DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemtechnical metal. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemtechnical metal. Zobrazit všechny příspěvky

úterý 1. března 2022

Recenze/review - GODLESS TRUTH - Godless Truth (2022)


GODLESS TRUTH - Godless Truth
CD 2022, Transcending Obscurity Records

Interview:

Rozhovor:

for english please scroll down

Řeším dlouhé rovnice o několika neznámých. Mozek mám zalitý krví a dívám se do hlubin nekonečného vesmíru. Koeficient napětí stoupá a když konečně moje lebka pukne, uleví se mi. Možná jsem došel osvícení, možná ihned zemřu. Nevadí, vše je pomíjivé. Jako lidský život. Zůstává nakonec jen hudba, která mě dokáže povznést. Jsem poutníkem po hvězdách, který vyhledává, píše, podporuje, užívá si jen desky, které ho baví. Na novou nahrávku GODLESS TRUTH jsme čekali hodně dlouhou dobu. 

Změnil se svět, způsob, jakým se dnes hraje, přístup kapel i fanoušků a je čím dál tím víc těžké vůbec někoho zaujmout. "Godless Truth" si užívám již přes dva měsíce. A pokaždé, když si sednu ke klávesnici, tak místo psaní raději poslouchám. Nebo řeším u reproduktorů dlouhé rovnice o několika neznámých. Mozek mám zalitý krví a dívám se do hlubin nekonečného vesmíru.

 

Moravští maniaci mají zajímavou historii, čtyři parádní death metalová alba a co si pamatuji, tak i spoustu koncertů, ze kterých jsem odcházel vždy nadšený. Na novinku se můžeme dívat několika pohledy. Buď budeme hledat nedostatky, ale to jen v případě, že nám celkově tento styl nevoní. Nebo se necháme unášet na krvavých vlnách melodií, užijeme si nepopiratelný talent, přetavený do skladeb, u nichž se vyplatí chvilku počkat a vnímat je v různých náladách. Například já jsem kupodivu nejvíce "Godless Truth" ocenil ve chvílích, kdy jsem byl totálně unavený. Jakoby se mi do žil vlila nová temná energie. Líbí se mi celkový koncept, přístup, album obsahuje samozřejmě spoustu technických fines, ale zároveň je napsáno tak, aby nenudilo. Hlavní melodická linka pobublává v pozadí a jsou na ní nabalovány další a další motivy. Každý song se tím pádem košatější, pestřejší, zajímavější. 

Chladný, nehumánní zvuk si zachovává i potřebnou dávku živočišnosti, pro mě osobně velmi důležitá věc. Na obal je radost se dívat, i když se dá vykládat mnoha způsoby. Ale to je asi účelem. GODLESS TRUTH zkrátka hrají hudbu, u které musí fanoušek přemýšlet, být k ní vstřícný. Nedají vám nic zadarmo. Což je v dnešní povrchní době ještě víc přitažlivější. V tomhle stylu si hodně vybírám, jsem spíše nedůvěřivý, na svoji stranu mě přesvědčí málokdo. Pořád si totiž myslím, že poslech by měl být hlavně o radosti, o prožitku, o roztodivných emocích. Nová deska na mě působí svěže, zajímavě, neotřele. Bolí, pálí a žhne, je jako nějaký živý neznámý organismus z jiné dimenze. Vynikající zážitek! Budiž pochválena fantazie i skvělé řemeslo! Technická death metalová mantra!


Asphyx says:

I solve long equations with several unknowns. My brain is flooded with blood and I'm looking into the depths of the infinite universe. The tension factor rises, and when my skull finally cracks, I'm relieved. Maybe I've reached enlightenment, maybe I'll die immediately. Never mind, all is transient. Like human life. In the end, it's the only music that can lift me up. I'm a star wanderer who seeks out, writes, promotes, enjoys only the records he enjoys. We've been waiting a long time for a new GODLESS TRUTH record.

The world has changed, the way it's played nowadays, the attitude of bands and fans, and it's getting harder and harder to get anyone's attention. I've been enjoying "Godless Truth" for over two months now. And every time I sit down at the keyboard, I listen instead of write. Or solving long equations with multiple unknowns over the speakers. My brain is flooded with blood and I'm looking into the depths of the infinite universe.


Moravian Maniacs have an interesting history, four great death metal albums and as far back as I can remember, a lot of concerts from which I always left excited. We can look at the new release from several perspectives. Either we look for flaws, but only if we don't like the overall style. Or we can let ourselves ride the bloody waves of melodies, enjoying the undeniable talent, translated into songs that are worth waiting a while to take in the different moods. For example, I strangely enough appreciated "Godless Truth" the most when I was totally exhausted. It was as if new dark energy was infused into my veins. I like the overall concept, the approach, the album contains a lot of technical finesse of course, but at the same time, it is written in a way that doesn't bore. The main melodic line bubbles in the background and more and more motifs are packed on top of it. Each song becomes more vivid, more varied, more interesting.

