DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 19. května 2020

Home » » Recenze/review - BÜTCHER - 666 Goats Carry My Chariot (2020)

Recenze/review - BÜTCHER - 666 Goats Carry My Chariot (2020)


BÜTCHER - 666 Goats Carry My Chariot (2020)
CD 2020, Osmose Productions


for english please scroll down


Vždycky si byl trošku jiný, vždycky ses vyhýbal hlavnímu proudu. Zatímco se všichni kolem rozplývali nad novou deskou světoznámé hvězdy, ty si seděl v koutě se sluchátky na uších a poslouchal si hudbu starou jako metal sám. Oblečen v džínové bundě, s vlasy po zadek, byl si snadným terčem vtipů. Kdyby jen všichni věděli, kdyby jen tušili. Když si mezi svými, tak si král. Skáčeš z pódia, točíš se v mosh-pitu a nakonec, metalový holky jsou stejně nejkrásnější. Něco málo o tom už dávno víš.

Vždycky mi bylo jedno, co si myslí všichni okolo. Já mám zkrátka rád dobrou muziku. A vůbec mi nevadí, že je stará jako smrt. Speed metal, heavy metal, thrash metal. Ostré riffy, chladná atmosféra a rychlost, která nakonec vždycky zvítězí. Nové album belgických BÜTCHER s "666 Goats Carry My Chariot" je pro mě něco jako vzpomínka. Parádní deska s ještě lepší atmosférou. 
Chápu dnešní retro mánii, která je často úplně stejnou módou, jako vše ostatní. Stylizaci do osmdesátých let minulého století, se všemi těmi kazetami, vinyly. Je mi to jedno, hlouposti neřeším. Pro mě je důležité, zda mě hudba baví, řeže a pálí. BÜTCHER jsou vynikající v tom, co dělají. V metalu, který je inspirován kapelami typu DESASTER, MERCYFUL FATE, CELTIC FROST, DARKTHRONE, AGENT STEEL. To ale není zase tolik důležité. Hlavní je, že si desku neskutečně užívám. Jasně, je to svým způsobem jen recyklace již dávno slyšeného, ale díky nápadům i produkci je vše neskutečně uvěřitelné, ryzí a opravdové. Belgičané zkrátka umí navodit atmosféru, kopnout do vrtule, takže pokud podobným záležitostem holdujete, budete jako já sedět ještě nějakou dobu v koutě, se sluchátky na uších a budete se divit tomu, jaký je dnešní svět divný. Ale teď už dost slov, ty stejně nedokáží přesně popsat, co se na "666 Goats Carry My Chariot" odehrává. Raději zmáčkněte play a jděte do toho po hlavě. Zbytek je na vás. Metal s vámi, přátelé!Asphyx says:

You were always a little different, you always avoided the mainstream. As everyone around you melted over the new record of the world-famous star, you sat in a corner with headphones on, listening to music as old as metal itself. Dressed in a denim jacket, with long hair, you were an easy target for jokes. If only everyone knew, if they only knew. When you are among yours, you are King. You jump off the stage, you spin in a mosh-pit, and finally, the metal girls are the most beautiful anyway. You have known a little about this for a long time.

I always didn't care what everyone around me thought. I just like good music. And I don't mind at all that it is as old as death. Speed metal, heavy metal, thrash metal. Sharp riffs, cool atmosphere and speed that always wins in the end. The new Belgian BÜTCHER album with "666 Goats Carry My Chariot" is something of a memory for me. Great record with an even better atmosphere.

I understand today's retro mania, which is often exactly the same fashion as everything else. Stylization to the eighties of last century, with all those cassettes, vinyls. I don't care, I'm not dealing with nonsense. For me, it's important if I enjoy, cut and burn music. BÜTCHER are excellent at what they do. In metal, which is inspired by bands such as DESASTER, MERCYFUL FATE, CELTIC FROST, DARKTHRONE, AGENT STEEL. But that is not so important. The main thing is that I really enjoy the record. Sure, in a way, it's just recycling what has been already heard, but thanks to ideas and production, everything is incredibly believable, pure and real. In short, Belgians can create an atmosphere, kick a propeller, so if you like similar things, like me, you will sit in a corner for some time, with headphones on, and you will be amazed at how strange the world is today. But now enough words, they can't describe exactly what's going on at "666 Goats Carry My Chariot". Instead, press play and go for it. The rest is up to you. Metal with you, friends!


Tracklist:
01. Inauguration of Steele (1:15)
02. Iron Bitch (4:34)
03. 45 RPM Metal (3:42)
04. Metallström / Face the Bütcher (4:27)
05. Sentinels of Dethe (3:59)
06. 666 Goats Carry My Chariot (9:18)
07. Viking Funeral (2:43)
08. Brazent Serpent (5:23)
09. Exaltation of Sulphur (1:16)

Line Up:
KK Ripper - Guitars (ex-Bones, ex-Witness the End (live), ex-Anxiety Disorder, ex-Slow Puncture)
R Hellshrieker - Vocals (ex-Battalion, ex-Coprophagia)
AH Wrathchylde - Bass (ex-Prematory (live), ex-Evil Invaders)
LV Speedhammer - Drums (Skelethal, Vorax Virosus, ex-Eyes of the Insane)


https://butcherspeedmetal.bandcamp.com/releases
https://www.facebook.com/Butcherspeedmetal/
https://www.osmoseproductions.com/
Share this games :

TWITTER