DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 11. května 2020

Home » » Recenze/review - GRIM FATE - Perished in Torment (2020)

Recenze/review - GRIM FATE - Perished in Torment (2020)


GRIM FATE - Perished in Torment
CD 2020, Xtreem Music

for english please scroll down


Řeka má zase barvu krve a já přemýšlím, proč tomu tak je. Proč se ve vlnách vznášejí mrtvá zapáchající těla? Proč je kolem cítit neskutečný zápach? Ve víru beznaděje, v hlubinách, někde uprostřed špinavé a zkažené vody, musela vznikat i nová deska holandských death metalistů GRIM FATE. Cháron na řece Styx musel dostat dobře zaplaceno, protože tolik chorobnou nahrávku jsem již dlouho neslyšel. Hutný, mocný zvuk, zastřený hlas, proč se na mě dívají tváře utopenců a sledují mě na každém kroku?


Možná proto, protože jsem tomuto albu propadl a mám sto chutí skočit do smrtící řeky. GRIM FATE vás vezmou na výlet bez konce, pozvou vás na onen svět. Jsou prašiví a zkažení ve svých nápadech. Ostří, nekompromisní, ale také s notnou dávkou chladného doom metalu ve skladbách."Perished in Torment" je jako modlitba, jejíž slova nelze vyslovit nahlas. V určitých momentech se GRIM FATE inspirují tím nejlepším, co vzešlo z desek CIANIDE, INCANTATION, WINTER, DESECRESY, DISMA, ABHHORENCE, DEMIGOD, DESECRESY, COFFINS, PUTREVORE a podobných. Jsou temnou ozvěnou z onoho světa, kusem rozkládajících těl, rozházených po hladině. Riffy a melodie se táhnou stejně, jako krvavá špinavá řeka. Stačí jen vstoupit. Album potřebuje čas, potřebuji se na něj naladit, ale když jsou mraky nízkou a zazní první úder hromu, tak jsem opět ztracený. Zlověstný, hutný a démonický death doom metal, zahraný tímto způsobem, bude mít vždy místo v mé sbírce. Je totiž jako nepropustná, na hrubé kousky nakrájená tma, ve které se navěky ztratíte. Řeka má zase barvu krve a já přemýšlím, proč tomu tak je. Proč se ve vlnách vznášejí mrtvá zapáchající těla? Proč se kolem vznáší neskutečný zápach? Odpověď již dávno znám. Hraje mi právě v přehrávači nahlas nová nahrávka "Perished in Torment". Ona je tou řekou. Vynikající death doomová pocta stínům!


Asphyx says:

The river is red as blood again and I'm wondering why. Why do dead stinking bodies float in the waves? Why do you smell an incredible smell? In a whirlwind of hopelessness, in the depths, somewhere in the middle of dirty and spoiled water a new record of Dutch death metal band GRIM FATE. Charon on the river Styx had to get paid well because I had not heard such a sick record in a long time. A dense, powerful sound, a muffled voice. Why are the faces of the drowning people looking at me and watching my every step?

Maybe because I fell for this album and I have a hundred desires to jump into the deadly river. GRIM FATE will take you on a trip without end, invite you to the other world. They are dusty and corrupt in their ideas. The blade, uncompromising, but also with a good dose of cold doom metal in the songs. 

“Perished in Torment” is like a prayer whose words cannot be spoken aloud. At some points, GRIM FATE is inspired by the best of CIANIDE, INCANTATION, WINTER, DESECRESY, DISMA, ABHHORENCE, DEMIGOD, DESECRESY, COFFINS, PUTREVORE and similar ones. They are a dark echo form the other world, a piece of decomposing bodies scattered on the surface. Riffs and melodies stretched just like the bloody dirty river. Just enter. The album needs time, I need to tune into it. But when the clouds are low and the first blow of thunder strikes, I´m lost again. The sinister, dense and demonic death doom metal, played in this way will always have a place in my collection. It is like an impermeable darkness, cut into rough pieces, in which you get lost forever. The river is red as blood again. And I'm wondering why? Why do dead stinking bodies float in the waves? Why is there an unbelievable smell? I have known the answer for a long time. A new record “Perished in Torment” is playing out loud in my player. The album is the river. An excellent death doom tribute to the shadows!

Tracklist:
01. Piles of Corpses (5:53)
02. You Will Rot (7:41)
03. Perpetual Anguish (6:47)
04. Abominations (5:52)
05. Perished in Torment (4:28)
06. The Final Day (10:31)

band:

Pier
Wim
Philippus

https://xtreemmusic.bandcamp.com/album/perished-in-torment
https://www.facebook.com/grimfatedeathmetal/
http://shop.xtreemmusic.com/english.main.index.php
Share this games :

TWITTER