DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 12. května 2020

Home » » Recenze/review - MALOKARPATAN - Krupinské ohne (2020)

Recenze/review - MALOKARPATAN - Krupinské ohne (2020)


MALOKARPATAN - Krupinské ohne
CD 2020, Invictus Productions

for english please scroll down


Mysteriózní příběhy, podobné snad starým lidovým zkazkám. Mlha nad horami, nekonečné lesy a někde uprostřed nich se ztrácejí lidé. Vzpomínám na četbu slovenské knihy Trhlina. Padá na mě tíha a v těchto chvílích volím jako hudbu black metal. Nové album slovenských MALOKARPATAN mě přeneslo do dávných dob, do časů, kdy bylo ještě všechno ohlodáno na kost, čisté, poskvrněné jen krví.

Tahle smečka vyvolává emoce a je to jen a jen dobře. Taková má přeci hudba být, má jitřit nitro, hladit duši, štvát některé lidi. MALOKARPATAN jsou jako staří lidoví vypravěči, kteří na trzích předávali informace o krutých vraždách, temných postavách bez tváře, o smrti i zrození. Volí k tomu rodný jazyk a texty opravdu stojí za pečlivější prostudování. Doporučuji.
"Krupinské ohne" je deska, co se týká hudby, která je postavena na pevných základech, tak jak je kdysi založily kapely jako ROOT, BATHORY, VENOM, MERCYFUL FATE, NEGURA BUNGET něco málo i z Jilemnického okultisty od MASTER´S HAMMER (možná i od kolegů MYSTIC DEATH, ALGOR, které stále považuji za to nejlepší, co na Slovensku v black metalu vzniklo). Toulám se po horách a přemýšlím, proč zrovna tahle smečka oslovila tolik fanoušků. Troufám si tvrdit, že je to originálním přístupem k muzice, nedokonalým syrovým zvukem, spoustou neotřelých nápadů, ale hlavně podmanivou atmosférou, kterou cítím ze všech skladeb. Muzika je to zdánlivě jednoduchá, primitivní, ale jen na první poslech. Jako bych slyšel staré lidové písně, které se zpívaly (na desce občas asi "chtěně" falešně) za dlouhých zimních večerů. Folklórní vsuvky jsou vloženy zcela nenásilně a znějí parádně. A to patřím mezi metalisty, kteří podobný přístup rozhodně nevyhledávají. Mám obrovskou chuť se ztratit v lesích, zapomenout na dnešní těkavý svět. Potkat se s vlastním stínem, navštívit místa, kde se staly zlé činy. Album vyšlo již před nějakým časem a já se zpočátku neodvážil hodnotit. Chce totiž pečlivější prozkoumání, musí proniknout do krve postupně. "Krupinské ohne" mají rozhodně něco do sebe. Mezi kopci se válí mlha. Stačí se jen ztratit. Doporučuji!


Asphyx says:

Mysterious stories, perhaps similar to old folk tales. Fog over the mountains, endless forests and somewhere in the middle of them people are lost. I remember reading the Slovak book Trhlina. The weight falls on me and at the moment I choose black metal. The new album of Slovak MALOKARPATAN transported me to ancient times, to the times when everything was still gnawed to the bone, pure, stained only with blood.

This band evokes emotions and it's good. This is how music is supposed to be, it is supposed to brighten the heart, caress the soul, bother some people. MALOKARPATAN are like old folk narrators who passed on information in the markets about cruel murders, dark, faceless figures, death and birth. They choose their native language and the texts worth for studying them more carefully. I recommend.

"Krupinské ohne" is a record in terms of music, which is built on solid foundations, as they were once founded by bands such as ROOT, BATHORY, VENOM, MERCYFUL FATE, NEGURA BUNGET a little from Jilemnický occultista from MASTER´S HAMMER (perhaps from colleagues MYSTIC DEATH, ALGOR, which I still consider the best that has been created in Slovakia in black metal). I roam the mountains and wonder why this band appealed to so many fans. I dare say that it's an original approach to music, an imperfect raw sound, a lot of fresh ideas, but mainly a captivating atmosphere that I feel from all the songs. The music is seemingly simple, primitive, but only at first listening. It's as if I hear old folk songs that were sung (sometimes "wanted" falsely on the record) on long winter evenings. Folklore elements are inserted completely non-violently and sound great. And I am one of the metallers who are definitely not looking for a similar approach. I have a huge desire to get lost in the woods, to forget about today's volatile world. Meet your own shadow, visit places where evil deeds have taken place. The album was released some time ago and I didn't dare to evaluate it before. It need a more careful examination, it must penetrate the blood gradually. "Krupinské ohne" definitely worth for it. Fog is rolling between the hills. Just get lost. I recommend!Tracklist:
01. V Brezových Hájech Poblíž Babinej Zjavoval Sa Nám Podsvetný Velmož
02. Ze Semena Viselcuov Čarovný Koren Povstáva
03. Na Černém Kuoni Sme Lítali Firmamentem
04. Filipojakubská Noc Na Štangarígelských Skalách
05. Krupinské Ohne Poštyrikráte Teho Roku Vzplanuli

band:
As - guitar
Aldaron - guitar
HV - vocals
Peter - bass
Miroslav - drums

https://invictusproductions666.bandcamp.com/album/krupinsk-ohne
https://www.facebook.com/malokarpatan?fref=ts

Share this games :

TWITTER