DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemgothic. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemgothic. Zobrazit všechny příspěvky

čtvrtek 25. srpna 2022

News! - EMPIRE DROWNS - Purity - lyric video!


EMPIRE DROWNS "Purity" lyric videoDelivering a tasteful blend of old-school doom/death-laden metal and dark, gothic rock, Denmark's EMPIRE DROWNS is finally ready with the release of their debut album following the 2013 EP “Bridges”.

The first song to be known from the upcoming record is “Purity”, a long and captivating dirge featuring all the trademarks that put Empire Drowns in the map of every doom/death metal fan ten years ago. Early Nineties doom/death metal inspired by Paradise Lost, My Dying Bride & Anathema beautifully performed by a band featuring members and ex-members from Withering Surface, A Sun Traverse, Saturnus & Urkraft.


Empire Drowns' debut album will be released in the Fall of 2022.

Lineup:
Thomas Birk - guitars
Kim Jørgensen - drums
Anders Ro Nielsen - keys
Marco Angioni - bass
Michael Hvolgaard Andersen - vocals

Digital single:

Web:


------------------------------------------------------------------------------------------------------

pondělí 15. února 2021

Recenze/review - TRIBULATION - Where the Gloom Becomes Sound (2021)TRIBULATION - Where the Gloom Becomes Sound
CD 2021, Century Media Records

for english please scroll down

Ten okamžik, když zabodl nůž do jejího těla, si budu pamatovat navždy. Byl jsem poprvé svědkem rituálu a vše jsem vnímal jako ve zlém snu. Vyděšený pohled oběti, postavy v kápích, šeptání modliteb, proříznuté hrdlo. V podzemí, několik metrů pod kostelem, kde zrovna probíhala mše. Žili jsme ve stínu, osamocení, jen se svojí bolestí, s touhou po čerstvém mase. Temnota, chlad, beznaděj, to vše pro pár prchavým okamžiků. Nemohli jsme si pomoc.

TRIBULATION jsou zde se svým dalším epickým opusem. Znovu načichlí smrtí, gotikou, zahaleni do záhadné mlhy. Podmalované oči, bílá pleť, mrtvolný vzhled. Toulám se spolu s kapelou chodbami podzemí a užívám si chlad, který z jejich hudby cítím. Tma, všude je neproniknutelná tma. 


"Where the Gloom Becomes Sound" je volným pokračováním předešlých desek. Opět inspirováno kapelami jako GHOST, PARADISE LOST, CELTIC FROST, IRON MAIDEN, DARK TRANQUILITY, WATAIN, DRACONIAN, MERCYFUL FATE, DIMMU BORGIR a spousty dalších. Hlavní a důležitý je chlad, tajemno. pestré košaté motivy, s jedovatě mrazivým zvukem. Doporučuji poslouchat venku, uprostřed lesů, sněhu a spolu s vlky. TRIBULATION mají svůj jasný rukopis, který nadále rozvíjejí. Kapela, která kdysi hrála surový death metal, je dnes úplně někde jinde. Starým fanouškům to pravděpodobně vyhovovat nebude, ale mě se líbí i tenhle výraz. Slovo, které mě při poslechu napadá nejčastěji, je - melancholie. Nová deska patří do opuštěných chrámů, na oltář bezbožných mnichů, do cel kláštera, kde už všichni věří jenom v peklo. Nemám vlastně žádných připomínek, zvuk je totiž studený, obal zajímavý, skladby až magicky podmanivé. Občas se mi sice některé slévají v jeden celek, ale to mi v zásadě příliš nevadí. Epická symfonie smrti! Upíři se znovu probudili, hádejte, kdo bude další obětí? 


