DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 3. dubna 2020

Home » » Recenze/review - CORDYCEPS - Betrayal (2020)

Recenze/review - CORDYCEPS - Betrayal (2020)


CORDYCEPS - Betrayal
CD 2020, Unique Leader


for english please scroll down


Když jsem do toho starého opuštěného domu vstupoval, nečekal jsem tolik bolesti. Několik schodů nahoru, na zábradlí šmouhy od krve. Měl jsem být připravený. Vždyť tuhle práci dělám již dlouhá léta. Oběšení, utopení, s ustřelenou hlavou, viděl jsem již stovky mrtvých. Jenže tohle bylo něco jiného. Provizorní oltář a nad ním scéna jako z toho nejohavnějšího hororu. Vypíchnuté oči, maso odřezané z různých částí těla a svázaná byla jako nějaká japonská hračka. Musel jsem vyběhnout na vzduch a chvíli jsem přemýšlel, kdo by to mohl udělat. Nakonec to skončilo jako skoro vždycky. Vrah nebyl dopaden, případ uzavřen.

Četl jsem zrovna knihu s podobným příběhem, když jsem poslouchal dlouhohrající prvotinu brutal death metalových maniaků z USA - CORDYCEPS. Ti mají na svém kontě ještě EP "Black Blood Butchery" z roku 2017, které je neméně kruté a krvavé. Poslouchám novinku a po chvilce si připadám jako na místě, kde se stal nějaký zlý násilný čin. CORDYCEPS vás vyhladí ve stylu DISGORGE, DEEDS OF FLESH, PYAEMIA, PATHOLOGY, DISENTOMB, BRODEQUIN. Krev stříká všude kolem a skladby jsou hrnuty před sebou jako kosti z hromadného hrobu. Ano, kapela na své novince asi nejvíc připomíná rozjetý buldozer, který je k nezastavení. Hutný, mocný, bolestivý zvuk, skvělá produkce, temný obal a dokonce i promo fotky, všechno je přesně takové, jaké má být - za mě excelentní. Osobně pak nejvíc oceňuji velké množství nápadů, zajímavých momentů, deska se také velmi dobře poslouchá i po delší době. Mám rád, když jsou brutálně death metalové nahrávky načichlé temnotou a zkaženou krví a "Betrayal" splňuje mé požadavky na výbornou. Dalo by se také napsat, že jsem nenašel jediné slabé místo. CORDYCEPS jsou silní, dokáží předat obrovské množství energie. Opravdu mám pocit, že se dívám na zohavené tělo. Také cítíte ten puch? To se rozkládají tkáně. A také kolem hraje nové album těchto šílenců. "Betrayal" je pro mě dokonalou esencí toho, co mám na brutálním death metalu rád! Masakr!


Asphyx says:


When I entered the old abandoned house, I did not expect so much pain. I went several steps up, there were smudges of blood on the handrail. I should have been ready. I have been doing this job for years. Hanging, drowning, gunning down,... I've seen hundreds of dead bodies. But this was something different. A provisional altar and a scene above it, it was like from the most horrible horror movie. Pierced eyes, flesh cut off from different parts of the body and joined again like a Japanese toy. I had to run for fresh air and I’ve been wondering for a while who could do it. In the end, it ended up as usual. The killer was not caught, the case was closed.

I was just reading a book with a similar story while I listened to the full-length debut album of the brutal death metal maniacs from the USA - CORDYCEPS. Besides they released EP "Black Blood Butchery" in 2017, which is not less cruel and bloody than the current album. I am listening to the new record and after a while, I feel like I am in a place where some act of violence has occurred.

CORDYCEPS will exterminate you in the style of DISGORGE, DEEDS OF FLESH, PYAEMIA, PATHOLOGY, DISENTOMB, BRODEQUIN. Blood splatters all around and the tracks are pushing in front of them like bones from a mass grave. Yes, the band probably most reminds the going bulldozer, which is unstoppable. Dense, powerful, painful sound, great production, dark cover and even promo photos, everything is exactly what it should be - excellent for me. Personally, I most appreciate a lot of ideas, interesting moments, the record is also very good listenable even after a long time. I like when brutally death metal records are soaked by darkness and spoiled blood, and "Betrayal" excellently meets my requirements. Let’s say that I did not find a single weak point. CORDYCEPS are strong, they can deliver a huge amount of energy. I really feel like I'm looking at a mutilated body. Do you feel the smell too? The tissues are breaking down. "Betrayal" is the perfect essence of what I love about brutal death metal! Massacre!


tracklist:
1. Cursed are They
2. Parrallel Dissonance
3. The Abyss
4. Comatose Subservient
5. Betrayal
6. Maelstrom of Hypocrisy
7. Cesspool of the Vicious
8. Parasitic degenerate
9. Condemning the path
10. Black Mass

Share this games :

TWITTER