DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 11. května 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ASCENDED DEAD - Evenfall Of The Apocalypse (2023)

Recenze/review - ASCENDED DEAD - Evenfall Of The Apocalypse (2023)


ASCENDED DEAD - Evenfall Of The Apocalypse
CD 2023, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Objeví se pokaždé, když lidé ztratí víru, když zachvátí svět chaos. Roztrhá nás na kusy, zůstanou po ní zohavená těla a spousta bolestivých vzpomínek. Aby se potom vrátila do podzemí. Šílená bestie, která si říká ASCENDED DEAD. Death metalová šelma, která ve mě vždycky dovede probudit pradávné pudy. Poslouchám jejich novou desku "Evenfall Of The Apocalypse" a mám neskutečnou touhu vzít do rukou kladivo a jít rozmlátit nějakou rakev. Až z ní budou létat třísky a kosti.

Pokud máte, stejně jako já, rádi bestiální, technicky pojatý a nekompromisní smrtící kov, neváhejte ani chvilku. Opět dostanete pořádnou porci kvalitního materiálu. Novinka je jako smršť, jako tsunami, které vás smete z povrchu zemského. Shoříte na popel!


Tady se hraje pro všechny fanoušky MORBID ANGEL, INCANTATION, IMMOLATION, PISSGRAVE, FUNEBRARUM, CONQUEROR, SARCÓFAGO. Nic pro slabé povahy, ani pro pozéry. Jedná se o reálný, prašivý, absolutně zdrcující nářez, po kterém vám zůstane v mozku jenom krvavá kaše. Rychlost, prašivý zvuk, spousta děsivých nápadů, tohle všechno dělá z nahrávky doslova povinnost. Alespoň pro nás, kteří trávíme dlouhé dny v podsvětí. Bez světla, v chladu a temnotě. Zde totiž, několik metrů pod zemí, někde mezi Hádovou říší a peklem, musela nová deska vznikat. Jako bych se díval na špinavou stoku pod naším městem. Je plná mrtvých zohavených těl. Prokletí zase jednou povstali, aby podpořili a bojovali po boku téhle bestie. ASCENDED DEAD jsou kapelou, která je složena ze samých zkušených muzikantů. Ti moc dobře vědí, jak napsat  údernou a devastující skladbu. Mám při poslechu často pocit, že shořím na popel. Že se rozpadnu v prach. Nebo že mě roztrhá na kusy bestie z hlubin. Líbí se mi, že kapela hraje uvěřitelně, opravdově. Novinka smrdí jako čerstvě otevřený hrob. Myslím si, že pokud stejně jako já, věříš v jedinou pravou víru - v smrtící kov, tak by neměla tahle deska chybět ani v tvé sbírce. Je jako amulet vyřezaný z kostí, jako ozvěna z katakomb, jako ďábelský rituál. Démonický, zběsilý, divoký a bestiální death metal, který ti vystřelí mozek z hlavy!


Asphyx says:

It appears whenever people lose faith, when chaos engulfs the world. It will tear us apart, leaving behind mutilated bodies and many painful memories. Only to return to the underworld. A mad beast that calls itself ASCENDED DEAD. A death metal beast that always brings out the ancient instincts in me. I'm listening to their new album "Evenfall Of The Apocalypse" and I have an incredible urge to pick up a hammer and go smash some coffins. When splinters and bones are flying out of it.

If, like me, you like bestial, technical and uncompromising death metal, don't hesitate a moment. Once again, you'll get a good dose of quality material. The novelty is like a whirlwind, like a tsunami that will wipe you off the face of the earth. You'll burn to ashes!


This is the place for all fans of MORBID ANGEL, INCANTATION, IMMOLATION, PISSGRAVE, FUNEBRARUM, CONQUEROR, SARCÓFAGO. Nothing for the faint of heart, nor for posers. This is a real, dusty, absolutely crushing blast that will leave only bloody mush in your brain. Speed, dusty sound, lots of scary ideas, all this makes the record literally a must. At least for those of us who spend long days in the underworld. No light, cold and dark. Because here, a few meters underground, somewhere between the realm of Hades and hell, the new record had to be made. It's like looking at a dirty sewer under our city. It's full of dead, mutilated bodies. The damned have once again risen to support and fight alongside this beast. ASCENDED DEAD are a band made up of all experienced musicians. They know very well how to write a punchy and devastating song. I often feel like I'm going to burn to ashes when I listen to them. I feel like I'm going to crumble into dust. Or being torn apart by a beast from the deep. I like that the band plays believable, real. The new stuff smells like a freshly opened grave. I think that if, like me, you believe in the one true faith - death metal - then this record shouldn't be missing from your collection. It's like an amulet carved from bones, an echo from the catacombs, a devilish ritual. Demonic, furious, savage and bestial death metal that will blow your brains out!


TRACKLIST
01. Intro / Abhorrent Manifestation
02. Ungodly Death
03. Nexus of the Black Flame
04. Bestial Vengeance
05. Tantum Bellum
06. Inverted Ascension
07. The Curse / Enveloped in Thorns
08. Visceral Strike
09. Passage to Eternity
10. Evenfall of the Apocalypse
11. Intransigent Blackness (Outro)

LINE-UP
Jon Reider - Guitar / Vocals
Ian Lawrence - Guitar
Kevin Schreutelkamp - Bass
Charlie Koryn - Drums

Share this games :

TWITTER