DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 9. února 2024

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CONTAMINATED - Celebratory Beheading (2024)

Recenze/review - CONTAMINATED - Celebratory Beheading (2024)


CONTAMINATED - Celebratory Beheading
CD/LP/TAPE 2024, Blood Harvest Records

for english please scroll down

Nejdřív jsem měl pocit, že je to jen děsivý sen, noční můra, která se mi stále vrací. Jenže potom jsem ucítil chlad na svém těle. Měl jsem ji vždycky rád, ale od té doby, co jí odpadává maso od kostí, se mi nelíbí. Bojím se každého jejího slova, každého pohybu. Vylézá ze své rakve a myslí si, že je stále všechno jako dřív. Jsem s ní vlastně už jenom proto, že mi vždy doporučí nějakou dobrou hudbu. Australské CONTAMINATED dobře znám. Už jsem jim psal recenzi na předchozí dlouhohrající album. Líbilo se i jí, mojí zombie. 

Máme i rozhovor, tak si obojí také přečtěte (odkazy jsou dole pod článkem). Předchozí počin je totiž také skvělý. Jako nové album "Celebratory Beheading", které je morbidním pokračováním předchozích zvrácených myšlenek. Pitva byla znovu zahájena. 


Nevím, jestli jste měli někdy tu možnost, ale když ponoříte své ruce hluboko do vnitřností, tak ucítíte slabé chvění. Je to důkaz, že mrtvola ještě trošku žije. Stejné pocity mám i z nového alba těchto šílenců. Zvukově absolutně masakrující deska vám vyrve všechny vnitřnosti z těla. Je to nářez, masakr v márnici, u kterého létají usekané ruce a nohy vzduchem a lebky pukají. Ten tlak, ta energie, jako když stojíte po kotníky v krvi. I ten nejhnusnější horor se zde stává realitou. Už vám někdo přiložil ostří nože na krk a vyhrožoval vám, že vás podřízne? Doufám, že to nikdy nezažijete. Ani nemusíte, nová nahrávka "Celebratory Beheading" působí velmi podobně. Kapela se opět nechala volně inspirovat smečkami jako CONVULSE, ABHORRENCE, INCANTATION, DEMIGOD, DEPRAVITY, IMMORTAL FATE, ROTTREVORE. Zkrátka a dobře, jedná se o záležitost pro všechny zkušené hrobníky, patology i milovníky krvavých hororů. Vše je ohlodané na kost, dost často si připadám, že mě kapela neustále pohřbívá zaživa. Vždycky mě, třeba na dvě tři skladby nechá dusit, aby mě pak zase vykopala a otevřela můj hrob. Občas také visím na rezavých hácích, vytažený ke stropu. Kývu se do rytmu jednotlivých motivů a usmívám se. Tahle deska se opravdu povedla. Neváhejte ani chvilku. Vyhrabejte si vlastní mršinu a vyzvěte ji k tanci. Jen si dejte pozor, aby jí zbylo nějaké maso na kostech. Mokvající, plesnivý, krutý a hnusný smrtící kov, který vám rozemele všechny kosti v těle na prach! Exhumace temnoty!


Asphyx says:

At first I felt it was just a scary dream, a nightmare that kept coming back to me. But then I felt a chill on my body. I've always liked her, but ever since the flesh fell off her bones, I don't like her. I'm afraid of her every word, her every move. She climbs out of her coffin thinking everything is still the same. I'm only really with her because she's always recommending good music. I know Australian CONTAMINATED well. I've already reviewed their previous full-length album. She liked it too, my zombie. 

We also have an interview, so read both as well (links are at the bottom of the article). The previous album is also great. As is the new album "Celebratory Beheading", which is a morbid continuation of the previous twisted ideas. The autopsy has been restarted.

I don't know if you've ever had the opportunity, but when you plunge your hands deep into your insides, you feel a slight tingle. It's proof that the corpse is still a little bit alive. I feel the same way about the new album from these madmen. Sound-wise, it's an absolute massacre of a record that will rip your guts out. It's a massacre in the morgue, with severed arms and legs flying through the air and skulls cracking. The pressure, the energy, like standing ankle-deep in blood. Even the most hideous horror becomes reality here. Has anyone ever put a knife blade to your throat and threatened to cut you? I hope you never experience that. You don't have to, the new record "Celebratory Beheading" has a very similar feel. Once again the band has been loosely inspired by the likes of CONVULSE, ABHORRENCE, INCANTATION, DEMIGOD, DEPRAVITY, IMMORTAL FATE, ROTTREVORE. In short, this is an affair for all experienced gravediggers, pathologists and lovers of gory horror. Everything is gnawed to the bone, quite often I feel like the band is constantly burying me alive. They always let me suffocate for maybe two or three songs, only to dig me up again and open my grave. Sometimes I'm also hanging from rusty hooks, pulled up to the ceiling. I sway to the rhythm of each motif and smile. This record was really good. Don't hesitate a moment. Dig up your own carcass and challenge it to a dance. Just make sure there's some meat on her bones. Wetting, moldy, cruel and ugly death metal that will grind every bone in your body to dust! Exhumation of darkness!


about CONTAMINATED on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
01. Suffer Minutiae 
02. Cosmic Shit Show 
03. Feral Demise 
04. Beneath Empty Sockets 
05. An Unnatural End 
06. Final Hours 
07. ...At The End Of A Shank 
08. Apex C.H.U.D. 
09. Desire For Agony 
10. Junkyard Warfare: Celebratory BeheadingShare this games :

TWITTER