DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 26. května 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - EXITIUM - Imperitous March for Abysmal Glory (2023)

Recenze/review - EXITIUM - Imperitous March for Abysmal Glory (2023)


EXITIUM - Imperitous March for Abysmal Glory
CD 2023, Time to Kill Records

for english please scroll down

Už je čas jít. Mlha v ulicích a tichý smích. Nářek nemrtvých, kteří tě zvou, abys už konečně ukončil svůj zcela zbytečný život a přešel na druhou stranu. Smrt se usmívá a podává ti svoji kostnatou ruku. Už několik dní si nespal, nejedl, ani se neusmíval. Cítil si, že to přijde, že nastal čas. Poslouchal si debutové album italských EXITIUM a setkával se s démony. Už dlouhé roky máš rád temnotu, chlad a špínu. V opuštěných katakombách, kousek od vstupu do podzemí, v místech, kde se hraje jenom dobrý black death metal.

Ano, moje první setkání s kapelou bylo velmi intenzivní. Opravdu jsem špatně spal a v ulicích se potácely zlé stíny. Moc dobře jsme věděl, že nastal čas. Na poctivou, reálnou a krutou hudbu. V žilách nám koluje zkažená krev. Chci se rozplynout v mlze. Tahle deska se opravdu povedla. Poslouchejte ve tmě!


Mám mozek v ohni. Umírám a znovu se rodím. Album "Imperitous March for Abysmal Glory" je skvělé po všech stránkách. Líbí se mi chladný a čitelný zvuk, rád se dívám i na obal. EXITIUM jsou kapelou, která je tvořena zkušenými muzikanty. Ti moc dobře ví, jak napsat dobrou skladbu. Opravdu jsem se ocitl v jiné dimenzi, ve světě za řekou Styx. Pánové posbírali inspiraci u kapel jako DEICIDE, AZARATH, MGLA, STILLBORN, CENTURIAN. Mají ale svůj rukopis a k hranému stylu přistupují velmi uvěřitelně a poctivě. Italové v sobě mají takový ten drive a sílu ze starých časů. Zároveň dokáží napsat songy, které vás doslova přikovají ke zdi. Jsem v podzemí již desítky let a stále mě baví objevovat nové smečky. Pořád mám radost z dlouhých stínů, z krvavých otisků. Najdete mě, stejně jako kapelu, nejčastěji ve starých kobkách, ve kterých pátrám po smyslu smrti. Už je čas jít. Mlha v ulicích a tichý smích. Nářek nemrtvých, kteří tě zvou, abys už konečně ukončil svůj zcela zbytečný život a přešel na druhou stranu. Smrt se usmívá a podává ti svoji kostnatou ruku. "Imperitous March for Abysmal Glory" je nahrávkou, která mě přesvědčila a stala se na dlouhý čas mojí součástí. Čerpal jsem z ní černou energii, abych přežil v dnešním zlém světě. Obdivuji atmosféru celé desky, rád nechávám na sebe působit její pochmurné nálady. Už dávno nejsem živý, už dávno nevnímám bolest. Existuje jenom hudba a moje zkažená duše. Novinku vám mohu jenom doporučit. Zlověstný, chladný a mysteriózní black death metalový obřad! Peklo v té nejkrutější podobě!


Asphyx says:

It's time to go. Fog in the streets and quiet laughter. The wailing of the undead inviting you to finally end your completely useless life and cross over to the other side. Death smiles and offers you his bony hand. You haven't slept, eaten or smiled in days. You felt it was coming, that it was time. You've been listening to the debut album of Italian EXITIUM and meeting demons. You've loved darkness, coldness and dirt for years. In the abandoned catacombs, near the entrance to the underground, in places where only good black death metal is played.

Yes, my first encounter with the band was very intense. I slept really badly and there were evil shadows in the streets. I knew very well that it was time. For honest, real and cruel music. There's bad blood in our veins. I want to melt into the fog. This record was really good. Listen in the dark!


My brain is on fire. I'm dying and being born again. The album "Imperitous March for Abysmal Glory" is great in every way. I like the cool and clear sound, and I like the cover art. EXITIUM are a band made up of experienced musicians. They know very well how to write a good song. I really found myself in another dimension, in a world beyond the river Styx. The gentlemen took inspiration from bands like DEICIDE, AZARATH, MGLA, STILLBORN, CENTURIAN. But they have their own handwriting and approach the playing style very believably and honestly. The Italians have that drive and power from the old days. At the same time they can write songs that literally drive you up the wall. I've been in the underground for decades and I still enjoy discovering new packs. I still enjoy the long shadows, the bloody footprints. You'll find me, as well as the band, most often in old dungeons where I search for the meaning of death. It's time to go. Fog in the streets and quiet laughter. The wail of the undead inviting you to finally end your utterly useless life and cross over to the other side. Death smiles and offers you his bony hand. "Imperitous March for Abysmal Glory" is a record that convinced me and became a part of me for a long time. I've drawn from it the black energy to survive in today's evil world. I admire the atmosphere of the whole record, I like to let its gloomy moods affect me. I'm not alive anymore, I don't feel pain anymore. There is only the music and my corrupted soul. I can only recommend the new album to you. Ominous, cold and mysterious black death metal ritual! Hell in its cruelest form!


Tracklist:
01. Incomb
02. Rooted in Blackened Soil
03. Abyss Wolf
04. Hammering The Walls of Grace
05. Ephemeral
06. The Sinister Sedition
07. Led by a Scornful Hand
08. Ab Aeterno
09. Spoils of Defilement
10. Dieu II Veut!Share this games :

TWITTER