DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 19. února 2023

Recenze/review - KAIVS - Horrend (2023)


KAIVS - Horrend
EP 2023, vlastní vydání

for english please scroll down

V ulicích je zase mlha a smog. Lidé se bojí vycházet ven. Další mrtvé tělo, další zničený život. Atmosféra strachu padla na město jako těžký mrak. Zase je na lovu, čeká za rohem. Není úniku. Zlost v očích, záblesk nože a proříznuté hrdlo. Mrtvola padající k zemi. Ne, tohle není žádný horor. Tady se jedná o krutou, morbidní realitu, velmi podobnou té, kterou můžete zaslechnout i na novém EP italských KAIVS

Tahle smečka hraje syrově a surově, s krvavou jiskrou v oku. Jedná se sice jen o tři skladby, o ochutnávku, ale již teď mohu napsat, že se nám v Itálii narodila další bestie. Jejich death metal je totiž velmi dobře zahraný, nepostrádá temné nálady, drive a sílu. Myslím, že by vám tahle nahrávka neměla uniknout. 


Jedná se o starý, prašivý smrtící kov, známý z hlubokých katakomb. Ze skladeb je cítit pach rozkládajících se těl. Co se týká stylu, tak se pánové volně inspirovali na severu Evropy (GRAVE, DISMEMBER, NIHILIST, CARNAGE, ENTRAILS). Líbí se mi, že se nejedná jen o obyčejnou, dnes tolik typickou kopii věcí minulých. Skupina přidává svoje nápady, invenci. Hraje od srdce a je to hodně znát. Pochválit musím zvuk, který řeže a pálí, přesně tím způsobem, jako to mám rád. Zmínit musím samozřejmě i vynikající obal od mistra Juanjo Castellana (ostatně jako vždy). Klepeme na staré rakve a posloucháme šepot nemrtvých. Skladby se mi dostávají pomalu do krve a v žilách působí jako led. Dívám se do tmy a přidávám hlasitost. Chodím ulicemi bez světla a neustále se ohlížím za sebe. EP "Horrend" opravdu působí jako starý hororový film, který se změnil v krutou realitu. Polámané kosti, rozdupané lebky, beznaděj a chlad. Nekonečný chlad a temnotu, ty slyším z nahrávky nejvíce. Jen si říkám, že by to chtělo celé dlouhohrající album. Takhle se jedná jen o ochutnávku, kterou mě sice baví opravdu hodně poslouchat, ale chtěl bych víc! V ulicích je zase mlha a smog. Lidé se bojí vycházet ven. Další mrtvé tělo, další zničený život. Atmosféra strachu padla na město jako těžký mrak. Do ticha zazní první riff a vystřelí vám mozek z hlavy! Velmi povedená záležitost! Prašivý, zahnívající old school death metal ze starých pohřebišť!


Asphyx says:

The streets are foggy and smoggy again. People are afraid to go out. Another dead body, another life ruined. The atmosphere of fear has fallen on the city like a heavy cloud. He's on the prowl again, waiting around the corner. There's no escape. The rage in his eyes, the flash of the knife and the slit in his throat. A corpse falling to the ground. No, this isn't a horror movie. This is a harsh, morbid reality, very similar to the one you can hear on the new EP of Italian KAIVS.

This pack plays raw and brutal, with a bloody sparkle in their eye. This is only three tracks, a taster, but I can already write that another beast has been born in Italy. Their death metal is indeed very well played, not lacking in dark moods, drive and power. I think you shouldn't miss this record.It is an old, mangy, deadly metal known from the deep catacombs. The tracks reek of decomposing bodies. As far as style is concerned, the gentlemen were loosely inspired by northern Europe (GRAVE, DISMEMBER, NIHILIST, CARNAGE, ENTRAILS). I like that this is not just an ordinary, nowadays so typical copy of things past. The band adds their ideas, inventiveness. They play from the heart and it's very obvious. I have to praise the sound that cuts and burns, exactly the way I like it. Of course, I must also mention the excellent cover artwork by the master Juanjo Castellano (as always). We knock on old coffins and listen to the whispers of the undead. The songs slowly get into my blood and feel like ice in my veins. I look into the darkness and turn up the volume. I walk through the streets without light, constantly looking behind me. The "Horrend" EP really feels like an old horror movie turned into a harsh reality. Broken bones, crushed skulls, hopelessness and coldness. Endless cold and darkness, that's what I hear the most from the record. I just think it needs a full-length album. As it is, it's just a taster, which I really enjoy listening to, but I'd like more! The streets are foggy and smoggy again. People are afraid to go out. Another dead body, another life ruined. The atmosphere of fear has fallen on the city like a heavy cloud. Into the silence, the first riff sounds and blows your brains out! Very good stuff! Dusty, rotting old school death metal from the old burial grounds!


tracklist:
1. Horrend
2. Krushing All Altars
3. Sepulchrist

band:
Max Foam: vocals
Tiziano Mortician: guitar
Jacopo Simonelli: bass
Leonardo Sastro: drums


Share this games :

TWITTER