Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 5. dubna 2020

Home » » Recenze/review - RIPPED TO SHREDS - 亂 (Luan) (2020)

Recenze/review - RIPPED TO SHREDS - 亂 (Luan) (2020)


RIPPED TO SHREDS - 亂 (Luan)
CD 2020, Pulverised Records


for english please scroll down


Ticho a chlad. Temnota a smrt. Ve vzduchu je cítit strach z neznámého. Přechod do země stínů nebývá jednoduchý. Bolest a křeč. Procházíš krvavou mlhou. Řeka Styx a převozník. Zaplatíš za svoje hříchy. Přemýšlíš, co asi budou hrát v záhrobí za muziku? Já už mám dávno jasno. RIPPED TO SHREDS! Kolem se jako loutky povalují mrtvá těla. Hříšníci z celého světa. Jedno vím jistě, nikdo z nás nedostane rozhřešení. Teď už to vím, peklo opravdu existuje.

Stačí si poslechnout celou diskografii Andrew Leea a jeho RIPPED TO SHREDS. Smečky, která uchopila death metal přesně tím způsobem, jaký mám rád. Surově, špinavě, chladně, prašivě. Skladby musely opět vznikat v opuštěné márnici, daleko od všeho živého. 


Andrew Lee je neskutečný maniak, který navíc umí složit songy, které připomínají tvrdý kop okovanou botou přímo do obličeje. Kosti jsou lámány v rytmu třeba takových GRAVE, DISMEMBER, ENTOMBED, BOLT THROWER, ENTRAILS, WOMBBATH. Švédský zápach je cítit z celého alba, ale přidána je navíc krásně mrtvolná atmosféra. Hodně k tomu přispívá vynikající chrastivý zvuk a chorobný vokál. Z celé desky je cítit, že je tvořena srdcem, že Andrew před nahráváním trávil dlouhé hodiny v katakombách. Jedná se o old school death metal toho nejhrubšího zrna. Nic pro slabé povahy a současné strávníky. Hroby jsou otvírány s takovou razancí, silou a feelingem, že nemohu jinak, než opět hodnotit velmi vysoko. Tady se hraje ryzí, pravý a rezavý smrtící kov, který vás doslova přikove na zeď. Ticho a chlad. Temnota a smrt. Ve vzduchu je cítit strach z neznámého. Přechod do země stínů nebývá jednoduchý. Já už se ale nebojím, poslouchám totiž " 亂 (Luan)"! Absolutní destrukce starých hrobů!
Asphyx says:


Silence and cold. Darkness and death. There is a fear of the unknown in the air. The transition to the land of shadows is not easy. Pain and cramp. You're going through a bloody fog. River Styx and boatman. You will pay for your sins. Are you wondering what they'll be playing in the grave for music? I have long been clear. RIPPED TO SHREDS! Dead bodies lie around them like puppets. Sinners from all over the world. One thing I know for sure, none of us will get absolution. Now I know, hell really exists.

Just listen to the whole discography of Andrew Lee and his RIPPED TO SHREDS. Band that grabbed death metal exactly the way I love it. Crude, dirty, cold, rainy. The songs had to be produced again in an abandoned morgue, far from everything alive.

Andrew Lee is an incredible maniac who can also compose songs that resemble a hard kick with a shoe right into the face. Bones are broken in rhythm such as GRAVE, DISMEMBER, ENTOMBED, BOLT THROWER, ENTRAILS, WOMBBATH. Swedish smell can be felt from the whole album, but added is a beautifully deadly atmosphere. A great rattling sound and sick vocal contribute a lot to this. Looks like Andrew spent long hours in catacombs before recording. It's the old school death metal of the roughest grain. Nothing for the faint of nature and the present boarders. The graves are opened with such vigor, strength and feeling that I cannot but evaluate very high again. Here is played pure, genuine and rusty deadly metal that literally nail you to the wall. Silence and cold. Darkness and death. There is a fear of the unknown in the air. The transition to the land of shadows is not easy. But I am no longer afraid, because I listen to "亂 (Luan)"! Absolute destruction of old graves!


TRACKLIST
1. Intro (0:29)
2. Righteous Fist To The Teeth Of The Wicked (2:08)
3.白骨精 (White Bone Spirit) (5:19)
4. Eight Immortals Feast (3:08)
5. Throes of a Dying Age (5:25)
6. Interlude (0:47)
7. Opening Salvo (4:25)
8.黑木崖: 日月神教第二節 (Massacre At Blackwood Cliff - Sun Moon Holy Cult Part 2) (5:18)
9. Ripped To Shreds (3:51)
10. Remnants (4:15)

Share this games :

TWITTER