DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#MORBIDSACRIFICE. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#MORBIDSACRIFICE. Zobrazit všechny příspěvky

sobota 10. února 2024

Interview - MORBID SACRIFICE - Devastating, blasphemous, occult black death metal that will make your stigmata burn!


Interview with black death metal band from Italy - MORBID SACRIFICE.

Answered Witchfucker (bass, vocals), thank you!

MORBID SACRIFICE - Ceremonial Blood Worship (2023):

Ave MORBID SACRIFICE! Greetings to the Italian underground. I hope everything is fine with you. It should be because this year you have released a second full-length album in your band's career. I have to admit it has literally blown my mind. It is dark, energic and as if it cuts by the sharp edge of the knife. I can hear from the record you did a really good job and you added a big portion of the talent, too. How do you perceive the new album in comparison to the previous one? Where did you want to move and in what are these two records different?

Hail, thanks for your words! This new killer album sounds more Death Metal compared to the old one which was more chaotic...Nothing is really planned within the band so we’ll see how things will go...be sure every MS release will be a fist in your face! No Compromise Evil Metal of Death

“Ceremonial Blood Worship“ includes all attributes of good death metal. For me personally, it represents the record, which I really like to listen to. How did you produce it? How look the writing process of new material in the case of MORBID SACRIFICE?

It didn’t take that long to write and record the album. We only had one rehearsal and then we recorded it in few hours.. We kept it savage and bestial! We don’t want to plan or think too much when we record.. it must grow by itself!


I found out that Tommaso Volpe (M. Desecrator) is signed under the mix and mastering of the new record. I have to confirm that the sound is literally killing. It still makes me add volume to the player. Tomasso has created a sound that is cruel, raw and at the same time dark and organic. How went the work with him and why did you choose him? In which studio did you record it? How did the recording process look like?

All the album is brutally recorded LIVE at Macabro Bunker Recordings. Tommaso is a long time friend of us! We knew he would capture the essence of the band.

An important part and a kind of extra bonus for fans today is the physical CD. You released the new album at CD through Godz ov War Productions, and it has a corpsy cover art. Who is the author? Do I explain well the picture when I would think it is the resurrection of Christ? How did you choose the motif and how does it relate to the music at the record?

That’s an old painting made by Titian, and yes it is the so called “pietà” ..a sacred image for a satanic album! A good way to desecrate something holy with music.

I have been wandering the underground for over thirty years and I still go to Italy for music with certainty. I think we have a similar nature and taste when it comes to metal. I like your bands a lot and I monitor your scene carefully. Maybe I envy you a little, because we only have a few death metal bands that are worth it. How do you explain that black and death metal are doing so well in your country? How do you perceive your scene, fans, labels?

Italian scene is great and there are so many great bands around... sadly it is very underrated by the most. Maybe this make us angrier and make the albums better! haha


You play devastating death metal influenced by, among other things, the American school. Today, the band can't avoid comparisons, but I would like to know how the idea to start MORBID SACRIFICE was born, who was and is your metal idol? Where do you want to move your band? Are you attracted to large foreign festivals, for example, are you willing to go on tour with a more famous band?

There are no intentions for now to play live. But we will see in the future. In the beginning MS was more War/Black metal oriented as I said before, but things went more Death Metal for this new album..it just happened.. We are influenced by so many bands..

When I started my website seven years ago, I had a vision that I would try to support bands that are not so much popular, or they are lost in underground. To let the world knows about them. I think I'm doing quite well, at least according to the responses. How do you approach the promotion of your music? Do you rely upon the label or do you send the CDs for various reviews by yourself? For example, I buy albums that I really enjoy. What about you? Are you also fans who often support your colleagues? Do you go to concerts?

We are metal maniacs and buy tons of CD LP CASSETTES and of course go to gigs! there is no other way to live the metal scene. Godz of War made a good promotion for the album and we cannot be more proud of this!


On the one hand, today the new band has a lot of opportunities to make themselves more known, but on the other hand, there are a huge number of groups and the fans are getting lost in this big metal sea. A lot of people just download mp3s from the internet and instead of to visit the concert they prefer to spit poisonous saliva on Facebook. How do modern technologies affect you as MORBID SACRIFICE? What do you think about downloading music, google metalists, streaming music, etc.?

FUCK DOWNLOAD FUCK STREAMING FUCK SPOTIFY and all that shit! BUY RECORDS OR BE A FUCKING POSER FOREVER!

