casting The Die out 23rd of April!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 24. dubna 2020

Home » » Recenze/review - BENIGHTED - Obscene Repressed (2020)

Recenze/review - BENIGHTED - Obscene Repressed (2020)


BENIGHTED - Obscene Repressed
CD 2020, Season of Mist


for english please scroll down


Vyprávěl poutavě a byl okouzlující. S hezkou tváří, dokonalým úsměvem, od mládí ho každý obdivoval. Vždy dosáhl svého a lidé byli rádi v jeho společnosti. Chodím za ním již několik měsíců a poslední dobou mi připadá, že mě začíná ovládat. Sériový vrah, který trápil a mučil desítky lidí. Bezohledná a chladná bestie, sadista, který sbíral kousky masa z těl. Šílenec, šelma, ano, zběsilá šelma, která útočila zásadně v noci. I když je zavřený v bezpečné cele, stejně se mi vkradl do hlavy. Podmanil si mě.

Podobný příběh zažívám i s novou deskou francouzských BENIGHTED. Stejně jako zpěvák Julien vzpomíná v textech na svého pacienta Michaela, tak i já zažívám s novou deskou "Obscene Repressed" spoustu děsivých představ. Věřím jim každý tón, každý úder do bicích. Jakoby mě někdo mlátil kladivem přímo do obličeje. 

"Obscene Repressed" je opět neskutečně devastujícím albem, na kterém mě fascinuje rychlost, zběsilost, temnota a chlad. Jakoby šla kapela do studia s úmyslem překročit hranice šílenství. Perfektně umíchaná směsice death metalu, brutality, grindu a tlaku. Troufám si tvrdit, že BENIGHTED patří v současnosti ke špičce extrémního metalu. Novým albem svoji pozici nadále potvrzují. V pořádku je vše i po formální stránce (obal, shnilý zvuk, produkce). Album mi opravdu připomíná výlet do mysli jedinců, kteří nejsou vůbec v pořádku. Mezi krvelačné šelmy, do zakázaných zákoutí mozku, kterou drží většina normálních lidí na uzdě. Deska je pro mě jako film, který sleduji s napětím a strachem. Nechci, aby někdy skončil a zároveň vím, že mi pronikne hluboko do podvědomí. "Obscene Repressed" má v sobě obrovské množství černé energie i bolesti. Je nahrávkou, která potřebuje čas, musíte ji prozkoumat, protože je stále co objevovat. Zavírám dveře do cely, bojím se stínů. Do sluchátek si dám novinku těchto francouzských maniaků a potom jsem ztracen. Temná, death grindová smršť, která vás rozdrtí na prach!Asphyx says:

He was able to talk very captivatingly and he was very charming. With a pretty face, a perfect smile, everyone admired him from a young age. He always reached his point and people were happy in his company. I've been following him for months, but lately, he seems to start controlling me. A serial killer who tormented and tortured dozens of people. A ruthless and cold beast, a sadist who collected pieces of flesh from their bodies. A madman, a beast, yes, a furious beast that is attacking at the night. Even though he is locked in a secure cell, he still crawls into my head. He conquered me.

I have a similar story with the new album of French band BENIGHTED. Just as the singer Julien remembers his patient Michael in the lyrics, so I experience a lot of scary ideas with the new album "Obscene Repressed". I trust them every tone, every beat of the drums. It is as if someone had hit me in the face with a hammer."Obscene Repressed" is again an incredibly devastating album, on which I am fascinated by speed, fury, darkness and coldness. It was as if the band went to the studio with the intention of crossing the boundaries of madness. A perfectly mixed mixture of death metal, brutality, grind and pressure. I dare say that BENIGHTED currently belongs to the top of the extreme metal scene. The new album confirms their position. Everything is OK also in formal terms (cover art, rotten sound, production). The album really reminds me of a trip to the mind of individuals who are not okay at all. Among the bloodthirsty beasts, into the forbidden corners of the brain, which most normal people keep under control. This record is for me like a movie that I watch with tension and fear. I don't want it to ever end, and at the same time, I know it will penetrate deep into my subconscious. "Obscene Repressed" has a huge amount of black energy and pain. It's a record that takes time, you have to explore it, because there's still something to discover. I'll put the new record of these French maniacs in my headphones and then I will be lost. A dark, death grind whirlwind that will crush you to dust!


Tracklist:
01. Obscene Repressed (2:26)
02. Nails (3:21)
03. Brutus (2:48)
04. The Starving Beast (3:07)
05. Smoke Through the Skull (2:59)
06. Implore the Negative (4:05)
07. Muzzle (2:42)
08. Casual Piece of Meat (4:04)
09. Scarecrow (2:57)
10. Mom, I Love You the Wrong Way (3:56)
11. Undivided Dismemberment (2:27)
12. Bound to Facial Plague (3:29)
13. The Rope (Bonus) (3:04)
14. Get This (Bonus) (1:57)

band:
Vocals : Julien Truchan,
Drums : Kevin Paradis,
Guitar : Emmanuel Dalle,
Guitar : Fabien Desgardins,
Bass/Backing Vocals : Pierre Arnoux

https://benighted.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/brutalbenighted
https://www.instagram.com/benighted_band/
https://www.reverbnation.com/benighted
https://soundcloud.com/brutalbenighted
https://open.spotify.com/artist/0dUwIwaPc6UukkCZTaaf7J
https://twitter.com/_BENIGHTED
http://www.season-of-mist.com/
Share this games :

TWITTER