DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 1. června 2020

Home » » Recenze/review - INNARDS - Back From The Grave, Straight In Your Face (2020)

Recenze/review - INNARDS - Back From The Grave, Straight In Your Face (2020)


INNARDS - Back From The Grave, Straight In Your Face
CD 2020, Transcending Obscurity Records


for english please scroll down


Ve starých spisech se píše, že při veřejných popravách mělo největší úspěch lámání v kole. Dav býval tak nadšený, že muselo být povoláno vojsko, aby si lidé nerozebrali mrtvé tělo jako talismany. Krvelačný zástup rozšklebených tváří. Pach smrti. Slabší povahy omdlévaly nebo byly ušlapány. Středověk dávno skončil, ale lidé jsou stále stejní, jen se vše přesunulo na obrazovky. Smrt je pořád přitažlivá. Hlava uříznutá v přímém přenosu. Strach a nízké pudy. To je, oč tu běží po staletí.

Poslouchám tři nové skladby od portugalských INNARDS a připadám si, jako bych byl na místě, kde se před několika dny popravovalo. Vidím před sebou kápě katů, slyším nářek obětí i cítím krev, která zůstala na zemi. Poslouchám u toho "Back From The Grave, Straight In Your Face", starý prašivý death grind, který mi krásně dokresluje celkovou temnou atmosféru."Back From The Grave, Straight In Your Face" je nekompromisním nářezem ve stylu prvních desek CARCASS, ale máme tu co do činění i s odkazy na REPULSION, PESTILENCE, DEATH, GRAVE, IMPETIGO. INNARDS jsou neurvalí a suroví jako vzteklí psi, jako katovi pacholci, kteří vás vytáhnou na šibenici. Houpáte se ve větru, jazyk vyplazený, oči vám málem vyskočí z hlavy. Ano, hudba zde má přesně takový tlak. Je špinavá, zákeřná, surová, se zvukem, který láme kosti v těle. Potěší i hosté (Kam Lee z MASSACRE a Frank Blackfire ze SODOM). Oba odvedli parádní práci. Tahle deska je jako úder kladivem přímo do obličeje. Kati to také tak dělali, odsouzení pak více křičeli a dav byl spokojený. "Back From The Grave, Straight In Your Face" je stejnou morbidní show, veřejnou exhumací starého hrobu, ve kterém se ukrývá death grindová sněť. INNARDS odvedli skvělou práci. Jen doufám, že se brzy dočkáme dlouhohrajícího alba. Smrt, která si nevybírá!Asphyx says:

In ancient documents it is written that breaking in a bicycle was the greatest success in public executions. The crowd used to be so excited that an army had to be called in so that people would not dismantle a dead body like talismans. A bloody crowd of grimaces. The smell of death. Weaker natures fainted or were trampled. The Middle Ages are long over, but the people are still the same, only everything has moved to the screens. Death is still attractive. Head cut on live. Fear and low instincts. That's what's been going on here for centuries.

I'm listening to three new songs from the Portuguese INNARDS and I feel like I'm at the place where the execution took place a few days ago. I see the hood of executioners in front of me, I hear the cries of the victims and I smell the blood left on the ground. I listen to "Back From The Grave, Straight In Your Face", an old dusty death grind, which beautifully illustrates the overall dark atmosphere."Back From The Grave, Straight In Your Face" is an uncompromising cut in the style of the first CARCASS records, but we are also dealing with references to REPULSION, PESTILENCE, DEATH, GRAVE, IMPETIGO. INNARDS are rude and brutal like angry dogs, like executioners, who will pull you to the gallows. You sway in the wind with tongue out, your eyes almost popping out of your head. Yes, music has just such pressure here. It is dirty, insidious, raw, with a sound that breaks the bones in the body. Guests will also enjoy (Kam Lee from MASSACRE and Frank Blackfire from SODOM). They both did a great job. This album is like a hammer blow directly to the face. Executioners did the same, the convicts shouted more and the crowd was satisfied. "Back From The Grave, Straight In Your Face" is the same morbid show, a public exhumation of an old grave that hides a death grind scab. INNARDS did a great job. I just hope to see a full-length album soon. Death doesn't choose!

Line up -
Hugo Andremon - Vocals and Guitar
Rui Gil - Bass
Rolando Barros - Drums

Guest vocals by Kam Lee (Massacre) on Song #2
Guest solos by Frank Blackfire (Sodom) on Song #2

Artwork by Victor Costa

Track listing -
1. Intro - Night Of The Anthropophagous
2. Enlightenment Through Hate (ft. Frank Blackfire of Sodom and Kam Lee of Massacre)
3. The Fog

Innards Bandcamp
Transcending Obscurity Site
Innards Facebook
Transcending Obscurity Facebook
Share this games :

TWITTER