I like to ask the musicians what death metal means to them. How would they define it, whether it is more the philosophy and lifestyle thing for them or "just" relaxation? What does it mean for you? How do you perceive and experience it?

Death Metal is our way to release brutal feelings… nothing philosophical… noisy aggression to your ears!


Finally, a classic but important question. What is MORBID SACRIFICE planning in the upcoming months? Where can we see you at the stage and when will you visit the Czech and Slovak Republics?

As I said we are not planning live gigs..but if you know a good promoter there and would like to get in touch.. try!

Thank you so much for the interview. I wish a lot of success to the new album and let the number of your fans expand as much as possible. I will look forward to seeing you somewhere live again. I wish you a lot of success both musically and personally. I'm going to push "Ceremonial Blood Worship" into my head again!

Thank you for the killer interview!

Witchfucker / Morbid Sacrifice

MORBID SACRIFICE - Ceremonial Blood Worship (2023):

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor - MORBID SACRIFICE - Znesvěcující, blasfemický, okultní black death metal, u kterého vám začnou hořet stigmata!


Rozhovor s black death metalovou skupinou z Itálie - MORBID SACRIFICE.

Odpovídal Witchfucker (basa, zpěv), děkujeme!

MORBID SACRIFICE - Ceremonial Blood Worship (2023):

Ave MORBID SACRIFICE! Zdravím do italského undergroundu. Doufám, že je u vás vše v pořádku. Mělo by, máte na kontě letos druhé skvělé album své kariéry. Musím se přiznat, že mě doslova přikovalo na zeď. Je temné, energické, řeže ostrou hranou nože. Je hodně slyšet, že jste odvedli skvělou práci a taky velká porce talentu. Jak vnímáš novou desku v souvislosti s vaší prvotinou? Kam jak jste se chtěli posunout a v čem jsou podle tebe nahrávky odlišné?

Zdravím, děkuji za vaše slova! Tohle nové zabijácké album zní víc deathmetalově ve srovnání s tím starým, které bylo chaotičtější... V kapele se zatím nic neplánuje, tak uvidíme, jak se věci budou vyvíjet... buďte si jistí, že každé vydání MS bude pěstí do obličeje! No Compromise Evil Metal of Death

„Ceremonial Blood Worship“ v sobě obsahuje všechny atributy dobrého death metalu. Pro mě osobně se jedná o desku, ke které se hrozně rád vracím. Jakým způsobem vznikala? Jak skládají nový materiál MORBID SACRIFICE?

Psaní a nahrávání alba netrvalo tak dlouho. Měli jsme jen jednu zkoušku a pak jsme ho nahráli za pár hodin. Bylo to divoké a bestiální! Při nahrávání nechceme moc plánovat ani přemýšlet... musí to vyrůst samo!


Dohledal jsem si, že pod mixem a masteringem je podepsán Tommaso Volpe (M. Desecrator). Musím potvrdit, že zvuk doslova zabíjí. Pořád mě to nutí na hi-fi věži přidávat volume. Tomasso vám vytvořil zvuk, který je krutý, surový a zároveň temný a živočišný. Jak se vám s ním spolupracovalo a proč právě on? V jakém studiu jste nahrávali a jak vše probíhalo?

Celé album je brutálně nahrané LIVE v Macabro Bunker Recordings. Tommaso je náš dlouholetý přítel! Věděli jsme, že dokáže vystihnout podstatu kapely.

Nedílnou součástí a jakýmsi bonusem navíc je pro fanoušky dnes CD. Vy jste jej vydali u Godz ov War Productions a je opatřeno mrtvolným obalem. Kdo je jeho autorem? Vysvětluji si to dobře, že se jedná o z mrtvých vstání Krista? Jak jste motiv vybírali a jak souvisí s hudbou na novince?

To je starý obraz od Tiziana, ano, je to takzvaná "pieta", posvátný obraz pro satanistické album! Dobrý způsob, jak znesvětit něco svatého hudbou.

Toulám se podsvětím již přes třicet let a do Itálie si chodím pro muziku vlastně na jistotu. Myslím, že máme podobnou náturu i vkus, co se týká metalu. Mám vaše kapely hodně rád a pečlivě sleduji vaši scénu. Možná vám i trošku závidím, my máme u nás jen pár death metalových smeček, které stojí za to. Čím si to vysvětluješ, že zrovna u vás se blacku a death metalu tolik daří? Jak vnímáš vaši scénu, fanoušky, labely?

Italská scéna je skvělá a je na ní tolik skvělých kapel... bohužel je většinou velmi nedoceněná. Možná nás to naštve a alba budou lepší! haha.


