DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 27. května 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - POST-MORTEM - The Monumental Pandemonium (2022)

Recenze/review - POST-MORTEM - The Monumental Pandemonium (2022)


POST-MORTEM - The Monumental Pandemonium
CD 2022, Great Dane Records

for english please scroll down

Za ty roky, co poslouchám muziku, jsem se zařadil spíše ke gurmánům. Vybírám si ty nejchutnější kousky a trávím s nimi dlouhé hodiny. Jsem klasik, tradicionalista, ale pokud se objeví kapela, která mě zaujme i svými výlety do jiných dimenzí, rád se k ní vracím. Francouzským POST-MORTEM jsem se věnoval již v roce 2006 a dnes již mohu říci, že mě tenkrát album oslovilo hlavně svojí energií a touhou ničit. 

I novinka je pro mě velmi chutným koktejlem, umíchaným ze stylů jako je death metal a thrash. Nezapomíná se i na chladné a divoké melodie. Stojím zrovna na střeše vysokého domu a dívám se dolů. "The Monumental Pandemonium" mi hrají hlasitě do uší a představuji si, jaké by to bylo, skočit dolů. Myslím, že díky téhle desce bych mohl létat. 


Je totiž vznešená i zemitá zároveň. Skvělý zvuk, zajímavý obal, ale hlavně skladby, které připomínají tsunami. Tohle všechno zde naleznete a ještě spoustu navíc. Zpočátku jsem ochutnával opatrně, abych pořádně nasál atmosféru. Již při druhém poslechu jsem ale spokojeně kýval hlavou, podupával si nohou a měl touhu roztrhnout řetězy a vyrazit ven do ulic. Hudba pro mě byla celý život relaxem, odpočinkem, ale vždy musela být zahraná od srdce. POST-MORTEM mají talent na to napsat dobré motivy. Songy pálí a žhnou a spálí vás na popel. Na pevných tradičních základech jsou vystavěny zajímavé a košaté kompozice s moderní produkcí. Ano, "The Monumental Pandemonium" je nahrávkou pro fajnšmekry, pro zmlsané gurmány, kteří si rádi užívají. Je dobré mít i v dnešní pomatené době nějaký pevný bod ve vesmíru. Kus něčeho surového, zručně opracovaného. Muzika POST-MORTEM je pro mě opravdovým uměleckým dílem. Špatně se to vysvětluje, o umění by se přeci nemělo psát, ale mělo by se vnímat všemi póry těla. Připadám si jako v nějaké morbidní galerii. Z reproduktorů zní nové album a já se spokojeně procházím chodbami podsvětí. Jsem hrozně rád, že jsem měl možnost letos z tohoto koktejlu ochutnat. Je skvělý! Doporučuji všem, kteří pořád objevují, mají fantazii a vytříbenou chuť. Jestli se vám líbí smečky jako CARCASS, ENTOMBED, BOLT-THROWER, PARADISE LOST, CRUSHER, neváhejte ani chvilku. Zničující jízda po spálené zemi! 


Asphyx says:

In the years I've been listening to music, I've become more of a foodie. I choose the most delicious pieces and spend long hours with them. I am a classical traditionalist, but if there is a band that captivates me with its excursions into other dimensions, I like to come back to it. I got into French POST-MORTEM back in 2006 and I can say now that the album appealed to me then mainly because of its energy and desire to destroy.

I find the new album to be a very tasty cocktail, mixed from styles like death metal and thrash. Not forgetting the cool and wild melodies. I'm standing on the roof of a tall building looking down. "The Monumental Pandemonium" plays loudly in my ears and I imagine what it would be like to jump down. I think this record would make me fly.


It is both sublime and earthy at the same time. Great sound, interesting cover, but mainly the songs that remind of a tsunami. You'll find all that here and a lot more. I tasted it carefully at first, to get a good feel for the atmosphere. However, on the second listen I was already nodding my head in satisfaction, stomping my feet, and feeling the urge to break the chains and hit the streets. Music has been relaxation and recreation for me all my life, but it always had to be played from the heart. POST-MORTEM has a knack for writing good themes. The songs burn and glow and burn you to ashes. Interesting and colorful compositions with modern production are built on solid traditional foundations. Yes, "The Monumental Pandemonium" is a record for connoisseurs, for the gluttonous gourmands who like to enjoy themselves. It's good to have a fixed point in the universe even in these crazy times. A piece of something raw, skillfully crafted. POST-MORTEM music is a true work of art for me. It's hard to explain, art shouldn't be written about, it should be felt through all the pores of the body. I feel like I'm in a morbid gallery. A new album is blasting from the speakers, and I'm happily strolling through the corridors of the underworld. I'm so glad I had the opportunity to sample this cocktail this year. It's great! I recommend it to anyone who is still exploring, imaginative, and has a refined palate. If you like packs like CARCASS, ENTOMBED, BOLT-THROWER, PARADISE LOST, CRUSHER, don't hesitate a moment. A devastating ride on scorched earth!


Minirecenze/minireview - POST-MORTEM - God With Horns (2016):
https://www.deadlystormzine.com/2016/05/minirecenzeminireview-post-mortem-god.html

Tracklist:
01. Abyssus Abyssum Invocat
02. Genocider
03. Skin Of My Enemy
04. Mountain Of Skulls
05. Opening Of The Underworlds Gates
06. The Pure Terror
07. Cryptic Revelations
08. Arallu Imperator
09. Soul Inquisitor
10. Altar Of Inner Ghouls
11. Graviora Manent
12. Massive Decimation

POST-MORTEM are:
Samuel Clauss : rhythm and lead guitars
Pierre Mohn : bass
Jack Ruetsch : rhythm and lead guitars
Xavier Schreiber : vocals
Laurent Greder : drumsShare this games :

TWITTER