DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 5. srpna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - INSTIGATE - Unheeded Warnings of Decay (2022)

Recenze/review - INSTIGATE - Unheeded Warnings of Decay (2022)


INSTIGATE - Unheeded Warnings of Decay
CD 2022, Everlasting Spew Records

for english please scroll down

Našel jsem další amulet, vyřezaný z kostí oběti. Děsivý výraz, pach krve, smrt a násilí. Vše působilo záhadně a temně. Kolem se vznášely temné představy zvrácené mysli. Doslova jsem cítil, jak do mě zajíždí ostrý nůž, jak mi odřezává maso od kostí. Jak mě pálí mozek a v břiše se usadil strach. Je tu ale ještě něco divného, zvláštního, jiného. Otevřu CD přehrávač a v něm naleznu nové album maniaků INSTIGATE.

Jedná se o surový, syrový death metal té nevyšší kvality. Riffy jsou bolestivé a již od začátku je zcela jasné a zřetelné, že jsou pod muzikou podepsání zkušení muzikanti z kapel jako BLOODTRUTH, DEMIURGON. Najednou jste přímo v lavině, uprostřed tsunami. Nebo na místě, kde se stal nějaký násilný čin. 


Pokud bych měl tvorbu INSTIGATE k někomu přirovnat, volil bych smečky jako MISERY INDEX, ROTTEN SOUND, SUFFOCATION, DYSCARNATE. To by bylo ale příliš jednoduché. Ve skladbách jsou zakomponovány velmi zajímavé momenty. Poslech se tak stává opravdu pestrou záležitostí. Kombinace nenávisti, vzteku a chladu připomíná stará opuštěná jatka, kde jsou do zdí stále otištěny bolest a utrpení. Krvavý obal, zvuk jak z márnice a skvělá celková produkce všemu dodává na ještě větší přitažlivosti. Je to jako se dívat na rozhovor se sériovým vrahem. Bestialita, nízké pudy, ale také zvědavost a snaha pochopit. S touhle nahrávkou to mám velmi podobné. Zpočátku jsem byl stržen do víru a rozsekán na kusy, ale časem jsem začal objevovat i jednotlivé nápady, ukryté pod povrchem. Někdy je nutné se podívat i na odvrácenou stranu našeho světa, do země nekonečných stínů. Někde tam muselo vznikat i nové album "Unheeded Warnings of Decay". Mezi amulety z kostí, vyřezaných za hodně hnusných okolností. Smrtící kov nikdy nebyl pro slabé povahy a INSTIGATE se rozhodli jít až na jeho samotnou a krutou podstatu. Jedná se první dlouhohrající počin a měl bych trošku přivřít oči. Jenže nemusím. Vše je v nejlepším pořádku. Masivní, hutné, divoké a zcela zničující. Death metal s krvavým cejchem smrti!


Asphyx says:

I found another amulet carved from the victim's bones. A terrifying expression, the smell of blood, death and violence. It was all mysterious and dark. Dark images of a twisted mind floated around. I could literally feel a sharp knife plunging into me, cutting flesh from bone. As my brain burned and fear settled in my stomach. But there's something else, something strange. I open the CD player to find a new album by the maniacs INSTIGATE.

This is raw death metal of the highest quality. The riffs are painful and from the beginning it is quite clear and obvious that the music is signed by experienced musicians from bands like BLOODTRUTH, DEMIURGON. Suddenly you are right in the middle of an avalanche, in the middle of a tsunami. Or in a place where a violent act has taken place.


If I had to compare INSTIGATE to someone, I would choose bands like MISERY INDEX, ROTTEN SOUND, SUFFOCATION, DYSCARNATE. But that would be too simple. There are some very interesting moments embedded in the tracks. It makes listening a really varied affair. The combination of hate, anger and coldness reminds of old abandoned slaughterhouses where pain and suffering are still imprinted on the walls. The bloody cover, the morgue-like sound and the great overall production adds to the appeal. It's like watching an interview with a serial killer. Bestiality, low instincts, but also curiosity and a desire to understand. I feel very much the same with this record. At first I was swept up in the whirlwind and cut to pieces, but over time I began to discover the individual ideas hidden beneath the surface. Sometimes it is necessary to look at the other side of our world, the land of endless shadows. The new album "Unheeded Warnings of Decay" must have been created somewhere there. Among the amulets of bones, carved under very ugly circumstances. The deadly metal was never for the weak of character and INSTIGATE decided to go down to its very and cruel essence. This is the first full-length album and I should close the eye a little . But I don't have to. Everything is in the best of order. Massive, dense, ferocious and utterly devastating. Death metal with the bloody stamp of death!Tracklist:
01. Witness Of The End Times
02. Haruspex
03. Liturgy Of Emptiness
04. Atonement
05. Indoctrinated Reborn
06. Obliteration
07. Resurrection Denied
08. Embrace The End
09. Seeds Of CainShare this games :

TWITTER