The cold, inhuman sound also retains a necessary dose of animalism, a very important thing for me personally. The cover is a joy to look at, even if it can be interpreted in many ways. But I guess that's the point. In short, GODLESS TRUTH plays music that the fan has to think about, be receptive to. They don't give you anything for free. Which is even more appealing in these superficial times. I'm rather suspicious of this style, not many people can convince me to their side. Because I still think listening should be all about joy, about the experience, about disparate emotions. The new album strikes me as fresh, interesting, fresh. It hurts, burns and glows, it's like some living unknown organism from another dimension. An excellent experience! Praise be to the imagination and great craftsmanship! Technical death metal mantra!Line up -
Petr Švancara - Guitar
Ondřej Černobila - Guitar
Jakub Grunt - Bass
Petr Mikeš - Drums
Adam B. Sychrow - Vocals

Guest appearances:
Rafael Trujillo of Obscura (lead guitar in The Decision)
Joe Haley of Psycroptic (lead guitar in The Eyechain)
Petr Angelo Čuka of Dissolution (vocals in Fortune Time)
Peter Gábor (piano in RIP Cage)
Matt Delirious (vocals in Wake Up To Obey)

Mixed & Mastered by Joe Haley of Psycroptic (Crawlspace Productions)

Artwork by Nauseaimage (MMiller)

Track Listing -
1.Wheels of Entity
2.The Decision
3.Glory To Desperation
4.Scissors
5.Breathe Fire
6.Fortune Time
7.Bred In Greed
8.The Eyechain
9.RIP Cage
10.Wake Up To Obey

Official Bandcamp
Transcending Obscurity Site
Transcending Obscurity Facebook
Transcending Obscurity Instagram
Godless Truth Facebook
Official YouTube Channel
Label US Indiemerch Store
Label Europe Store

sobota 26. února 2022

Interview - GODLESS TRUTH - All the songs are connected by the idea of ​​deep hatred, pain, philosophy of life and death, fear and contempt.


Interview with technical death metal band GODLESS TRUTH.

Answered Švany, Bizzaro, Adam, thank you!

Questions prepared Jakub Asphyx.

Ave GODLESS TRUTH! Greetings to Olomouc. It would be appropriate to welcome you back at the beginning. Although you have released a split, an EP and a CD single since 2004, it’s this year you’re coming back with a full-length album. Please refresh our memories, why did ti take you so long? And why did you slow down your activities?

Švany: Hi Kubo, greetings to all Deadly Storm Zine fans and readers.

It’s easy. Internal differences in the band, both personal and musical issues, it all meant that we could no longer create or work together. The break was more than necessary. We had no idea where it would lead and for how long.


GODLESS TRUTH are a completely different band today. The only original member is Petr (Švancara - guitars). Has the way you approach composing changed? As for me, I feel the old spirit in the new album, but it’s been such a long time that many people will not even remember those times. Nevertheless, I find GT lighter, fresher, more melodic. Was that a purpose?

Švany: Nothing has changed. You know, it’s more about wanting to make music with people you get along with in a band. We wrote the songs the way we felt. It actually went pretty fast on its own.

Our return started with my work in Dissolution and a chance meeting with Petr Mikeš (drums). We agreed on a rehearsal together to see if the so-called chemistry between us would work. And it just went brilliant. We added Jakub (Grunt-bass), who actually was the last GT bass player. The problem was with the cast of the second guitar. We tried about 3 guitarists, but in the end I approached a talented young man from Dissolution, Ondřej (Černobila-guitars). The former singer refused to participate in new GT. So I asked my longtime friend Adam (B. Sychrow-vocals), a singer from Hazydecay, if he would sing a single for us. He named it "Fortune Time” later on. It turned out great and according to our ideas. So I offered him a permanent position as a GT frontman, and he accepted.

And precisely because we are a bunch of different musicians with a similar feeling, and still under my leadership, it is still GT! I would say with the years of experience, this is a return to our roots with fresh ideas.


You started and you remember the time all the game was different. There was no internet, no social networks, metal music was more in, so to speak. We can remember nostalgically, but we have to accept that everything has changed a lot. Did you approach composing, creating a new record differently? We have new technologies, recording studios are equipped differently, etc. How do you perceive these changes as a musician?

Švany: You're right, everything used to be handled by post or landline. Arranging concerts, contact with bands, promoters, zines, etc. took longer. It's better today, more agile and faster. And this also applies to studio recording. The equipment is at a higher level. There are many possibilities. You record drums in a studio here, guitars there and everywhere, and vocals at home, or another way. You still have the opportunity to intervene in the recording until the last moment. We used to spend 7-10 days together in the studio, for example, and everything had to be done, including mixing and mastering. Currently, you take the recording home in digital format and send it for mixing over the Internet anywhere abroad.


Let's get to the new album. I personally like it a lot. I appreciate that you are technical and progressive, but you have also kept the animalism, if you know what I mean. For example, sometimes I’m kind of scared by the current trend of some bands to play as quickly as possible, complicating the most complicated. I stand before the stage and I don't understand what they are playing. I'm bored, it doesn't have that drive I want, the balls. They also have plastic production. You avoided all these things. I give a lot to the great sound, created by Joe Haley from Psycroptic. Why him? And what demands did you address him with?

