DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 20. května 2020

Home » » Recenze/review - DEMENTOR - Blasphemy Madness (2019)

Recenze/review - DEMENTOR - Blasphemy Madness (2019)


DEMENTOR - Blasphemy Madness
EP 2019, vlastní vydání


for english please scroll down


Připadám si, jako bych míchal stále dokola zkaženou krev. Přestavte si stará opuštěná jatka, která se otevírají pouze v případě, když nějaká dobrá kapela složí novou hudbu. Klíče od rezavých vrat mají jen fanoušci klasického a brutálního death metalu. Ten také hrají slovenští DEMENTOR, legenda, kterou asi nemusím nikomu představovat. Maso je znovu naporcováno, temnota opět ukázala svoji pravou tvář. Tři mokvající songy, hutné a smradlavé, jako rozdrcené tkáně. 

Loňská ochutnávka vznikla po dlouhých osmi letech. Stejně je to zajímavé. Kolem každý den vzniká spousta mladých kapel a pak se vrátí legendy jako DEMENTOR a nakopou jim zadky. Umí si totiž opatřit skvělý prašivý zvuk a stále si zachovávají takovou tu starou neurvalost a rebelii, kterou mám na smrtícím kovu tolik rád. DEMENTOR jsou na "Blasphemy Madness" syroví a suroví, jak se sluší a patří. EP zkrátka páchne zkaženým masem a je přesně tím druhem ochutnávky, které vás navnadí na nové dlouhohrající album. Doufám, že to nebude dlouho trvat, tři songy jsou pro mě zkrátka moc málo. Protáčím se stále dokola ve svém přehrávači, užívám si brutalitu, nekompromisní riffy, guturální vokál i zabijácké bicí. DEMENTOR se zaplať Satan vyhnuli současnému trendu nepřehledného a složitého death metalu a zachovali si ducha starých časů. Přesně takhle si představuji perfektně zahraný nářez. Bez kompromisů, rovnou na komoru, bez zbytečností. Sází se na morbidní melodie, shnilé nápady, energii a tlak. Stojím u obrovské kádě s krví a přemýšlím, co dělá dobrý death metal death metalem. Není lehké přidat ingredience v přesném poměru. Aby deska řezala, pálila a nutila vás k dalším poslechům. DEMENTOR se to podařilo na výbornou. Myslím, že na těchto jatkách ještě nějakou dobu zůstanu. Pekelné album, které vám utrhne hlav i s páteří! Asphyx says:

I feel like I'm stirring up spoiled blood all the time. Imagine an old abandoned slaughterhouse that only opens when a good band composes new music. Only fans of classic and brutal death metal have the keys to the rusty gate. This kind of metal is also played by the Slovak band DEMENTOR, a legend that I probably don't have to introduce to anyone. The flesh is sliced again, the darkness shows its true face again. Three moist songs, dense and stinky, like crushed tissue. 

Last year's album was created after long eight years. It's just as interesting. Lots of young bands form around every day and then legends like DEMENTOR return and kick their asses. They can make a great scabby sound and they still retain the old recklessness and rebellion that I love so much about death metal.At "Blasphemy Madness" DEMENTOR are raw and brutal as befits and belongs to the legend. The EP simply smells of rotten meat and is exactly the kind of record that will entice you to a new full-length album. I hope it won't take long, three songs are just too little for me. I keep spinning around them in my player, enjoying brutality, uncompromising riffs, guttural vocals and killing drums. DEMENTOR avoided the current trend of confusing and complex death metal and retained the spirit of old times. This is exactly how I imagine a perfectly played material. No compromises, straight to the chamber, no unnecessary things. It relies here on morbid melodies, rotten ideas, energy and pressure. I'm standing at a huge tub of blood and wondering what makes from good death metal the death metal. It is not easy to add ingredients in the right ratio. DEMENTOR did it very well. I think I will stay in this slaughterhouse for some time to come. A hellish album that will tear your head off along with your spine!tracklist:
01. Magic Of Death
02. Blasphemy Madness
03. In Quild With Daemon

band:
Rasťo – guitar and vocal
Lorenzo – drums
Obdrej – bass


Share this games :

TWITTER