Asphyx says:

I will forever remember the moment when he stabbed the knife to her body. I witnessed the ritual for the first time and I perceived everything as in a bad dream. A frightened look of the victim, figures in hoods, whispering prayers, slit throat. In the basement, a few meters below the church where the mass was just taking place. We lived in the shade, alone, only with our pain, with a desire for fresh flesh. Darkness, cold, hopelessness, all for a few fleeting moments. We couldn't help ourselves.

TRIBULATION are here with their next epic opus. They sniffs again with death, Gothic, shrouded in a mysterious mist. Painted eyes, white skin, corpse appearance. I wandering the corridors of the underground with the band and enjoying the coolness I feel from their music. Darkness, there is impenetrable darkness everywhere.


"Where the Gloom Becomes Sound" is a free sequel to previous records. Again inspired by bands like GHOST, PARADISE LOST, CELTIC FROST, IRON MAIDEN, DARK TRANQUILITY, WATAIN, DRACONIAN, MERCYFUL FATE, DIMMU BORGIR and many others. The main and important thing is the cold, the mystery. colourful bushy motifs, with a poisonous frosty sound. I recommend listening outside, in the middle of forests, snow and surrounded by wolves. TRIBULATION have their own clear signature, which they continue to develop. The band, which once played raw death metal, is now completely different. It probably won't suit old fans, but I also like this expression. The word that comes to my mind most often is melancholy. I don't really have any comments, because the sound is cold, the cover is interesting, the songs are magically captivating. Sometimes some of them merge into one whole, but in principle I don't mind too much. Epic Symphony of Death! The vampires woke up again, guess who the next victim would be?Tracklist:
01. In Remembrance (06:50)
02. Hour of the Wolf (04:31)
03. Leviathans (04:54)
04. Dirge of a Dying Soul (05:08)
05. Lethe (02:12)
06. Daughter of the Djinn (05:34)
07. Elementals (03:30)
08. Inanna (04:37)
09. Funeral Pyre (04:22)
10. The Wilderness (06:39)

band:
JOHANNES ANDERSSON - (Bass, Vocals)
ADAM ZAARS - (Guitars )
JONATHAN HULTÉN - (Guitars )
OSCAR LEANDER - (Drums)

pondělí 13. července 2020

Recenze/review - GLOOM - Awaken (2020)


GLOOM - Awaken
CD 2020, Slovak Metal Army


for english please scroll down

Balada je lyricko-epický veršovaný útvar mnohdy s ponurým, strašidelným dějem, ovšem i šťastným a oslavným, a většinou nešťastným, někdy až tragickým koncem. Námětem je v mnoha případech provinění člověka, které je potrestáno řízením nadpřirozených bytostí či osudu. Tolik wikipedie. Mám rád balady, občas je hrozně příjemné opustit mantinely extrémního metalu a vydat se "jemnější" cestou. Píšu to na rovinu, slovenské GLOOM mám rád. Umí totiž svojí hudbou navodit smutnou, tajemnou náladu - oni jsou pro mě vlastně také definicí balad. 

Novinka "Awaken" je také baladičtější, je kladen větší důraz na melodie a vokály. Víte, co je nejlepší? Nejdřív jsem si desku pouštěl hlavně jako kulisu a pokoušel se u ní číst. Nešlo to, pořád mě něco přitahovalo k reproduktorům. Mě, starého death metalistu. Dokonce jsem chvilku přemýšlel, jestli jsem normální:)). Jenže jak známo, přátelé, hudba je jen jedna. Dobrá a špatná. A to se mi líbí z gotiky snad jen ta architektura. Pokud máte rádi kapely typu SENTENCED, CHARON, TYPE OF NEGATIVE, TO/DIE/FOR, POISONBLACK, neměla by vám novinka GLOOM rozhodně uniknout. Pánové sice tento styl nikam neposouvají (některé motivy jsou opravdu hodně podobné se zmiňovanými vzory), ale zajímavých momentů je zde velké množství. Milovníci drsnějších odvětví asi budou zklamání, ale když vám něco říkají temná zákoutí opuštěných katedrál, když máte zrovna náladu na to, se chvilku zastavit a přemýšlet, když se rádi díváte na hru světla skrz jemné pavučiny, když milujete krásu jemně našlapujících žen, jste tady správně. Parádní zvuk, řemeslo, za které by se nemusely stydět o hodně slavnější kapely, tohle všechno dohromady tvoří celek, který nelze obejít bez povšimnutí. "Awaken" je albem, které se pohybuje někde mezi bděním a sněním. Napadají mě slova jako osobní, divotvorné, vznešené, jemně bolestivé, tklivé. Dobrá hudba se pozná hlavně podle toho, že nejde příliš popsat slovy. Galerie temných stínů. Hladina ledové vody, která se za vámi zavře a vy jen klesáte ke dnu. Pro mě osobně jsou u muziky nejdůležitější přenesené emoce a těch GLOOM letos dodali velké množství. Nezbývá, než si užívat.