Hrajete devastující death metal ovlivněný mimo jiné i americkou školou. Dnes se vlastně kapela nemůže vyhnout srovnání, mě by ale zajímalo, jak vlastně vznikl nápad založit MORBID SACRIFICE, kdo byl a je vaším vzorem a kam vaši kapelu chcete posunout? Lákají vás třeba velké zahraniční festivaly, jste ochotni vyrazit na turné s nějakou slavnější smečkou?

Zatím nemáme v úmyslu hrát živě. Ale uvidíme v budoucnu. Jak jsem již řekl, na začátku se MS orientovali spíše na War/Black metal, ale na novém albu se vše posunulo více k death metalu...prostě se to stalo.. Jsme ovlivněni mnoha kapelami...

Když jsem před sedmi lety zakládal svoje stránky, měl jsem vizi, že se budu snažit podporovat kapely, které podle mě nejsou tolik na očích. Dát o nich vědět světu. Myslím, že se mi to celkem daří, alespoň podle ohlasů. Jak přistupujete k propagaci vy? Necháváte to na labelu nebo sami posíláte CD různě na recenze? Já si třeba alba, která mě opravdu baví, kupuji. Jak jste na tom vy? Jste také fanoušci, co rádi a často podporují své kolegy? Chodíte na koncerty? Paříte?

Jsme metaloví maniaci a kupujeme tuny CD, LP, KAZET a samozřejmě chodíme na koncerty! Není jiný způsob, jak žít metalovou scénou. Godz of War udělali albu dobrou propagaci a my na to nemůžeme být víc hrdí!


Na jednou stranu má dnes začínající kapela spoustu možností, jak o sobě dát vědět, ale zase na druhou stranu, skupin je obrovské množství a fanoušci se v nich ztrácejí. Hodně lidí jen stahuje mp3 z internetu a místo koncertu raději plive jedovaté sliny na facebooku. Jak vás, jako MORBID SACRIFICE ovlivňují moderní technologie? Co si myslíš o stahování muziky, google metalistech, streamování muziky apod.?

FUCK DOWNLOAD FUCK STREAMING FUCK SPOTIFY a všechny ty sračky! BUY RECORDS OR BE A FUCKING POSER FOREVER!

S oblibou se ptám muzikantů na to, co pro ně znamená death metal. Jak by jej definovali, jestli je pro ně spíše filozofií a životním stylem nebo „jen“ relaxem. Co znamená pro tebe? Jak jej vnímáš a prožíváš?

Death metal je náš způsob, jak uvolnit brutální pocity... nic filozofického... hlučná agrese pro vaše uši!


Na závěr klasická, ale důležitá otázka. Co chystají MORBID SACRIFICE v nejbližších měsících? Kde vás můžeme vidět na koncertě a kdy navštívíte Českou a Slovenskou republiku?

Jak jsem řekl, živé koncerty neplánujeme, ale pokud znáte nějakého dobrého promotéra a chcete se s ním spojit, zkuste to!

Děkuji moc za rozhovor. Přeji nejen nové desce spoustu úspěchů a ať se co nejvíc rozšíří řady vašich fanoušků. Budu se těšit zase někde naživo a ať se vám daří jak po hudební stránce, tak i v osobní rovině. Jdu si „Ceremonial Blood Worship“ zase narvat do hlavy!

Děkujeme za vražedný rozhovor!

Witchfucker / Morbid Sacrifice

pondělí 22. ledna 2024

Recenze/review - MORBID SACRIFICE - Ceremonial Blood Worship (2023)


MORBID SACRIFICE - Ceremonial Blood Worship
CD 2023, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Nejdřív jsem si myslel, že je to jenom moje představa. Děsivý sen, který se neustále vrací. Potkával jsem ji každé ráno. Postavu zahalenou v kápi. Bez obličeje. S divným, zvráceným úsměvem. Několik let jenom stála a dívala se na mě. Poslední dobou jsem měl ale pocit, že se ke mě postupně přibližuje. Začaly mě pálit vnitřnosti a v kostech se mi usadil mráz. Dnes konečně nadešla chvíle, kdy jsme se setkali. Doopravdy setkali. Podala mi kostnatou ruku a já ji fascinovaně přijal. Jsem tvoje smrt, řekla mi a mě se zastavilo srdce.

