DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 27. června 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - KULT MOGIL - Torn Away the Remains of Dasein (2020)

Recenze/review - KULT MOGIL - Torn Away the Remains of Dasein (2020)


KULT MOGIL - Torn Away the Remains of Dasein
CD 2020, Pagan Records


for english please scroll down


Jsem rád, že už všichni odešli. Potřebuji klid a na death metalovém hřbitově muzika nejlépe vynikne, když padne nad hroby mlha a temnota. Pocházím se pod skloněnými stromy a čtu si nápisy na náhrobcích. Opustím sekci se známými jmény z devadesátých let a vydám mezi čerstvější hroby. Tentokrát se zastavím u polské kobky se jménem KULT MOGIL. Přečtu si tajemnou vstupní formuli a dveře do pekla se samy otevřou. Obřad může začít.


Do očí mě ihned uhodí černo červený obal, který mě nasměřuje rovnou mezi mrtvá těla. Do děje mě uvede mocný, mohutný a plný zvuk. Po chvíli přidávám hlasitost a spokojeně pokyvuji hlavou. Kapela byla založena v roce 2014 a letošní zásek "Torn Away the Remains of Dasein" je jejich druhým dlouhohrajícím počinem. Znovu je cítit sírou, hnilobou a smrtí. 

Polští maniaci se i na novince volně inspirovali deskami MORBID ANGEL, DEICIDE, MONSTROSITY, DIABOLIC a dalších převážně amerických pekelníků. Rozvíjejí jejich myšlenky promyšleně, inteligentně, surově. Mají svůj vlastní ksicht, sekyra s jejich jménem se zasekne do vaší hlavy ihned a bez varování. Slyším zde pravé nefalšované ozvěny ze záhrobí, skladby jsou opravdu velmi dobře napsány, pamatuji si je i po delší době. Jakoby se do mě otiskly, vypálily do mě cejch rozžhaveným železem. Líbí se mi, jaké mají songy atmosféru, jsou až po okraj narvané blasfémií, nihilismem a nahrubo nasekanou tmou. "Torn Away the Remains of Dasein" drží pohromadě jako víra v Satana. Poláci jsou nekompromisní, syroví, ale zároveň nezapomínají na chladné melodie. KULT MOGIL jsou jako vyslanci pekla, démoni, kteří kolem sebe plivou síru. Dnešní noc na hřbitově bude plná utrpení, skvělého death metalu, nicoty a nenávisti. Přesně takhle to mám rád a troufám si tvrdit, že v této hrobce budu ještě dlouhou dobu. Musím rozplést všechny obrácené modlitby, otočit kříže směrem dolů a poslouchat novou desku, která vzešla ze samotného podsvětí. Krvavě temný smrtící kov, u kterého se rozpadnete v prach! Peklo zase hoří!Asphyx says:

I'm glad they're all gone. I need peace and in a death metal cemetery, the music stands out best when fog and darkness fall over the graves. I am walking under the sloping trees and reading the inscriptions on the tombstones. I leave the section with well-known names from the nineties and head towards the fresher graves. This time I will stop at a Polish dungeon named KULT MOGIL. I read the mysterious entry formula and the door to hell opens in front of me. The ceremony can begin.

A black-red cover art immediately hits me in the eye and it directs me straight between the dead bodies. A powerful, massive and full sound will introduce me to the story. After a while, I turn up the volume and nod with my head happily. The band was founded in 2014 and this year's album "Torn Away the Remains of Dasein" represents their second full-length record. You can smell of sulfur, rot and death again.


The Polish maniacs are again little bit inspired by the records of MORBID ANGEL, DEICIDE, MONSTROSITY, DIABOLIC and other mostly American hellhounds. They develop their thoughts thoughtfully, intelligently, and brutally. They have their own face, an ax with their name will get stuck in your head immediately and without warning. I hear real, unadulterated echoes from the graveyard, the songs are really well written, I remember them even after a long time. I like the atmosphere of the songs, they are full of blasphemy, nihilism and roughly chopped darkness. "Torn Away the Remains of Dasein" holds together like faith in Satan. The polish musicians are uncompromising, raw, but at the same time they do not forget the cold melodies. KULT MOGIL are like ambassadors of hell, demons who are spitting sulfur around them. Tonight in the cemetery will be full of suffering, great death metal, nothingness and hatred. This is exactly how I like it and I dare say that I will stay in this tomb for a long time. I have to unravel all the inverted prayers, turn the crosses down, and listen to the new record that came from the underworld itself. A blood-dark death metal that will tear you to dust! Hell is burning again!


tracklist:
01. Hunger of Pride (05:43)
02. White Death Implosion (04:57)
03. Torment of Dasein (06:33)
04. Idols in Blood (04:38)
05. A Wax Reverie (06:24)
06. Fountain of Affliction (05:37)

https://k-m-b.bandcamp.com/releases
https://www.facebook.com/kultmogil/
https://paganrecords.bandcamp.com/album/torn-away-the-remains-of-dasein
https://pagan-records.com/
Share this games :

TWITTER