DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 17. května 2020

Home » » Recenze/review - BOMBS OF HADES - Phantom Bell (2020)

Recenze/review - BOMBS OF HADES - Phantom Bell (2020)


BOMBS OF HADES - Phantom Bell
EP 2020, Black Lodge Records 

for english please scroll down

Schválně, zkuste si to. Vydejte se večer na místní hřbitov a požádejte hrobníka, jestli by vás nechal přenocovat v márnici. Myslím, že vám bude stačit jedna noc a nadosmrti změníte svůj život. Víte o tom, že mrtví krátce po odchodu z tohoto světa rozmlouvají? Chladná kobka, tma a dobrý death metal by vás o tom mohli myslím přesvědčit. Já si třeba s sebou vzal nové EP švédských BOMBS OF HADES a když jsem ráno z márnice odcházel, mé vlasy byly bílé jako sníh.

Nové EP s příznačným názvem "Phantom Bell" mě ihned dostalo. Líbí se mi způsob, kterým kapela ke smrtícímu kovu přistupuje. Letos ještě víc chladněji, temněji, zákeřněji. Nejsou to jen obyčejné skladby ze staré školy, ale propracované, ostré hroty, které jsou vám zatlučeny silou do hlavy.Členové BOMBS OF HADES působí nebo působili i v takových kapelách jako TRIBULATION, AT THE GATES, GOD MACABRE, THE LURKING FEAR a spoustě dalších. Nemusíte se tedy bát, že by byl podceněn zvuk a produkce. Naopak, všechno, včetně obalu, sedí na svých místech. Švédi se na novém EP posunuli směrem do špinavých vod, ve kterých plavou s jistotou zkušených umrlců. Základem je stále death metal a crust, ale jak už u nich bývá dobrým zvykem, tak každá nová hudba od téhle party je pokaždé trošku jiná. Letos se vydávají na výlet až někam do rockových oblastí. Songy mají originální rukopis, spíše postupně navozují atmosféru strachu a beznaděje. Jsou opravdu velmi vhodné pro chvíle, kdy sedíte v márnici a přemýšlíte o smyslu vlastního bytí. Stojíte nad jednotlivými těly, a najednou přesně víte, jakým způsobem kdo zemřel, jak žil, jaké měl trápení. "Phantom Bell" je jako temná mantra smrti, ozvěna z odvrácené strany našeho světa. Myslím, že s touhle deskou duše ještě chvilku nenajdou klid. A je to tak správně. Neklidná, podmanivá a jedovatá nahrávka, která se vám zadře pod kůži!Asphyx says:

Deliberately, try it. Go to the local cemetery in the evening and ask the gravedigger if he would let you spend the night in the morgue. I think one night will be enough for you and you will change your life forever. Did you know that the dead talk shortly after leaving this world? Cold dungeon, darkness and good death metal could convince you of that. For example, I took a new Swedish BOMBS OF HADES EP with me, and when I left the morgue in the morning, my hair was white as snow.

A new EP with the distinctive title "Phantom Bell" immediately got me. I like the way the band approaches death metal. This year even colder, darker, more insidious. It's not just ordinary songs from the old school, but elaborate, sharp spikes that are hammered into your head.


Members of BOMBS OF HADES work or have worked in such bands as TRIBULATION, AT THE GATES, GOD MACABRE, THE LURKING FEAR and many others. So you don't have to worry about sound and production being underestimated. On the contrary, everything, including the cover, fit in place. On the new EP, the Swedes have moved towards the dirty waters, in which they swim with the confidence of experienced undead. The basis is still death metal and crust, but as is already a good habit with them, every new music from this party is always a little different. This year they are going on a trip somewhere to the rock areas. The songs have an original handwriting, rather they gradually evoke an atmosphere of fear and hopelessness. They are really very suitable for moments when you are sitting in the morgue and thinking about the meaning of your own being. You are standing over individual bodies, and suddenly you know exactly how someone died, how they lived, what their suffering was. "Phantom Bell" is like the dark mantra of death, an echo from the far side of our world. I don't think souls will find peace with this album for a while. And that's right. A restless, captivating and poisonous recording that gets stuck under your skin!


Tracklist:

01. Phantom Bell
02. Bridge of Sighs
03. Kamikaze
04. Lungs (Townes Van Zandt cover)

band:
Jonas Stålhammar: Vocals, guitar and random instruments
P-O Söderback: Guitar
Magnus Forsberg: Drums
Roger Iderman: Bass

Share this games :

TWITTER