DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 11. září 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DIABOLIC OATH - Aischrolatreia (2022)

Recenze/review - DIABOLIC OATH - Aischrolatreia (2022)


DIABOLIC OATH - Aischrolatreia
EP 2022, Sentient Ruin Laboratories

for english please scroll down

Hnis a špína. Zaschlé, přesto stále smradlavé skvrny od krve. Do stěn jsou otištěny výkřiky obětí. Děti z rodin, které nikoho nezajímají. Bylo to jako vždy. Skupina zvrácených maniaků si chtěla hrát na vyvolávání Satana. Jenže se všechno pokazilo. S prvním proříznutým hrdlem. Všichni neustále zavíráme před zlem oči. Nechceme o něm slyšet. Jenže ono existuje. Rozlézá se kolem nás jako temná mlha. A jednou všechny pohltí. Pokud proti němu nebudeme bojovat.

Jako na okultním rituálu si připadám i při setkání s novým EP amerických DIABOLIC OATH. Tuhle smečku sleduji již dlouho. A musím říct, že je poslouchám pokaždé, když dostanu chuť na pořádný kus zkaženého masa. Black metal a smrt. Obojí namíchané v děsivém poměru. 


Pokud to máte nastavené tak, že rádi a často trávíte svůj čas ve společnosti třeba takových TEITANBLOOD, BESTIAL WARLUST, ESKHATON, HERESIARCH, DIOCLETIAN, IMMOLATION, INCANTATION, DEICIDE, tak si narvěte novinku "Aischrolatreia" pod tlakem do hlavy. Uvidíte, že budete spokojeni jako já. Jedná se o klasické, kruté a maniakální rouhání. Žádné zbytečnosti, žádné kompromisy. Jenom masivní, chladný a temný black a death metal. V jeho základní, syrové a surové podobě. Užívám si samozřejmě zvuk, s chutí se dívám i na obal. Přehrabujeme staré kosti, skládáme z nich pentagram. Děláme to s nadšením pro záhrobí, s touhou po prokletí. DIABOLIC OATH s vámi nebudou mít slitování. Jdou přímo na dřeň, k samotné podstatě. Jsou krutí, zákeřní, vzteklí, jako šelmy z podsvětí. Pokud někdy budete chtít vyvolávat Satana, mohu vám "Aischrolatreia" jenom doporučit. Odehrává se zde pradávný rituál, se spoustou krve a ošklivých scén. Umíráme a znovu se rodíme, jsme jenom kusem masa, jdoucím na jatka. Bez duše, bez svědomí. Utíkáme tmou, mezi rakvemi. Vítejte v pekle! Black death metalová okultní seance!


Asphyx says:

Decay and filth. Dried, yet still smelly bloodstains. The screams of the victims imprinted on the walls. Children from families no one cares about. It was the same as always. A group of twisted maniacs wanted to play at summoning Satan. But it all went wrong. With the first throat slit. We all turn a blind eye to evil all the time. We don't want to hear about it. But it exists. It spreads around us like a dark fog. And one day it will consume us all. If we don't fight it.

I feel like I'm in an occult ritual when I encounter the new EP of American DIABOLIC OATH. I've been following this pack for a long time. And I have to say, I listen to them every time I get a craving for a good piece of rotten meat. Black metal and death. Both mixed in a terrifying ratio.


If you have it set up so that you like and often spend your time in the company of such as TEITANBLOOD, BESTIAL WARLUST, ESKHATON, HERESIARCH, DIOCLETIAN, IMMOLATION, INCANTATION, DEICIDE, then cram the news "Aischrolatreia" under pressure into your head. You will see that you will be as satisfied as I am. This is classic, cruel and maniacal blasphemy. No frills, no compromises. Just massive, cold and dark black and death metal. In its basic, raw and crude form. I enjoy the sound, of course, and I look at the cover art with relish. Raking through old bones, making a pentagram out of them. We do it with a passion for the afterlife, with a desire for the damned. DIABOLIC OATH will have no mercy on you. They go straight to the core, to the very essence. They're cruel, vicious, furious, like beasts of the underworld. If you ever want to invoke Satan, I can only recommend "Aischrolatreia". There's an ancient ritual going on here, with lots of blood and nasty scenes. We die and are born again, we're just a piece of meat going to the slaughter. No soul, no conscience. We run in the dark, among the coffins. Welcome to hell! Black death metal occult séance!


about DIABOLIC OATH on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. Thrones Before Slobbering Gods
02. Grand Atrocities Through Foul Miscreations
03. Swathed In Aberrant Flesh
04. Malefic Pathways
05. Poisoned Bodies Of Swine ImbuingShare this games :

TWITTER