DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 7. prosince 2023

Home » , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - EVIL INCARNATE - Lucifers Crown (2023)

Recenze/review - EVIL INCARNATE - Lucifers Crown (2023)


EVIL INCARNATE - Lucifers Crown
CD 2023, Fallen-Angels Productions

for english please scroll down

Většina lidí si představuje ďábla jako nějakou příšeru, divokou bestii. Spojuje jej s pentagramy, ohněm a utrpením. Jenže to je velký omyl. Ďábel má většinou hezkou tvář a usmívá se. Může být vaším přítelem, který má sklep plný mrtvých těl, může být milým sousedem, na kterého je spolehnutí. Ten zase po večerech týrá své blízké. Nezapomínejte na to, až půjdete zase jednou kolem kostela. Někteří církevní představitelé mají k ďáblovi blíže, než by se mohlo zdát. A je vcelku jedno, o jakou víru se jedná. Faleš, lži a přetvářka. Jedovaté našeptávání. Tichý přízrak ve stínu, který se usmívá, když se stalo něco zlého. To je Satan.

Je velmi těžké tohle všechno přenést na hudební nosič. EVIL INCARNATE to umí. Důkazem je jejich dlouhá historie sahající až do roku 1997. Pamatujete doby, kdy se exhumovaly staré hroby a death metal byl načichlý sírou a plesnivou smrtí? Pánové se stále drží toho, co umějí nejlépe. Reálných, ostrých riffů, morbidního vokálu, i bicích, které vás rozdrtí na prach. 


Letošní album "Lucifers Crown" je ohlodáno až na kost. Mám při poslechu pocit, jako bych otevřel nějakou starou rakev z devadesátých let a exhumoval z ní vzpomínky na hudbu, která kdysi formovala i můj pohled na svět. Určitě si pamatujete zásadní alba DEICIDE, VITAL REMAINS, POSSESSED, NECROPHOBIC, MORBID ANGEL. Tak si k tomu přidejte starodávný, prašivý zvuk (Patt Maxwell - mixing, mastering) a krásně vyvedený obal (Jenglot Hitam) a najednou před sebou máte nahrávku, která vás vrátí po časové ose o mnoho let zpět. Hluboko pod zem, do dávno opuštěných katakomb, které se nacházejí velmi blízko vchodu do pekla. Někomu neznalému může připadat hudba těchto tmářů primitivní, ale nenechte se mýlit. Pro to, aby vše vyniklo, je nutný chlad a absolutní tma. Osobně se mi potom nejvíc líbí temná a děsivá nálada celé desky. Jsem starý pes, který přesně chápe to, co se nám snaží kapela předat. Šílené svědectví o záhrobních rituálech, o tom, jak ve skutečnosti ďábel vypadá. Myslím si, že se jim to povedlo na výbornou. Venku už je jenom tma a na zdech se začaly objevovat tajemné symboly. Hodně často přemýšlím, kde se všechno to zlo, které je kolem nás, bere. Možná je v našich myslích. Soused se poslední dobou nějak podivně usmívá. Raději se zavírám do prašivých kobek a dávám si do uší stále dokola "Lucifers Crown". Myslím si totiž, že se album opravdu povedlo. Pokud jste jako já staří metaloví psi, tak neváhejte ani chvilku. Peklo znovu otevřelo svoje brány! Pradávný, morbidní death metal, který vás navěky prokleje! Amen!


Asphyx says:

Most people think of the devil as some kind of monster, a wild beast. It's associated with pentagrams, fire and suffering. But that's a big mistake. The devil usually has a pretty face and a smile. He can be your friend who has a cellar full of dead bodies, he can be a nice neighbor who can be counted on. He spends his evenings abusing his loved ones. Don't forget that when you walk by the church again. Some church leaders are closer to the devil than you might think. And it doesn't really matter what faith it is. Falsehood, lies and dissimulation. Poisonous whispering. The silent spectre in the shadows that smiles when something bad happens. That's Satan.

It's very difficult to put all this on a music medium. EVIL INCARNATE can do it. The proof is their long history dating back to 1997. Remember the days when old graves were exhumed and death metal reeked of sulfur and moldy death? The gentlemen still stick to what they do best. Real, sharp riffs, morbid vocals, and drums that will crush you to dust.


This year's album "Lucifers Crown" is gnawed to the bone. Listening to it, I feel like I've opened an old coffin from the 90s and exhumed memories of music that once shaped my worldview. I'm sure you remember the seminal albums by DEICIDE, VITAL REMAINS, POSSESSED, NECROPHOBIC, MORBID ANGEL. So add to that the ancient, dusty sound (Patt Maxwell - mixing, mastering) and the beautifully crafted cover art (Jenglot Hitam) and suddenly you have a record that takes you back many years along the timeline. Deep underground, to the long abandoned catacombs that are very close to the entrance to hell. To the uninitiated, the music of these obscurantists may seem primitive, but make no mistake. Coldness and absolute darkness are necessary to make everything stand out. Personally, I like the dark and scary mood of the whole album. I'm an old dog who understands exactly what the band is trying to convey. A crazy testimony to the rituals of the afterlife, to what the devil really looks like. I think they've done a great job. It's just dark outside and mysterious symbols have started to appear on the walls. I often wonder where all the evil that's around us comes from. Maybe it's in our minds. Our neighbor has been smiling strangely lately. I prefer to shut myself in a dingy dungeon and put "Lucifers Crown" in my ears over and over again. I think the album was really good. If you're an old metal dog like me, don't hesitate a moment. Hell has opened its gates again! Ancient, morbid death metal that will damn you forever! Amen!


tracklist:
01. Intro (Prophetic March Of The Devils Legion)
02. Not My Christ
03. Undisputed Outlaw
04. Great Dragon Of Thunder
05. Lucifers Crow
06. Crosses In Disgrace
07. Penetrating Infest
08. Black Box Of Fear
09. The Corpse Born
10. Seduced By The Devil

Evil Incarnate are:
Michael Eisenhauer - Guitar / Vocals
Patt Maxwell - Drums / keys
Rick Garza - Bass
Guest Guitar solo’s performed by Brad Lukas.Share this games :

TWITTER