DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 6. března 2021

Home » , , , , , , , , , » Recenze/review - RAVENOIR - The Darkest Flame Of Eternal Blasphemy (2021)

Recenze/review - RAVENOIR - The Darkest Flame Of Eternal Blasphemy (2021)


RAVENOIR - The Darkest Flame Of Eternal Blasphemy
CD 2021, Gothoom Production

for english please scroll down

Občas ve svých snech utíkám. Před velkou slintající příšerou, která má na rukou dlouhé drápy a ostré zuby. Už cítím její dech. Omylem vběhnu do močálů a musím našlapovat opatrně. Jeden neopatrný krok, jedno hlasité zašeptání a je po mě. Tentokrát jsem se ze své noční můry neprobudil. Poslouchal jsem totiž již několik dní nové album RAVENOIR. Byl jsem ihned stažen do bažiny a teď se už jenom jako nějaká loutka vznáším na hladině.

Za touhle smečkou stojí parta zkušených muzikantů, kteří se rozhodli hrát metal spíše v jeho syrovější a surovější podobě. Vrátili se ke kořenům, do doby, kdy teprve styly jako black metal, death, thrash vnikaly. Zahalili mě do krvavého závoje a pozvali na dlouhý výlet do záhrobí. 


Rovnou na začátek napíšu, že jediné, co mi na desce vadí, tak je délka některých skladeb. Spousta motivů se dle mého až příliš často opakuje. Vynikne tím sice temnota, ale songy ztrácejí na razanci. To je ale asi tak vše, co lze albu vytknout. Jinak je "The Darkest Flame Of Eternal Blasphemy" takovým gurmánských zážitkem pro všechny obdivovatele nočních můr. Alesh AD (ROOT) má nejen svůj vlastní a originální kytarový rukopis (riffy jsou opravdu parádní), ale i hlas vhodný do močálů. Nahrávka není jen bokovkou protřelých a zkušených muzikantů, projektem, kterých má každý dnes spousty a většinou za nic moc nestojí, ale také kusem velmi dobře ukovaného metalu z kvalitní oceli. Zakaleni v dávných dobách mezi nás vyvrhli poctivý kus muziky, která se nejen dobře poslouchá, ale také ve mě dokáže rozdmýchat emoce. O zlých snech jsem již hovořil, ale při poslechu cítím zlo a tmu doopravdy, doslova hmatatelně. O zvuku, obalu a produkci netřeba diskutovat, vše je samozřejmě v nejlepším pořádku. Osobně se mi nejvíc asi líbí, že z desky slyším nadšení pro hudbu jako takovou, radost z hraní, feeling, drive, chvění. Není jen kusem poctivého řemesla, ale i záhadnou bytostí, která právě přišla z mokřadů. Myslím, že fanoušci třeba takových BATHORY, CELTIC FROST, IMMORTAL, ale i DEATH, POSSESSED, VENOM, by mohli být navýsost spokojeni. Nechte se zahalit do krvavé mlhy! 


Asphyx says:

Sometimes I run in my dreams. In front of a large drooling monster that has long claws and sharp teeth on its hands. I can already feel her breath. I accidentally run into the swamps and have to tread carefully. One careless step, one loud whisper and it's over. I didn't wake up from my nightmare this time. I have been listening to the new album RAVENOIR for several days now. I was immediately dragged into the swamp and now I am just floating on the surface like a puppet.

Behind this band is a bunch of experienced musicians who have decided to play metal in its rawer form. They went back to their roots, to a time when styles like black metal, death, thrash were just arise. They wrapped me in a bloody veil and invited me on a long trip to the grave.


I'll write right at the beginning that the only thing that bothers me on the record is the length of some songs. In my opinion, a lot of motifs are repeated too often. The darkness stands out, but the songs lose their intensity. But that's about all the album can be criticized for. Otherwise, "The Darkest Flame Of Eternal Blasphemy" is such a gourmet experience for all nightmare admirers. Alesh AD (ROOT) has not only his own and original guitar signature (riffs are really great), but also a voice suitable for swamps. The recording is not only a side project of seasoned and experienced musicians, a project that everyone has a lot of today and usually is not worth much, but also a piece of very well forged metal from quality steel. Cloudy in ancient times, they threw out an honest piece of music among us, which not only listens well, but can also stir up emotions in me. I've talked about bad dreams before, but when listening I feel evil and darkness really, literally tangibly. There is no need to discuss sound, cover and production, everything is of course in the best order. Personally, I probably like the most that I hear from the record a passion for music as such, joy of playing, feeling, drive, vibration. It is not only a piece of honest craftsmanship, but also a mysterious creature that has just come from the wetlands. I think that fans of such BATHORY, CELTIC FROST, IMMORTAL, but also DEATH, POSSESSED, VENOM, could be extremely satisfied. Let yourself be shrouded in bloody mist!


tracklist:
01 – Nocturnal Initiation (Proloque)
02 – Ravenoir
03 – The Darkest Flame Of Eternal Blasphemy
04 – In The Sign Of The Horns
05 – From The Dead Shadows Of The Void To Eternity (Intermezzo)
06 – Blood Pact
07 – Dark Vision
08 – Hellfire´s Icon
09 – Alter Ego

band:
Alesh AD - kytara, zpěv
Igor Hubík - basa
Patrik Sas - bicí
Jakub Maděryč - kytara


Share this games :

TWITTER