Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 26. května 2020

Home » » Recenze/review - DIABOLIC - Mausoleum of the Unholy Ghost (2020)

Recenze/review - DIABOLIC - Mausoleum of the Unholy Ghost (2020)


DIABOLIC - Mausoleum of the Unholy Ghost
CD 2020, Witchhunter Records/ T
entacles Industries

for english please scroll down


Death metal ušpiněný pekelným ohněm. Pamatuji si, že pro mě byly kdysi v devadesátých letech kapely DEICIDE, VITAL REMAINS, POSSESSED, MORBID ANGEL, ANGELCORPSE něco jako modlami. Fascinovala mě na jejich hudbě temnota, tajemno a bestiální šílenství, které dokázali do svých desek promítnout. Nebyla to pro mě jen obyčejná muzika, ale spíš prokletí, nejvíc připomínající asi pradávný rituál pro vyvolání Satana.


Ze stejných katakomb vzešla v roce 1996 i kapela DIABOLIC, která fanouškům vrazila nejvíce hřebů do hlavy kolem roku 2000. Některá alba jsou dodnes zapsána krví do knihy mrtvých a nedáme na ně dopustit. Mezi lety 2004 - 2006 si dali tihle bezvěrci pauzu, aby se vrátili a opět znovu zažehli oheň. Předhodili nám dvě EP, jednu kompilaci a v roce 2010 konečně i dlouhohrající album s názvem "Excisions of Exorcisms", ze kterého jsem ale příliš nadšený nebyl. V celé diskografii patří k velmi solidnímu nadprůměru, ale do krve mi neproniklo. Letos, po dlouhých deseti letech, se DIABOLIC opět hlásí s dalším death metalovým rituálem. Musím říct, že album "Mausoleum of the Unholy Ghost" mě ihned proklelo a strhlo do hlubin černého undergroundu.Má v sobě totiž vše podstatné, co se mi na DIABOLICAL vždy tolik líbilo. Temnotu, černou magii, klasické floridské vyhlazovací pasáže i atmosférické momenty, který mě ihned přenesly na morbidní seanci podle tradičních postupů. Opravdu nadšený jsem ze zvuku (Juan "Punchy" Gonzalez), tady kapela se studiem odvedla vynikající práci, nahrávka je živočišná, pekelná, šílená, syrová a drsná. Nikde nic nepřebývá a úplně před sebou vidím vinyl a CD, jak mi z reproduktorů drtí všechny kosti v těle. Obal od polského malíře Zbigniewa Bielaka je také vynikající (koneckonců jeho motiv pro poslední desku DEICIDE považuji za jeden z nejlepších, co jsem za poslední roky u death metalu viděl). Kapela mě na svojí novince "Mausoleum of the Unholy Ghost" přenesla do nekonečných smradlavých močálů, kde se na zapomenutém pohřebišti pořádají starodávné krvavé orgie smrti. Z kostí se vyřezávají ty nejkrásnější amulety a z lebek se pije jen ten nejlepší alkohol. Cítím z hudby síru, pekelný oheň, opravdovost a ryzost. DIABOLICAL dali letos peklu nové jméno! Devastující, ďábelský death metal s absolutně temnou atmosférou, který vás pohřbí zaživa!Asphyx says:

Death metal soiled by hellfire. I remember that for me, in the 1990s, the bands DEICIDE, VITAL REMAINS, POSSESSED, MORBID ANGEL, ANGELCORPSE were something like idols. I was fascinated by the darkness, mystery and bestial madness of their music, which they were able to project into their records. It was not just ordinary music for me, but rather a curse, most reminiscent of an ancient ritual for invoking Satan.

From the same catacombs, the band DIABOLIC was formed in 1996, which drove the most nails in the fans' heads around the year 2000. Some albums are still written by blood in the book of the dead and we will not forget them. Between 2004 and 2006, these infidels took a break to return and re-ignite the fire. They gave us two EP’s, one compilation and in 2010 finally a long-length album called "Excisions of Exorcisms", which I wasn't too excited about. It belongs to a very solid above average in the whole discography, but it did not penetrate into my blood. This year, after ten long years, DIABOLIC is once again announcing another death metal ritual. I have to say that the album "Mausoleum of the Unholy Ghost" immediately cursed me and dragged me into the depths of the black underground.It has everything essential that I have always liked so much at DIABOLICAL. Darkness, black magic, classic Florida extermination passages and atmospheric moments, which immediately transferred me to a morbid session according to traditional methods. I'm really excited about the sound (Juan "Punchy" Gonzalez), here the band and the studio did an excellent job, the record is animal, hellish, crazy, raw and rough. There is nothing left anywhere and I can see vinyl and a CD in front of me how crushing all the bones in my body from the speakers. The cover made by the Polish painter Zbigniew Bielak is also excellent (after all, I consider his motif for the last album DEICIDE to be one of the best I've seen in death metal in recent years). The band took me via their novelty "Mausoleum of the Unholy Ghost" to the endless stinking swamps, where ancient bloody orgies of death are held in a forgotten burial ground. The most beautiful amulets are carved from the bones and only the best alcohol is drunk from the skulls. I feel sulphur, hellfire, authenticity and purity from the music. DIABOLICAL gave hell a new name this year! Devastating, devilish death metal with an absolutely dark atmosphere that will bury you alive!
order here:

https://tentaclesindustries.bigcartel.com/

Tracklist:
1. Atmosphere of Dread
2. Raped of All Sacred
3. Useless Saviour
4. Mausoleum of the Unholy Ghost
5. Insanity Mastered
6. Infamous Legacy
7. Passageway to Enchantment
8. Spoken Spite

band:
Paul Ouellette - Bass/Vocals
Aantar Lee Coates - Drums
Matt Barnes - Guitars
Matt Roberts - Guitars


Share this games :

TWITTER