Podobné představy jsem měl i při poslechu nové desky italských black death metalistů MORBID SACRIFICE. Kapely, která loni vydala svoje druhé dlouhohrající album. Musím rovnou dodat, že je po okraj narvané špínou, zkaženou krví a prvotřídní hudbou. Tahle nahrávka vás navěky prokleje!


Italové kombinují black a death metal přesně takovým tím šíleným, maniakálním a temným způsobem, který musí dělat dobře všem, kteří mají rádi staré prašivé kosti, nekonečné chodby Hádovy říše. Jsem jeden z nich a album si dávám s chutí. Rád se k němu vracím. Líbí se mi zvuk, obal a samozřejmě nápady, kterých je na nahrávce velké množství. Nenudím se ani chvilku. Deska mi připomíná starodávný obřad, uspořádaný v chladné kobce, několik metrů pod zemí. Nad námi stojí prokletý kostel a podáváno je syrové, shnilé maso. Máte rádi přelom osmdesátých a devadesátých let minulého století? Nosili jste džínovou vestu a uctívali jste a jste fanoušci kapel jako BLASPHEMY, IMPIETY, BESTIAL WARLUST, BLACK WITCHERY? Potom si narvěte "Ceremonial Blood Worship" pod tlakem do hlavy. Možná vám bude téct z uší a očí krev, ale to je jenom průvodní jev, který zná každý opravdový fanoušek reálné smrti a pohřbů do země. Dívám se do tmy, kývám se do rytmu a přikládám ruce o ohni, který přede mnou hoří. Necítím bolest, přesto jsem prokletý. Tohle u mě umí jenom dobrá hudba, která má černou atmosféru. Tohle album smrdí sírou a zadřelo se mi hluboko do mozku. Už dávno nejsem na tomto světě. Tak nějak samozřejmě, automaticky, jsem přešel na druhou stranu, do země nekonečných stínů. Není divu, MORBID SACRIFICE přišli s velmi divokým, šíleným a uvěřitelným materiálem. Věřím jim každý riff, každou notu. To vám můžu podepsat vlastní krví! Znesvěcující, blasfemický, okultní black death metal, u kterého vám začnou hořet stigmata! Kult kruté a děsivé smrti!


Asphyx says:

At first I thought it was just my imagination. A scary dream that keeps coming back. I used to meet her every morning. A hooded figure. No face. With a strange, twisted smile. For years, she just stood there and looked at me. But lately, I've had the feeling that she's been getting closer and closer to me. My insides began to burn and a chill settled in my bones. Today was the day we finally met. We really did. She held out her bony hand to me and I took it in fascination. I am your death, she said, and my heart stopped.

I had similar thoughts while listening to the new album by Italian black death metallers MORBID SACRIFICE. A band that released their second full-length album last year. I must add that it is packed to the brim with filth, bad blood and first class music. This record will damn you forever!


The Italians combine black and death metal in exactly the kind of insane, manic and dark way that must do well for anyone who likes the old, mangy bones, endless corridors of Hades. I'm one of them and I put the album on with gusto. I love coming back to it. I like the sound, the cover art and of course the ideas, of which there are plenty on the record. I'm not bored for a moment. The record reminds me of an ancient ceremony, held in a cold dungeon, several meters underground. Above us stands a cursed church and raw, rotten meat is served. Do you like the late 1980s and early 1990s? Did you wear a denim vest and worshipped and are a fan of bands like BLASPHEMY, IMPIETY, BESTIAL WARLUST, BLACK WITCHERY? Then cram "Ceremonial Blood Worship" under pressure into your head. You may have blood coming out of your ears and eyes, but that's just a side effect that any true fan of real death and burial in the ground knows. I stare into the darkness, swaying to the rhythm and placing my hands about the fire that burns before me. I feel no pain, yet I am cursed. Only good music that has a black atmosphere can do this to me. This album stinks of brimstone and it's burned deep into my brain. I'm long gone from this world. I've kind of naturally, automatically, crossed over to the other side, to the land of endless shadows. No wonder, MORBID SACRIFICE came up with very wild, crazy and believable material. I believe every riff, every note. I can sign this with my own blood! Devastating, blasphemous, occult black death metal that will make your stigmata burn! The cult of cruel and terrifying death!


tracklist:
Ceremonial Blood Worship
Venomous Messiah
Bloodsoaked Salvation
Cremation Ritua
Conjuration
Serpent of Abomination
Bleed for the Horned King
Alucarda

Line-up:
ThroatVomit • Vocals
BloodSpiller • Guitars
WitchFucker • Bass, Vocals
SkinEater • DrumsTWITTER