DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 18. května 2020

Home » » Recenze/review - STERCORE - Indifference (2019)

Recenze/review - STERCORE - Indifference (2019)


STERCORE - Indifference
CD 2019, Gothoom productions


for english please scroll down


Deathcore a jeho odnože rozhodně nepatří ke stylům, které bych nějak dobrovolně vyhledával. Na to jsem moc starej pes. Svůj čas trávím raději na opuštěných hřbitovech a u kapel, které jsou mému srdci vlastní. Již podruhé ale udělám výjimku u slovenských STERCORE. Tahle parta na sobě totiž pořád pracuje, maká, dolaďuje detaily u svých skladeb. A dělá to dokonce v době, kdy podobných smeček můžete slyšet na každém kroku desítky. 

STERCORE jsou sympatická parta maníků, kteří hrají death core a doplňují jej spoustou melodií. A dělají to dobře, pokud tedy budu brát v potaz posun ve zvuku, v celkové produkci, grafice a podobných věcech, které spousta skupin podceňuje a pak se diví, že je nikdo neposlouchá a nikoho nezajímají. Řekněme si to na rovinu. Pokud bych poslouchal deathcore a melodický death metal do něj vložený, měl bych plakát STERCORE vylepený ve svém pokoji. To je jasná věc! Za desku "Indifference" by se nemuseli stydět klidně ani takoví CARNIFEX, INSOMNIUM, IN FLAMES a jim podobní. Když si to vezmu kolem a kolem, tak vlastně s tímhle albem nemám žádný větší problém. Jasně, mohlo by být špinavější, mohlo by na něm být méně hluchých míst (našel jsem jich ale opravdu jen několik a to spíše ve chvílích, kdy kapela hraje rychle). Naopak velkou devizou slovenských šílenců jsou melodie. Osobně si na ně poměrně potrpím a jsou to právě kytarové riffy, které dokážou udržet moji pozornost. "Indifference" je živá, pestrá nahrávka, které rozhodně nechybí drive a heavy efekt. Osvěžující je i zapojení různých hostů. STERCORE se zkrátka zase o něco zlepšili v řemesle, z desky je cítit nadšení a odhodlání. Navíc jsou mi sympatičtí i jako lidé, což se samozřejmě také počítá do celkového dojmu. Občas se sice vkrade lehký stereotyp, ale jsou to opravdu jen občasné momenty, které nedokáží narušit celkový dojem. Nemám ve svých recenzích a dojmech z alb číselné hodnocení, osobně si myslím, že číslo nedokáže vyjádřit to, co slova, ale u novinky STERCORE bych s klidem dal 7/10. Je totiž svěží, svým způsobem odvážná a jako bonus vám nakope zadky! Může si fanoušek stylu přát něco víc? Myslím, že mnoho ne. Buďte STERCORE!Asphyx says:

Deathcore and its offshoots are definitely not among the styles I would look for voluntarily. I'm too old dog for that. I prefer to spend my time in abandoned cemeteries and with bands that are closer to my heart. For the second time, however, I will make an exception for the Slovak band STERCORE. This group is still working on themselves, and fine-tuning the details of their songs. And it does it even at a time when dozens of similar groups you can be heard at every step.

STERCORE is a group of nice guys who play deathcore and complement it with a lot of melodies. And they do it well, if I take into account the shift in sound, in the overall production, graphics and similar things, which a lot of groups underestimate, and then they are surprised that no one listens to them and no one is interested in their music. Let's face it. If I listened to deathcore and melodic death metal embedded in it, I would have a STERCORE poster pasted in my room. That is a clear thing!Even CARNIFEX, INSOMNIUM, IN FLAMES and other similar bands would not be ashamed of the "Indifference" album. If I take it around and around, I don't really have any major problems with this album. Sure, it could be dirtier, it could include fewer deaf spots on it (but I really found only a few, especially when the band is playing fast). On the contrary, melodies are a great asset of Slovak lunatics. Personally, melodies are quite important for me and here the guitar riffs are the thing that can keep my attention. "Indifference" is a fresh, varied record that definitely does not lack drive and heavy effect. The involvement of various guests is also refreshing. STERCORE improved a bit in their craft again, you can feel the enthusiasm and determination on the record. In addition, I like them as people, which of course also counts in the overall impression. Sometimes a slight stereotype creeps in, but these are really just occasional moments that can't disturb the overall impression. I don't have a numerical rating in my reviews and impressions from the albums, I personally think that the number can't express what the words can, but in the case of new STERCORE album I would easily give 7/10. The record is fresh, in a way brave and as a bonus ,it will kick your ass! Can a fan of this style want anything more? I don't think so. Be STERCORE!


TRACKLIST
01. Indifference
02. Dreams (feat. Feketepéter)
03. Delirium
04. Humanity (feat. Patrícia Gyenesová)
05. Desperate (feat. Cj Mcmahon)
06. Brother
07. Empyreum
08. Parallax (feat. István Simon)
09. Marionette
10. Thorns

band:
Matus Pis / vokills
Peter Kotrik / guitars
Michal Kotrik / guitars
Ladislav Hunka / bass guitar
Michal Maslak / drums

https://stercore-sma.bandcamp.com/album/eternal-sunlight
https://bandzone.cz/stercore
https://www.facebook.com/stercore.slovakia/
http://www.gothoom.com/
Share this games :

TWITTER