DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 13. května 2020

Home » » Recenze/review - DEATH COURIER - Necrotic Verses (2020)

Recenze/review - DEATH COURIER - Necrotic Verses (2020)


DEATH COURIER - Necrotic Verses
CD 2020, Transcending Obscurity Records


for english please scroll down


Viděl jsem nedávno hororový film, ve kterém chodil šílený vrah za svými obětmi. Navštěvoval je v hlubokých lesích, kde byli zakopáni. Pokaždé je vyhrabal, posadil do morbidního kruhu a rozmlouval s nimi. Film byl natočený velmi sugestivně, ještě nějaký čas po shlédnutí jsem se lekal každého stínu. Také probudil mé noční můry, ve kterých za mnou běží muž v masce s nožem v ruce. Nakonec mě pokaždé probodne a já udiveně koukám na svoje břicho, které připomíná kaši z krve.

Nová deska legendárních řeckých maniaků DEATH COURIER mi tento film i noční můru velmi připomíná. Kapela má za sebou bohatou historii, sahající až do roku 1987, nespočet skvělých nahrávek. Ta letošní není výjimkou. Potkává se na ní death metal s thrashem, temnotou a chladem. "Necrotic Verses" je jako smršť, lavina, souboj s vaším vrahem, který nelze vyhrát. DEATH COURIER jsou nekompromisní, ostří, divocí, neurvalí. Podařilo se jim do skladeb propašovat staré death metalové démony. Patří do stejných katakomb jako kapely MALEVOLENT CREATION, VADER, MORBID ANGEL, MORGOTH, ASPHYX, PESTILENCE, SINISTER. Album na mě působí jako morbidní hororová scéna, jako obětiště, na kterém se právě probudili démoni. Řekové vás pozvou na starý hřbitov, kde jsou na náhrobcích napsaná jména jen zlých a prokletých. V márnici už je také vše připraveno. Daleko od lidí rozmlouváme s nemrtvými. Tohle album vám časem pronikne do krve jako ošklivý jed, nahlodá vaše vnitřnosti, zahalí vás do nepropustné tmy. Toulám se záhrobím již dlouhá léta a podobné nahrávky jsou pro mě jako zkažený pokrm. Čerpám z nich energii, sílu a těším se s nimi na své noční můry. "Necrotic Verses" je death metalovým albem, které vás pohřbí zaživa a přijde navštívit i po smrti. Jedná se totiž o desku, která nezná slitování. Vykopejte si vlastní mrtvolu! Asphyx says:

Recently I saw a horror movie in which a mad killer went after his victims. He visited them in the deep forests, where they were buried. He dug them up each time, arranged them into a morbid circle, and talked to them. The film was made very suggestively, for some time after watching I was afraid of every shadow. He also awakened my nightmares, in which a man in a mask with a knife in his hand is running after me. Eventually, he stabs me and I look at my belly in amazement, because it reminds a mixture of blood.

The new record of the legendary Greek maniacs DEATH COURIER reminds me of this film and nightmare very much. The band has a rich history, dating back to 1987, as well as countless great albums. This year's record is no exception. Death metal meets thrash, darkness and coldness."Necrotic Verses" is like a whirlwind, an avalanche, a fight with your killer, which cannot be won. DEATH COURIER are uncompromising, sharp, wild, and furious. They managed to smuggle the old death metal demons into their songs. They belong to the same catacombs as the bands MALEVOLENT CREATION, VADER, MORBID ANGEL, MORGOTH, ASPHYX, PESTILENCE, SINISTER. The album seems to me like a morbid horror scene, like a sacrifice where demons have just woken up. The Greeks will invite you to the old cemetery, where only the names of the evil and the cursed are written on the tombstones. Everything is already ready in the morgue. Far from people, we talk to the undead. This album will eventually penetrate your blood like a deadly poison, gnaw your entrails, and envelop you in impenetrable darkness. I have been wandering the other side for many years and similar records are like a spoiled dish for me. I draw energy and strength from them and look forward to my nightmares with them. "Necrotic Verses" is a death metal album that will bury you alive and come to visit you even after death. This is the album that knows no mercy. Dig your own corpse!


Line up -
Billy Soulas - Bass and Vocals
George Petousis - Guitars
Ilias Iliopoulos - Drums

Artwork by Misanthropic Art (Trench Warfare, Xpus)
Layout by Turkka G. Rantanen (Paganizer, Revolting)

Tracklisting -
1. Necrotic Verses
2. Mourning Ecstasy
3. As Heaven Blends With Rot
4. When Death Fits To Skin
5. Interlude
6. Pillars Of Murk
7. Morsimon Imar
8. Immune To Burial
9. Visceral Slice
10. Remnants

YouTube Stream
Official Site
Transcending Obscurity Bandcamp
Transcending Obscurity Facebook
Death Courier Facebook
Share this games :

TWITTER