DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 23. ledna 2023

Recenze/review - VAYRON - Demo 2022 (2022)


VAYRON - Demo 2022
Demo tape 2022, Visceral Circuitry Records

for english please scroll down

Mám rád, když mi u muziky praskají všechny kosti v těle. Líbí se mi, když se mi začne vařit krev v žilách. Jakoby mi někdo vystřelil mozek z hlavy, když poslouchám demonahrávku francouzských VAYRON. Poctivý smrtící kov, se spoustou melodií a takovou tou plesnivou patinou, kterou mám u tohoto stylu tolik rád. Pořád mě baví navštěvovat staré katakomby a objevovat nové kapely.

Nahrávka má velmi dobrý zvuk, líbí se mi i obal. Hlavní jsou ale nápady, kterých je ve skladbách velké množství. Žhnou a pálí a zároveň vás ochladí na bod mrazu. Otevírám dveře do dávno opuštěné kobky s nápisem VAYRON a poslouchám velmi pečlivě. Rakev je otevřena!


Pokud bychom hledali kapely, u kterých se Francouzi inspirovali, museli bychom zmínit smečky jako CANNIBAL CORPSE, PESTILENCE, DEICIDE, MASSACRE, MORBID ANGEL a spoustu dalších, které vládly světu v devadesátých letech. Pánové navíc přidávají velké množství vlastních nápadů. Drží se stylu, nevydávají se do neznámých cest, ale demo není jen dobrým řemeslem. V jednotlivých skladbách nalezneme spoustu zkažené krve. Připadám si, jako na návštěvě archívu, ve kterém leží starodávné spisy. Jedním z nich je i Kniha smrti, ze které VAYRON citují. A dělají to s elegancí zkušených muzikantů. Mezi prsty prosévám prach předků a chodbami se toulají přízraky. Kapela je jako démoni ze dávných časů, jako bestie, která se po letech probudila. Chtějí nás zabít svoji hudbou, pohřbít nás zaživa. Upálit všechny hříšníky! Jsem moc rád, že mi přišlo "Demo 2022" na recenzi. Muziku si neskutečně užívám a rád se k ní vracím. Troufám si tvrdit, že nás v budoucnu čekají skvělá alba. Chci dlouhohrající desku! Hned teď! Tohle je přesně underground podle mého gusta. Smrtící kov pro všechny milovníky shnilého masa, pro gurmány, co rádi tráví svůj čas v temnotě. Jako když navštívíte márnici a strávíte s mrtvými a touhle deskou celou noc. Také cítíte ten chlad a tmu? Absolutní inferno! Syrový death metal z opuštěných pohřebišť!


Asphyx says:

I love it when music makes every bone in my body crack. I like it when the blood starts boiling in my veins. It's like someone blew my brains out listening to a VAYRON demo. Honest killer metal, with lots of melody and that moldy patina I love so much about this style. I still enjoy visiting old catacombs and discovering new bands.

The record has a very good sound, I like the cover too. But the main thing is the ideas, of which there are a lot in the songs. They burn and scorch and at the same time cool you down. I open the door to the long abandoned dungeon with the VAYRON sign and listen very carefully. The coffin is open!


If we were looking for bands that the French were inspired by, we would have to mention bands like CANNIBAL CORPSE, PESTILENCE, DEICIDE, MASSACRE, MORBID ANGEL and many others that ruled the world in the 90s. In addition, the gentlemen add a large number of their own ideas. They stick to the style, they don't venture into unknown paths, but the demo is not just good craftsmanship. There's plenty of bad blood to be found in the individual tracks. I feel like I'm visiting an archive where ancient writings lie. One of them is the Book of Death, from which VAYRON quote. And they do it with the elegance of seasoned musicians. I sift the dust of ancestors between my fingers and ghosts wander the corridors. The band is like demons from long ago, like a beast that has awakened after all these years. They want to kill us with their music, bury us alive. Burn all the sinners! I'm so glad I received "Demo 2022" for review. I enjoy the music immensely and love coming back to it. I dare say we're in for some great albums in the future. I want a long-playing album! Right now! This is exactly my kind of underground. Death metal for all lovers of rotten meat, for gourmets who like to spend their time in the dark. It's like visiting a morgue and spending the whole night with the dead and this record. Do you feel the cold and the dark, too? Absolute inferno! Raw death metal from abandoned burial grounds!


Tracklist:
01. Fanatic
02. Drunk
03. Power
04. Dirty

band:
Artwork: Fedric vinciguerra
Prod: Nick Tarlton

Guitar1 SeB
Guitar2 Tintin
Bass/vocal :Pepone
Drum: Micka

Share this games :

TWITTER