DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 13. září 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ALTARS ABLAZE - Life Desecration (2022)

Recenze/review - ALTARS ABLAZE - Life Desecration (2022)


ALTARS ABLAZE - Life Desecration
CD 2022, Lavadome Productions

for english please scroll down

Někteří z nás se narodí na cestě do pekla. Jsme vnímavější na zlo, na hnis a špínu, která je všude kolem. Patřím mezi ně, zdánlivě prokleté. Rád se dívám do tmy, sleduji krásné a morbidní odstíny černé barvy. Jsem častým návštěvníkem morbidních galerií i hledačem zpuchřelých rakví. Zocelen a zrozen v devadesátých letech minulého století stále uznávám a obdivuji sílu black a death metalu. Nejraději mám ten hrubý, syrový, zahnívající, jako ty nejkrutější myšlenky některých jedinců našeho rodu.

V české odnoži extrémního kovu se toho příliš neděje. Mladí hrají již něco jiného a tak nezbývá, aby se k rezavým strojům postavili zkušení muzikanti. To samozřejmě nebývá hned zárukou kvality, ale u ALTARS ABLAZE mám zase jednou pocit, že opravdu stojím na dlouhé cestě do pekla. Na jejich debutu "Life Desecration" se ale nepotkávají jen zkušenosti. Bez podmanivé a cíleně mokvající atmosféry by to nešlo. Plameny jsou spalující! Stejně jako motivy na téhle desce. 


ALTARS ABLAZE je pohybují ve stejných močálech, jako třeba takoví ANGELCORPSE, DIABOLIC, HATE ETERNAL, DEICIDE, VITAL REMAINS, ACHERON. Není to ale jenom death metalová vichřice, kterou na albu můžete potkat. Nadávkována je i černá smrt, v podobě, v jaké ji hrávali a hrají maniaci typu 1349, MARDUK, MAYHEM, ENTRHONED, nebo staří GORGOROTH. Líbí se mi, že kapele nestačí být jen obyčejným retrem, pokračovatelem, ale přidávají i velkou spoustu svých nápadů. Snaží se (a dle mého se jim to daří na výbornou), zaujmout i svými postupy. Vskutku ďábelský je zvuk (Chris Erkense z CYPHX AUDIO (CAMBION)). Zmínit musím i stylový, dobře zapamatovatelný obal (BELIAL NECROARTS (CONCILIUM, FUSTILARIAN)) a logo od mistra Christopha Szpajdela. Po formální stránce nebylo podceněno rozhodně vůbec nic. Obsah mě baví poslouchat, měl bych snad jen jednu malou připomínku, některé pasáže jsou možná až moc dlouhé, ale to může být jen můj dojem zmlsaného posluchače. ALTARS ABLAZE se rozhodně v podzemí neztratí. Mají jasný cíl i směr - všechny nás spálit na popel. Mohu jen potvrdit, že se nahrávka opravdu povedla - je nihilistickým obrazem nás samých. "Life Desecration" doporučuji dávkovat v absolutní tmě a nejlépe někde poblíž hřbitova. Bude vám vypálen cejch, to aby bylo jasné, že patříte také mezi prokleté. Bestiální, mrazivé black death metalové inferno!


Asphyx says:

Some of us are born on the road to hell. We are more sensitive to evil, to the pus and filth that is all around us. I am one of them, seemingly cursed. I like looking into the darkness, watching the beautiful and morbid shades of black. I am a frequent visitor to morbid galleries and a seeker of decayed coffins. Fortified and born in the 1990s, I still recognize and admire the power of black and death metal. My favorite is the raw, crude, decaying kind, like the cruelest thoughts of some individuals of our race.

Some of us are born on the road to hell. We are more sensitive to evil, to the pus and filth that is all around us. I am one of them, seemingly cursed. I like looking into the darkness, watching the beautiful and morbid shades of black. I am a frequent visitor to morbid galleries and a seeker of decayed coffins. Fortified and born in the 1990s, I still recognize and admire the power of black and death metal. My favorite is the raw, crude, decaying kind, like the cruelest thoughts of some individuals of our race. There is not much of that going on in the Czech branch of extreme metal. Young people are already playing something else and so there is no other choice than to have experienced musicians stand up to rusty instruments. Of course, this is not a guarantee of quality, but with ALTARS ABLAZE I have the feeling that I am really on the long road to hell. But it's not just experience that meets on their debut "Life Desecration". It wouldn't be possible without a captivating and purposefully swamping atmosphere. The flames are scorching! Just like the themes on this record.


ALTARS ABLAZE is in the same swamp as ANGELCORPSE, DIABOLIC, HATE ETERNAL, DEICIDE, VITAL REMAINS, ACHERON. But it's not only death metal whirlwind that you can find on the album. Black death is also given a dose, in the form that maniacs like 1349, MARDUK, MAYHEM, ENTRHONED, or old GORGOROTH used to play and still do. I like that the band is not enough to be just a simple "retro", a continuation, but they also add a great deal of their own ideas. They are trying (and in my opinion they are succeeding very well), to impress with their methods. The sound is truly diabolical (Chris Erkense from CYPHX AUDIO (CAMBION)), the stylish, memorable cover art (BELIAL NECROARTS (CONCILIUM, FUSTILARIAN)) and the logo by the master Christoph Szpajdel. Formally, nothing has been underestimated at all. I enjoy listening to the content, I would perhaps have just one small comment, some passages are perhaps too long, but that may just be my impression of a dainty listener. ALTARS ABLAZE is definitely not getting lost in the underground. They have a clear goal and direction - to burn us all to ashes. I can only confirm that the record is really good - it is a nihilistic picture of ourselves. I recommend to dose "Life Desecration" in absolute darkness and preferably somewhere near a cemetery. You will be stamped with a brand to make it clear that you are also among the damned. A bestial, chilling black death metal inferno!


TRACKLIST:
1. For the Lifeless Love of a Crucified Corpse
2. Life Desecration
3. Shrine Destroyer
4. Across the Empires of Death
5. Drenched in Wrath and Blood
6. With Bone Crowns and Iron Scepters
7. Beneath the Smouldering Ruins
8. Glorification of Rats

LINE-UP:
Michal Kusák - Vocals
Tomáš Halama - Guitars
Frank Šerák - Guitars
Pavel Šatra - Bass
Peter Hetes - Drums

https://store.lavadome.org
https://lavadome.bandcamp.com

https://www.facebook.com/lavadome
https://twitter.com/lavadomeprods
https://www.instagram.com/lavadome666

https://www.facebook.com/ALTARS.ABLAZE
Share this games :

TWITTER