DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 21. května 2020

Home » » Recenze/review - HENRY KANE - Age of the Idiot (2020)

Recenze/review - HENRY KANE - Age of the Idiot (2020)


HENRY KANE - Age of the Idiot
CD 2020, Transcending Obscurity Records


for english please scroll down


Někdy mám, asi jako každý dnešní člověk, pocit, že jsem spadl do laviny zcela zbytečných informací. Televize i internet, jsme jen ovce, které se řídí podle toho, co nám kdo řekne. Usměvaví politici, nedělej to a ono, nepij, jez jen něco. Příkazy a nařízení, jako bychom měli v hlavách implantovány čipy, stačí poslat rozkaz. Dobrovolně se odhalíme až na kost, každého pustíme do svých domovů. Pro peníze všechno, hele vole, zase další válka a v ní reklamy na dětský pudr. Kam mám utéct, kam zmizet, když už i v lesích se toulají lidé se sluchátky na uších? Zbývá snad jen hudba, ta by mě mohla ještě odříznout od doby, která dává největší prostor debilům.

HENRY KANE alias Jonny Pettersson je zde se svým druhým albem, které je opět po okraj narvané death metalem, crustem, grindem. Nihilismus, bída a špína, tohle všechno z nové desky s příznačným názvem "Age of the Idiot" doslova stříká na všechny strany. Najednou nekoukáš na sladké filmy a statusy na sociálních sítích, kde je každý dokonalý, ale touláš se po periferii opuštěných ulic, kde se  ukrývají dravci. "Age of the Idiot" je pro mě zajímavým albem po všech stránkách. Obsahuje v sobě velké množství temné energie, nakumulované zlosti. Má na mě podobný efekt, jako když vezmete do ruky vztekle sekyru a jste rozhodnuti, že si vyčistíte hlavu. Nejvíc se mi deska líbí v pochmurných, až doom metalových chvílích, které vás nechají na chvilku nadechnout, aby vás pak ihned strhlo do hlubokého močálu lidské špíny. Album je jako mrtvola, pohozená u cesty, která nikomu nechybí. Několik metrů pod každým městem je ještě jeden, odvrácený svět. Bez internetu, bez televize, bez naděje. A odněkud z těchto míst musela vylézt i nová nahrávka HENRY KANE. Mám rád, když kapelám mohu věřit, když si podupávám nohou, když mám chuť vzít do ruky bourací kladivo. Najednou mi nevadí rozšklebené tváře z obrazovek, neštvou mě lži a pomluvy. Stačí přidat volume. Hudba může být skvělým únikem, relaxem, může vás nabít energií. S "Age of the Idiot" jsem si společný čas vyloženě užíval. Jonny Pettersson a jeho hosté opět odvedli skvělou morbidní práci a mě nezbývá nic jiného, než si zařadit CD hrdě do sbírky. Death crust grindcore, který vám rozdrtí všechny kosti v těle!Asphyx says:

Sometimes, like every person today, I feel like I've fallen into an avalanche of completely useless information. Television and the Internet, we are just sheep that follow what someone tells us. Smiling politicians, don't do this and that, don't drink, just eat something. Commands and regulations, as if we had chips implanted in our heads, just send an order. We voluntarily reveal ourselves to the bone, letting everyone into our homes. Everything for money, man, there's another war and ads of baby powder. Where should I run, where should I disappear when people with headphones are still wandering in the woods? Perhaps only music remains, it could still cut me off from the time that gives the biggest space to morons.

HENRY KANE alias Jonny Pettersson is here with his second album, which is again packed to the brim with death metal, crust, grind. Nihilism, misery and dirt, all this from the new album with the distinctive title "Age of the Idiot" literally squirts in all directions. Suddenly you don't watch sweet movies and statuses on social networks, where everyone is perfect, but you roam the periphery of deserted streets where predators hide.


"Age of the Idiot" is an interesting album for me in all aspects. It contains a large amount of dark energy, accumulated anger. It has a similar effect on me as when you take an angry axe in your hand and are determined to clear your head. I like the record the most in gloomy, even doom metal moments, which will let you breathe for a while, and then immediately pull you into a deep swamp of human dirt. The album is like a corpse, thrown by the road, which no one misses. A few meters below each city is another, averted world. No internet, no television, no hope. And a new HENRY KANE recording had to come out of some of these places. I like when I can trust bands, when I stamp my feet, when I feel like picking up a hammer. Suddenly I don't mind the grimacing faces from the screens, I'm not bothered by lies and slander. Just add volume. Music can be a great escape, relaxation, it can charge you with energy. With "Age of the Idiot", I really enjoyed my time. Jonny Pettersson and his guests did a great morbid job again, and I have no choice but to include the CD proudly in the collection. Death crust grindcore that will crush all the bones in your body!


Line up -
Jonny Pettersson (Heads For The Dead, Wombbath, Nattravnen, Pale King) - All instruments

Guest vocals on Entrenched in Nihilism by Liam Hughes of Soothsayer
Mixed and mastered by Jonny Pettersson
All songs written by Jonny Pettersson except for Psykopaten which is written by Asta Kask

Artwork and layout by Turkka G. Rantanen (2020 label sampler)

Track listing -
1. En Evig Plågan
2. Tidens Tand
3. Veil of Hatred
4. Den Felande Länken
5. Embraced By Nothing
6. Age of the Idiot
7. Disposable Humans
8. Entrenched in Nihilism (ft. Liam Hughes of Soothsayer)
9. Mitt Hjärtas Mörker
10. My Sweet Escape
11. Keep us from the Truth
12. No Road to Redemption
13. March of the Dumb
14. By the Virtue of Hate
15. Liar oh Father the Liar
16. Snarans Ballad
17. Take it Back
18. Welcome to Oblivion
19. Psykopaten (Asta Kask cover)

Official Bandcamp
Transcending Obscurity Site
Transcending Obscurity Facebook
Henry Kane Facebook
Share this games :

TWITTER