DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 10. listopadu 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DEVILPRIEST - In Repugnant Abortion (2022)

Recenze/review - DEVILPRIEST - In Repugnant Abortion (2022)


DEVILPRIEST - In Repugnant Abortion
CD 2022, Odium Records

for english please scroll down

Poklekáš před dávno mrtvou modlu. Nasloucháš jedovatým slovům, lžím a nenávisti. Jsi jenom tichým stínem. Říkají o tobě, že si démonem, prokletým. Pochopil si podstatu téhle smradlavé víry. Připravuješ se pomalu na smrt, na konec, na vysvobození. Už dávno víš, že existuje ještě jeden svět, za krvavou oponou. Zlí jsou v něm páleni žhavým železem, mučeni a je jim činěno přesně to, co oni dělali za svého života. Spravedlnost existuje jenom v pekle a v hudbě.

Polští DEVILPRIEST mě již během několika prvních poslechů doslova spálili na popel. Kombinace syrového, surového a prašivého death metalu s chladným black metalem, mi dělá velmi dobře na mé zkažené duši. Znovu se objevila krev ve svěcené vodě a kříže visí směrem dolů! Myslím, že jsem zde správně.


Kapelu tvoří dva démoni, zkušení muzikanti, kteří moc dobře vědí, o čem je krutá smrt. Již podruhé nám namíchali smrtící koktejl, který chutná jako shnilé syrové maso. Alespoň mě, který se v podzemí pohybuje dlouhé roky. Hudba je zde plesnivá, stará. Musela vznikat v katakombách pod kostelem, ve kterém byly slouženy černé mše. Pánové se volně inspirovali smečkami jako AZARATH, EMBRIONAL, STILLBORN, DEICIDE, DIABOLIC, ANGEL CORPSE, PERDITION TEMPLE, CENTURIAN. Temný, masivní zvuk, zajímavý obal, precizně odvedené bicí, spousta mlhavě smradlavých nálad. Tohle všechno dělá dohromady hodně krutý a ošklivý celek. Do stěn je otištěn nářek obětovaných. Postavy v kápích, ostrý obětní nůž, připravený pro tvoje hrdlo. Líbí se mi způsob, jakým DEVILPRIEST napsali své skladby. Mají v sobě drive a sílu, pradávnou energii, která musela být načerpána na starých pohřebištích. Těla bez hlavy, probodnuté kůlem. Děs v očích, do mozku se mi vkrádají myšlenky na smrt. "In Repugnant Abortion" je přesně tím druhem muziky, která koluje i v mých žilách. Nemohu jinak, než hodnotit velmi vysoko. Tahle deska bude navždy zapsána krví do mé knihy mrtvých. Spravedlnost existuje jenom v pekle a v hudbě. Inferno! Pravý, démonický, bestiální black death metalový masakr!


Asphyx says:

You kneel before a long-dead idol. You listen to poisonous words, lies and hatred. You are just a silent shadow. They say you are a demon, cursed. You've grasped the essence of this stinking faith. You are slowly preparing for death, for the end, for deliverance. You've known for a long time that there's another world beyond the bloody curtain. In it, the wicked are burned with hot irons, tortured and done to them exactly as they did in their lifetime. Justice only exists in hell and in music.

Polish DEVILPRIEST literally burned me to ashes within the first few listens. The combination of raw, brutal and dusty death metal with cold black metal does a lot of good to my corrupted soul. Blood in holy water has reappeared and the crosses are hanging downwards! I think I'm right here.


The band is formed by two demons, experienced musicians who know very well what a cruel death is all about. For the second time they have mixed us a deadly cocktail that tastes like rotten raw meat. At least to me, who's been in the underground for years. The music here is moldy, old. It must have originated in the catacombs beneath the church where black masses were celebrated. The gentlemen were loosely inspired by bands like AZARATH, EMBRIONAL, STILLBORN, DEICIDE, DIABOLIC, ANGEL CORPSE, PERDITION TEMPLE, CENTURIAN. Dark, massive sound, interesting cover art, precisely done drums, lots of vaguely stinky moods. All this makes a very cruel and ugly combination. The wailing of the sacrificed is imprinted on the walls. Hooded figures, a sharp sacrificial knife ready for your throat. I like the way DEVILPRIEST wrote their songs. They have drive and power, an ancient energy that must have been picked up in the old burial grounds. Headless bodies, impaled by stakes. Terror in my eyes, thoughts of death creeping into my brain. "In Repugnant Abortion" is exactly the kind of music that runs through my veins. I can't do other than rate it very highly. This record will forever be written in blood in my book of the dead. Justice only exists in hell and in music. Inferno! A true, demonic, bestial black death metal massacre!

tracklist:
1. Adoration / Shem-ham-forash
2. The Black Milk of Lilith
3. The Eye of Set
4. Walpurgis
5. Ritual Command
6. Flesh Sculpted Out of Filth / Deliverance
7. Flowing DownwardsShare this games :

TWITTER