DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 12. května 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - GRAVE DESECRATOR - Immundissime Spiritus (2023)

Recenze/review - GRAVE DESECRATOR - Immundissime Spiritus (2023)


GRAVE DESECRATOR - Immundissime Spiritus
CD 2023, Independent/Caverna de Sangue Productions (Licensed to multiple labels)

for english please scroll down

Jdu opět po stopách krve. Ze stěn stéká hnis a do kostí mi proniká chlad. Hluboko pod zemí, někde v místech, o kterých se říká, že jsou vstupem na onen svět. Našlapuji opatrně a pod nohama mi křupají zbytky prašivých kostí. Potkávám přízraky, které se navěky toulají v nicotě. Někde tady, ve starých opuštěných kobkách, musela vznikat i nová nahrávka brazilských black death metalistů GRAVE DESECRATOR.

Otevírám rezavou bránu a ihned mě sežehnou pekelné plameny. Tahle deska je opravdová, nekompromisní a ortodoxní. Přesně jak to mám rád. Žádné zbytečnosti, zásah přímo do srdce. Již na první poslech zaujme plesnivý zvuk a nahrubo nasekaná tma, která ze songů odkapává jako krev z čerstvé rány. 


Je to válka s nebem ve stylu SARCOFÁGO, HOLOCAUSTO, MUTILATOR, PROCLAMATION, BLASPHEMY, SACROCURSE. Útok je veden s velkou silou a černou energií. Líbí se mi démonický motiv na obalu, který přesně vyjadřuje to, co se na albu odehrává. Pradávný tajemný rituál. Nejdůležitější pro mě potom je, že kapele věřím každou notu, každý riff, každý úder bicích. Jedná se o řev bestie ze starých časů, kdy se na nějakou tu špínu nehledělo. Skladby jsou napsány s jediným účelem. Zabít vás hudbou. Brazilci jsou staří psi, kteří moc dobře vědí, jak mě zaživa pohřbít. Jsem při poslechu "Immundissime Spiritus" prokletý. Potácím se v nekonečné mlze, bloudím v chodbách podzemí. Těším se, až konečně přejdu na druhou stranu. Do Hádovy říše. GRAVE DESECRATOR uspořádali velmi krutý, děsivý rituál k vyvolávání temných sil. Slyším ozvěny z katakomb a desku si rvu neustále pod tlakem do hlavy. Je v ní vše, co od dobrého extrémního metalu vyžaduji. Zajímavé motivy, popraskané lebky, špína i tma. Jako celek má potom album záhadnou, nebál bych se napsat magickou, atmosféru. Už dávno nejsem v současném zkaženém světě. Daleko od přetvářky a lží si užívám ryzí zlo. Ze songů odkapává vztek, nakumulovaná nenávist, nihilismus, smrt. Jedná se o zběsilou jízdu od začátku do konce. O nábojnici, která vám prolétne hlavou. Budete navěky zavrženi, prokleti a zničeni. Pokud jste fanoušci podobných zvrácených seancí, tak neváhejte ani chvilku. Deska se opravdu povedla. Okultní, démonická black death metalová magie! Kult smrti!


Asphyx says:

I'm following the blood trail again. Puss is dripping from the walls and a chill is penetrating my bones. Deep underground, somewhere in places that are said to be the entrance to the other world. I tread carefully, and the remains of scabby bones crunch under my feet. I meet ghosts that wander forever in nothingness. Somewhere here, in old abandoned dungeons, the new record of Brazilian black death metallers GRAVE DESECRATOR must have been made.

I open the rusty gates and am immediately consumed by the flames of hell. This record is real, uncompromising and orthodox. Just the way I like it. No frills, straight to the heart. From the first listen, the musty sound and the coarsely chopped darkness that drips from the songs like blood from a fresh wound.


It is a war with the sky in the style of SARCOFAGO, HOLOCAUSTO, MUTILATOR, PROCLAMATION, BLASPHEMY, SACROCURSE. The attack is conducted with great force and black energy. I like the demonic motif on the cover, which accurately expresses what is happening on the album. An ancient mysterious ritual. The most important thing for me then is that I trust the band with every note, every riff, every drum beat. This is the roar of the beast from the old days, when some of the dirt didn't matter. The songs are written with one purpose. To kill you with music. The Brazilians are old dogs who know very well how to bury me alive. I'm cursed when I listen to "Immundissime Spiritus". I stumble in the endless fog, wandering in the underground corridors. I look forward to finally crossing over to the other side. To the realm of Hades. The GRAVE DESECRATOR has organized a very cruel, terrifying ritual to summon dark forces. I can hear the echoes from the catacombs, and I'm ripping the record into my head under constant pressure. It's got everything I demand from good extreme metal. Interesting themes, cracked skulls, dirt and darkness. As a whole, the album has a mysterious, I wouldn't be afraid to write magical, atmosphere. I'm long gone from the present corrupted world. Far from the pretence and lies, I enjoy pure evil. The songs drip with anger, accumulated hatred, nihilism, death. It's a frantic ride from start to finish. A bullet that goes through your head. You'll be damned, cursed and destroyed forever. If you're a fan of such twisted séances, don't hesitate a moment. The record is really good. Occult, demonic black death metal magic! Death cult!


about GRAVE DESECRATOR on DEADLY STORM ZINE:


Interview - GRAVE DESECRATOR - We play/compose with fury and rebellion, provoking the disgust in make part of such a world of shit!


Track Listing:
01. Necromantical Hex
02. Death Misery Ecstasy
03. Finis Hominis
04. Missa Pro Defunctis
06. Occult Bewitchment
07. Miasma
08. Fuck the Dead (GG Allin cover)
09. Rapists from the Cross
10. Whited Sepulchre

Current Lineup:
Butcherazor – vocals and guitars
Mkult – drums
A. Círio Sacrilege – guitars
Nathan Wicked (Poisonous/Sutura) – Bass

Immundissime Spiritus will be released through the following labels:

Chile: Morbid Ways To Die (Cassette)
Colombia: Tanatofobia Prods. (CD + T-shirt)
Peru: Goat Eyaculation Records (Cassette)
Switzerland: From Deepest Records (CD)


Follow Grave Desecrator:
Share this games :

TWITTER