DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 26. ledna 2024

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CULTUM INTERITUM - Sacrum Funeral (2023)

Recenze/review - CULTUM INTERITUM - Sacrum Funeral (2023)


CULTUM INTERITUM - Sacrum Funeral
CD 2023, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Už ani nevím, jak je to dlouho, co jsem neviděl světlo. Kdysi dávno, ještě na konci osmdesátých let minulého století, mě navštívili démoni. Prokleli mě a řekli mi, abych zde hlídal. Ve staré, studené a plesnivé kobce. Jedinou mojí radostí je hudba. Pokaždé, když se ke mě dostane něco morbidního a zkaženého, rozproudí se mi krev v žilách. Začnu se kývat do rytmu, odříkávat tajemnou mantru smrti a nakonec mi popraskají všechny kosti v těle. Stalo se mi to i při poslechu nové desky polských death black metalistů CULTUM INTERITUM

Není divu, již od prvního riffu jsem si připadal, jako znovu prokletý. Tohle je album, které muselo vznikat v opuštěných katakombách, mezi dávno mrtvými těly. Nelze jinak, než novinku doporučit všem tmářům i démonům. Hraje se totiž hlavně pro ně. 


Kapela vzešla z hlubokého polského podzemí. Z míst, kde hoří pekelné ohně a hříšníci trpí za své hnusné a zvrácené činy. Zaujal mě ihned absolutně devastující a maniakální zvuk. Užívám si morbidně temné nálady, už dávno nejsem v současném divném světě. CULTUM INTERITUM vás vezmou na dlouhý výlet bez konce. Potkáte zohavená těla, ucítíte pach zkaženého masa i síry. Rozhodně se nejedná o desku pro slabé povahy. Naopak, na své si přijdou fanoušci třeba takových BLASPHEMY, DEICIDE, PROFANATICA, BEHERIT, SACRÓFAGO, REVENGE, PROCLAMATION. Pro mě jsou ale nejdůležitější děsivé a hororové nálady, které kolem mě během společných setkání létají jako můry kolem spalujícího ohně. Představte si starou jeskyni, o které se říká, že v ní žije stará bestie. Letos se probudila, říká si CULTUM INTERITUM a touží po čerstvé krvi. Když ohledáte první mrtvolu, oběť její zvrácenosti, budete se cítit úplně stejně, jako při rituálu zvaném "Sacrum Funeral". Není to rozhodně nahrávka na první dobrou, je nutné několik společných seancí, teprve pak vám pronikne jako nějaký hodně zlý jed do žil. Nejdříve se stanete svým vlastním stínem a začnete se bát ohně. Budete vyhledávat stará pohřebiště, opuštěné kostely s divnou pověstí a hluboké jeskyně. Stanete se zvířetem, zlou šelmou. Už ani nevím, jak je to dlouho, co jsem neviděl světlo. Prokleli mě a řekli mi, abych zde hlídal. Ve staré, studené a plesnivé kobce. Jedinou mojí radostí je hudba. Pokaždé, když se ke mě dostane něco morbidního a zkaženého, rozproudí se mi krev v žilách. Blasfemický black death metal, který smrdí zkaženým masem a sírou! Peklo!


Asphyx says:

I don't know how long it's been since I've seen the light. Once upon a time, back in the late 1980s, I was visited by demons. They cursed me and told me to keep watch here. In an old, cold, moldy dungeon. My only joy is music. Every time something morbid and corrupt gets to me, it gets my blood pumping. I'll start swaying to the rhythm, chanting the mysterious mantra of death, and eventually every bone in my body will crack. It happened to me while listening to the new album of Polish death black metallers CULTUM INTERITUM

No wonder, from the very first riff I felt like I was cursed again. This is an album that must have been made in abandoned catacombs, among long dead bodies. I can't help but recommend this new release to all darkies and demons alike. It is played especially for them.


The band emerged from the deep Polish underground. From a place where hellfires burn and sinners suffer for their ugly and perverse deeds. I was immediately taken by the absolutely devastating and maniacal sound. I'm enjoying the morbidly dark mood, I'm long gone from the weird world of today. CULTUM INTERITUM will take you on a long trip with no end in sight. You will meet mutilated bodies, smell the stench of rotten flesh and sulphur. This is definitely not a record for the weak of character. On the contrary, fans of such bands as BLASPHEMY, DEICIDE, PROFANATICA, BEHERIT, SACRÓFAGO, REVENGE, PROCLAMATION will find it to their liking. But for me the most important are the scary and horror moods that fly around me like moths around a burning fire during our meetings. Imagine an old cave that is said to be inhabited by an old beast. This year it has woken up, it calls itself CULTUM INTERITUM and it is craving for fresh blood. When you examine the first corpse, a victim of its depravity, you will feel exactly the same as you did during the ritual called "Sacrum Funeral". It's definitely not a first time recording, it takes a few sessions together before it seeps into your veins like some very bad poison. First you become your own shadow and you become afraid of the fire. You will seek out old burial grounds, abandoned churches with strange legends and deep caves. You will become an animal, an evil beast. I don't know how long it's been since I've seen the light. They cursed me and told me to keep watch here. In an old, cold, moldy dungeon. My only joy is music. Every time something morbid and corrupt gets to me, it gets my blood pumping. Blasphemous black death metal that reeks of rotten meat and brimstone! Hell!Music by E & K.M.
Lyrics by E & R.P.
Nimerius - guitars in 5th and 6th track
Grief - mixing and mastering as Tryton Audio, album intro & drums in 5th and 6th track
M - guest vocals in 3rd & 4th track
N - guest vocals in 5th track
Cover artworks by BMS Illustration.
Layouts by WS Artworks.Share this games :

TWITTER