DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 22. ledna 2024

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - MORBID SACRIFICE - Ceremonial Blood Worship (2023)

Recenze/review - MORBID SACRIFICE - Ceremonial Blood Worship (2023)


MORBID SACRIFICE - Ceremonial Blood Worship
CD 2023, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Nejdřív jsem si myslel, že je to jenom moje představa. Děsivý sen, který se neustále vrací. Potkával jsem ji každé ráno. Postavu zahalenou v kápi. Bez obličeje. S divným, zvráceným úsměvem. Několik let jenom stála a dívala se na mě. Poslední dobou jsem měl ale pocit, že se ke mě postupně přibližuje. Začaly mě pálit vnitřnosti a v kostech se mi usadil mráz. Dnes konečně nadešla chvíle, kdy jsme se setkali. Doopravdy setkali. Podala mi kostnatou ruku a já ji fascinovaně přijal. Jsem tvoje smrt, řekla mi a mě se zastavilo srdce.

Podobné představy jsem měl i při poslechu nové desky italských black death metalistů MORBID SACRIFICE. Kapely, která loni vydala svoje druhé dlouhohrající album. Musím rovnou dodat, že je po okraj narvané špínou, zkaženou krví a prvotřídní hudbou. Tahle nahrávka vás navěky prokleje!


Italové kombinují black a death metal přesně takovým tím šíleným, maniakálním a temným způsobem, který musí dělat dobře všem, kteří mají rádi staré prašivé kosti, nekonečné chodby Hádovy říše. Jsem jeden z nich a album si dávám s chutí. Rád se k němu vracím. Líbí se mi zvuk, obal a samozřejmě nápady, kterých je na nahrávce velké množství. Nenudím se ani chvilku. Deska mi připomíná starodávný obřad, uspořádaný v chladné kobce, několik metrů pod zemí. Nad námi stojí prokletý kostel a podáváno je syrové, shnilé maso. Máte rádi přelom osmdesátých a devadesátých let minulého století? Nosili jste džínovou vestu a uctívali jste a jste fanoušci kapel jako BLASPHEMY, IMPIETY, BESTIAL WARLUST, BLACK WITCHERY? Potom si narvěte "Ceremonial Blood Worship" pod tlakem do hlavy. Možná vám bude téct z uší a očí krev, ale to je jenom průvodní jev, který zná každý opravdový fanoušek reálné smrti a pohřbů do země. Dívám se do tmy, kývám se do rytmu a přikládám ruce o ohni, který přede mnou hoří. Necítím bolest, přesto jsem prokletý. Tohle u mě umí jenom dobrá hudba, která má černou atmosféru. Tohle album smrdí sírou a zadřelo se mi hluboko do mozku. Už dávno nejsem na tomto světě. Tak nějak samozřejmě, automaticky, jsem přešel na druhou stranu, do země nekonečných stínů. Není divu, MORBID SACRIFICE přišli s velmi divokým, šíleným a uvěřitelným materiálem. Věřím jim každý riff, každou notu. To vám můžu podepsat vlastní krví! Znesvěcující, blasfemický, okultní black death metal, u kterého vám začnou hořet stigmata! Kult kruté a děsivé smrti!


Asphyx says:

At first I thought it was just my imagination. A scary dream that keeps coming back. I used to meet her every morning. A hooded figure. No face. With a strange, twisted smile. For years, she just stood there and looked at me. But lately, I've had the feeling that she's been getting closer and closer to me. My insides began to burn and a chill settled in my bones. Today was the day we finally met. We really did. She held out her bony hand to me and I took it in fascination. I am your death, she said, and my heart stopped.

I had similar thoughts while listening to the new album by Italian black death metallers MORBID SACRIFICE. A band that released their second full-length album last year. I must add that it is packed to the brim with filth, bad blood and first class music. This record will damn you forever!


The Italians combine black and death metal in exactly the kind of insane, manic and dark way that must do well for anyone who likes the old, mangy bones, endless corridors of Hades. I'm one of them and I put the album on with gusto. I love coming back to it. I like the sound, the cover art and of course the ideas, of which there are plenty on the record. I'm not bored for a moment. The record reminds me of an ancient ceremony, held in a cold dungeon, several meters underground. Above us stands a cursed church and raw, rotten meat is served. Do you like the late 1980s and early 1990s? Did you wear a denim vest and worshipped and are a fan of bands like BLASPHEMY, IMPIETY, BESTIAL WARLUST, BLACK WITCHERY? Then cram "Ceremonial Blood Worship" under pressure into your head. You may have blood coming out of your ears and eyes, but that's just a side effect that any true fan of real death and burial in the ground knows. I stare into the darkness, swaying to the rhythm and placing my hands about the fire that burns before me. I feel no pain, yet I am cursed. Only good music that has a black atmosphere can do this to me. This album stinks of brimstone and it's burned deep into my brain. I'm long gone from this world. I've kind of naturally, automatically, crossed over to the other side, to the land of endless shadows. No wonder, MORBID SACRIFICE came up with very wild, crazy and believable material. I believe every riff, every note. I can sign this with my own blood! Devastating, blasphemous, occult black death metal that will make your stigmata burn! The cult of cruel and terrifying death!


tracklist:
Ceremonial Blood Worship
Venomous Messiah
Bloodsoaked Salvation
Cremation Ritua
Conjuration
Serpent of Abomination
Bleed for the Horned King
Alucarda

Line-up:
ThroatVomit • Vocals
BloodSpiller • Guitars
WitchFucker • Bass, Vocals
SkinEater • DrumsShare this games :

TWITTER