sumarizace:

"Awaken" je pro mě tichou modlitbou, pokleknutím a sklopením hlavy. Obřadem, návštěvou tajemných míst. Lehkým pápěřím, vznášejícím se ve větru, ale i zkaženou krví, které pomalu odtéká ze zanícené rány. I na novince jsou skladby perfektně zpracované, se zvukem, který bolí až v morku kostí, s obalem, na který se musím neustále dívat. Málokterá skupina si drží kvalitu svých děl pořád na takové úrovni. GLOOM jsou jako dobré víno, které objevíte u prarodičů ve sklepě. Vzduchem létají vzpomínky, těch emocí a nálad je taková spousta, že nejdou popsat slovy. Je pro mě ctí, radostí i bolestí, sledovat, jak si kapela hraje s melodiemi. Podobné nahrávky si člověk musí odžít, ztotožnit se s nimi, pochopit. "Awaken" má na mě až magický účinek. Poslouchám mantru, medituji ve své osamělé kobce, jsem mnichem, snílkem, tulákem po hvězdách. Kdo jsi bez viny tak hoď kamenem. Album je pestré i přes svoji délku, éterické, snové, smutné a hřejivé zároveň. Je jako dech mrtvé milenky, snem o lepším životě, kusem skla, vybroušeným k dokonalosti

Asphyx says:

"Awaken" is for me a quiet prayer, kneeling and lowering my head. Ceremony, visiting mysterious places. Light feathers hovering in the wind, but also spoiled with blood that slowly flows from an inflamed wound. Even on the new album, the songs are perfectly processed, with sound that hurts to the core, with a cover that I have to watch constantly. Bands hardly keep the quality of their works at such a level. GLOOM is like a good wine that you will discover with grandparents in the cellar. Memories fly through the air, so many emotions and moods are impossible to describe in words. It is an honour, a joy and a pain for me to watch the band play with melodies. Similar recordings must be enjoyed, identified with them, understood. "Awaken" has a magical effect on me. I listen to the mantra, meditate in my lonely cell, I am a monk, a dreamer, a wanderer for the stars. Who are you without guilt, throw a stone. The album is colorful despite its length, ethereal, dreamy, sad and warm at the same time. It is like the breath of a dead mistress, a dream of a better life, a piece of glass cut to perfection. 


tracklist:
1. Feel the Pain
2. Everything Ends
3. Bleed in My Arms
4. Fragments of Life
5. Broken
6. Hollow
7. Lovecry
8. Epilogue
9. Noose


band:
Martin Pazdera - Vocals
Igor Tinak - Guitar
Miroslav Malcovsky - Bass
Radoslav Priputen - Drums

https://gloomsk.bandcamp.com/
https://bandzone.cz/gloomsk
https://www.facebook.com/gloomslovakia
http://www.gloom.sk/en/news/
https://www.youtube.com/channel/UCsRVWmBMkfC3CpzZaYMGSAQ
http://slovakmetalarmy.sk/

TWITTER