DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 14. května 2020

Home » » Recenze/review - DEVANGELIC - Ersetu (2020)

Recenze/review - DEVANGELIC - Ersetu (2020)


DEVANGELIC - Ersetu
CD 2020, Willowtip Records

for english please scroll down


Sešli jsme se zde všichni, abychom pochopili. Veřejná pitva za přítomnosti církve. Dříve nemyslitelná věc, ale dnes nutnost. Nikdo dosud neví, proč začali všichni věřící umírat po desítkách. Jedná se o nějakou zlou chorobu? Řez je veden od krku směrem dolů. Tělo je bezvládné, přesto se hýbá pokaždé, když se skalpel dotkne nějakého důležitého místa. Břišní dutina je zasažena hnisem. Místo střev je jen jakási hmota, krvavá černá kaše. Kněží se křižují, ale já už dávno vím, co se stalo. Věřili jste ve špatného boha a vaše hříchy se postupně usadily ve vašich vnitřnostech.

Hudba, se kterou přicházejí italští maniaci DEVANGELIC, je na tom hodně podobně. Je také zlá, ošklivá, bolestivá, zkažená a smrdí jako hnisající orgány ve vašem těle. Opět se jedná o precizní a perfektně zahraný brutální death metal zahalený do temnoty. Ostré riffy, masakrující bicí, vokál bestie. Takoví jsou DEVANGELIC i letos. 
Asi už za ty roky dávno víte, že někteří věřící jsou posedlí ďáblem. Prokletí a zavržení. DEVANGLEIC si pohrávají s temnými náladami podobným způsobem, jako to dělají kapely typu SUFFOCATION, DISGORGE, DISENTOMB, CONDEMNED, PUTRIDITY, BRODEQUIN, BEHEADED. "Ersetu" je drsným a surovým albem, které vás vezme na nekonečný výlet na onen svět. Líbí se mi, jak si kapela hraje s atmosférou, s tlakem i energií, skladby jsou opravdu perfektně složené a pánové dnes strčí do kapsy i spoustu svých vzorů. Obal i zvuk jsou jako vždy parádní, navíc cítím ze skladeb takové to pradávné nadšení a touhu ničit. Po celou dobu poslechu se pohybujeme na ostří nože. Buď spadnete na jedné straně do řeky Styx a utopíte se a nebo uhoříte na druhé straně v pekelných plamenech. "Ersetu" pálí a žhne, roste každým dalším poslechem a zároveň si zachovává neurvalost a syrovost. Italové opět nahráli v podstatě další dokonalé brutální death metalové album. Veřejná pitva se blíží ke konci a nakaženi jsou již všichni, kdo se přišli podívat. Tahle nahrávka se mi usadila v hlavě a ještě dlouho tam zůstane. Esence brutality a temnoty!Asphyx says:

We all meet here to understand. Public autopsy in the presence of the Church. Previously unthinkable thing, but today a necessity. No one knows yet why all believers began to die in the dozens. Is this some bad disease? The incision is led downwards from the neck. The body is moveless, yet it moves every time a scalpel touches an important point. The abdominal cavity is filled by pus. Instead of the intestines, it is just some matter, a bloody black mash. The priests cross themself, but I knew a long time ago what happened. You believed in a bad god and your sins gradually settled in your guts.

The music that comes with the Italian maniacs DEVANGELIC is very similar. It is also evil, ugly, painful, decaying and stinks like festering organs in your body. Again, it is a precise and perfectly played brutal death metal wrapped in darkness. Sharp riffs, massacre drums, the vocal of the beast. This is DEVANGELIC this year.


Probably over the years, you know that some believers are possessed by the devil. Cursed and condemned. DEVANGELIC plays with dark moods in a similar way as bands like SUFFOCATION, DISGORGE, DISENTOMB, CONDEMNED, PUTRIDITY, BRODEQUIN, BEHEADED. "Erset" is a rough and raw album that will take you on an endless trip to the other world. I like how the band plays with the atmosphere, pressure and energy, the songs are perfectly composed and gentlemen now can put a lot of their music idols into the pocket. As always, the cover art and sound are great, and I feel the enthusiasm and desire to destroy everything from all songs. During the whole time of listening we move on the knife edge. Either you fall into the Styx River on one side and you drown or you will be burned on the other side in hellish flames. "Erset" burns and glows, it grows after each other listening, while maintains its rawness. The Italians have again recorded another perfect brutal death metal album. The public autopsy is coming to its end and everyone who has come to watch it is already infected. This record settled in my head and will stay there for a long time. The essence of brutality and darkness!


tracklist:
1. Swarm Of Serpents
2. Upon The Wrath Of Divinities
3. Eyes Of Abzû
4. Subterranean Revelations
5. Embalmed In Visceral Fluids
6. Throne Of Larvae
7. Vomiting The Infected
8. Sigils Of Fallen Abominations
9. Cryptic Resurrection


band:
Paolo Chiti - Vocals
Mario Di Giambattista - Guitar
Alessio Pacifici - Bass
Marco Coghe - Drums

https://devangelic.bandcamp.com/album/ersetu
https://www.facebook.com/devangelic.official
https://www.instagram.com/devangelic.official/
https://open.spotify.com/artist/0c91Xi4FCxmA42VdvSxJ52
https://twitter.com/devangelicitdm
https://www.youtube.com/user/devangelicvideo
http://www.willowtip.com/home.aspx
Share this games :

TWITTER