DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 13. května 2020

Home » » Recenze/review - SODOMISERY - The Great Demise (2020)

Recenze/review - SODOMISERY - The Great Demise (2020)


SODOMISERY - The Great Demise
CD 2020, Testimony Records


for english please scroll down


Když je mi těžko a zachvacuje mě úzkost, tak toužím často zmizet. Rozplynout se. Zavřít za sebou dveře do katakomb a navěky se toulat záhrobím. Pustit si hudbu, která mi dělá dobře a nechat ji, aby na mě působila. Dnes jsem zvolil death blackové SODOMISERY a jejich novinku "The Great Demise" a ihned mi přeběhl mráz po zádech. Je totiž ledová, temná, zákeřná. Jako stíny, které potkávám na svých cestách v podzemí. Syrový smrtící kov a ledové černé melodie. To jsou dva základní znaky celé nahrávky.

SODOMISERY jsou severská kapela, složená ze zkušených muzikantů (DIABOLICAL, SMOTHERED a spousta dalších). Jsou také skupinou, která vás zahalí do pláště utkaného z krve a nepropustné tmy. 
Album je jako hejno krkavců, které krouží nad mršinou. Dávno se setmělo a zvedá se vítr. Přemýšlím, ke komu bych tvorbu kapely přirovnal, ale nakonec jsem se rozhodl, že vám to psát nebudu. Nechci ovlivnit váš názor. Myslím si, že je lepší na sebe nechat album působit, proniknout jej do vaší mysli. SODOMISERY jsou mocní, vznešení a mají skvělý zvuk (Sverker Widgren - Wing Studios), neotřele působivý obal. Hlavní jsou ale nápady a těch mají švédští démoni na rozdávání. Album sice nepřehodí směr metalu na jinou stranu a vlastně není ani ničím výjimečné, ale skvěle se poslouchá a je za ním ukryto velmi dobré řemeslo. Možná bych ocenil ještě víc špíny, syrovosti, ale to jsou jen drobnosti, které mi nemohou pokazit celkový zážitek. A teď už mě prosím nechte, mám chuť zmizet pryč. Beru si sebou sluchátka a "The Great Demise" mi bude hrát do kroku. Deska, která působí jako ledový vítr ze severu! Zůstane po nás jen temnota!


Asphyx says:

When I'm sick and anxious, I often want to disappear. To dissolve. Close the catacomb door behind me and roam the grave land forever. Play the music which makes me happy and let it affect me. Today I chose death black SODOMISERY and their new album “The Great Demise” and immediately a chill ran down my spine. It is icy, dark, insidious. Like shadows I meet on my travels underground. Raw deadly metal and icy black tunes. These are the two basic features of the whole recording. 

SODOMISERY are a Nordic band, with experienced musicians (DIABOLICAL, SMOTHERED and many more). They are also a group that will wrap you in a cloak woven of blood and impenetrable darkness. 

The album is like a flock of ravens circling over a carcass. The darkness has come a long time ago and the wind is rising. I wonder to whom I would compare the creation of the band. But in the end I decided not to say that to you. I do not want to influence your opinion. I think it's better to let the album affect you itself, to let it to penetrate into your mind. SODOMISERY are powerful, noble and have a great sound (Sverker Widgren - Wing Studios), a freshly impressive cover. But the main things are the ideas, and the Swedish demons have a lot of those. Although the album does not change the direction of metal to another side and it is not exceptional in any way, it is still great to listen to and a very good craft is hidden behind it. I might would appreciate even more dirt and rawness but these are just the little things that can't ruin my overall experience. And now please leave me alone, I feel like disappearing. I´m taking my headphones with me and “The Great Demise” will play my way. An album that acts like an icy wind from the north! All that is left is darkness!

TRACKLIST
1. Reapers Key (5:23)
2. Into The Cold (5:17)
3. Sacrifice (5:05)
4. The Messenger (4:53)
5. In the Void (5:14)
6. The Great Demise (6:14)
7. Until They Burn (5:53)
8. Arise (5:40)
9. The Abyss (1:13)

LINE-UP
Harris Sopovic - Vocals/Lead Guitars
Viktor Eklund - Drums
Paul Viscolit - Bass
Magnus Grönberg - Guitars

https://www.sodomisery.com
https://www.facebook.com/sodomiseryofficial
https://testimonyrecords.bandcamp.com/album/sodomisery-the-great-demise
https://www.facebook.com/testimonyrecords
https://testimonyrecords.bigcartel.com/products
Share this games :

TWITTER