Švany: We are glad that you like the album. We think it is accessible for more listeners, there was no need to fly on the sleepers. But as I said, it went out from us this way.

After listening to Psycroptic's album "As The Kingdom Drowns", we agreed that production by their guitarist Joe Haley (and his Crawlspace Productions) could throw the sound of GT in the right direction, the way we wanted to go with the "new" GT. When Joey sent us the first idea, the two-way regular communication began and after a few (or rather more) adjustments, the result can be heard on the album.

I like bands that don't underestimate anything, that they want to give their fans a comprehensive work. The cover art by Nauseaimage (MMiller) is powerful in one word! Why him and what is the motive to represent exactly?

Švany: In fact, the original cover art was supposed to be different. But Kunal (head of Transcending Obscurity Records - album publisher) convinced us of the need to change it. We were given a choice of a few visual artists, and we liked the work of really amazing Marcos Miller (Nauseaimage). Singer Adam highlighted the main motifs in the lyrics on which the theme of the cover was to be based, and we went for it. You can see the result for yourself, and when you read the lyrics, it's all in that picture.

Bizzaro: I would add that we will definitely use the original art made by Dahlien, as we’re using the design on our live show stage banner, and that the final one from Marcos Miller was not created right away, because the first sketches displayed our thoughts a little differently than we wanted. But when he came up with the final form of a humanity-enslaving god / entity, as you can see on the album art, we just had to sit down to breathe it out.


In most bands, though it’s not the rule, the singer writes the lyrics. What about you? Did Adam write them? And what are they about? Where did he get his inspiration for?

Adam: Oh, I'm so glad you're asking. Sometimes I get the impression that the lyrics in this musical style are a bit sideways. Yes, I wrote the lyrics. Writing for a band like GT, I couldn't even imagine interpreting someone else's lyrics. There are many emotions to express, too many thoughts to scream going in my mind. And lyrics for songs are the way I love to get rid of them.

When I wrote "Fortune Time" as a single, I didn't know I would continue writing songs of GT, and not at all where I would head with other lyrics. We didn't write the songs to create a concept album, but in the end all the songs are connected by the idea of ​​deep hatred, pain, philosophy of life and death, fear and contempt. Life itself inspired me, there's never a shortage of inspiration in real life. And when I finally put it together, I realized that I had just written kind of a mythology book of hatred for myself.

The last time I saw you it was in Prague in 2019, when you were supporting MONSTROSITY. I must admit, I'm a little skeptical of returns like yours, but you literally wiped my eyes. It was a massacre! I'd like to see you again, but there are not so many shows you give?

Bizzaro: The praise is starting to accumulate here :) Thank you. I’m also glad that you enjoy the record and that GT live got you. This line-up pretty much reflects how the band works.

We also enjoyed the concert with Monstrosity, and in fact it wasn't even the first one in common, just a pity for those "bought" backing bands for the tour, the package didn't make sense.

Godless Truth no longer play gigs as it used to be. There are several reasons, and we don’t take the two-year Covid period now. You know, we are older and we don't have to play everywhere every weekend, some of us are fathers already. We value time, also we live in about three cities (Olomouc, Ostrava, Znojmo - and don't count with me, I’m not on the stage with the band anymore, haha) and we're also rebuilding contacts we've lost. But the main thing is to reconsider the priorities, so we choose those events according to line-ups or places to make more sense for us.


Why? We want a tour! I know it won't be like the old days with PSYCROPTIC, but still, aren't you going to travel a little more?

Bizzaro: Oh yeah, just because the record we've really been waiting for in the Covid will finally come out and we'd like to promote it a lot. We would like to put some smaller tour together and it had been even planned, but ‘cause of Covid it all stopped three times. So now we stand again before nothing. In addition, now the bands will tour like crazy, it will be harder to put it together, so we will focus more on the promotion of the album and writing new stuff. But we definitely plan to tour, so hopefully there will be another opportunity to show you the best of us.

GODLESS TRUTH belongs to bands with a rich history. But as I mentioned, times are different. Where are you heading with the band? What is your goal, the goal you want to go to? Some "old groups" just release a record here and there, sometimes they perform somewhere. And some get into it with everything that comes with it. What about you?

Švany: The goal? Have fun with that music in particular. There is nothing to prove. We want to play and we play because we enjoy it. Of course, we want to give concerts and release records. As long as we keep the instruments and we're able to talk and party in the band, we'll keep doing that.


You have a lot of interesting guests on the new album "Godless Truth". Who are they and why them?

Švany: They are all our friends or people we love and admire their art.

Joe Haley (Psycroptic) does a great job on solo guitar in "The Eyechain" and Rafael Trujillo (Obsidious, ex-Obscura) has a blast in "The Decision".

For the first time we used a piano on our record, the hands and ideas of the great pianist and composer Peter Gábor played an important role in "RIP Cage".

Finally, we have two mages on the vocals - Petr Angelo Čuka (Emmett Brown, ex-Dissolution) is in "Fortune Time" and Matt Delirious (Silent Generation, ex-Soul Decoder & Liquid Space 9) in "Wake Up to Obey" .

I guess we’re on the same page. We love death metal. How did you get into this style, why death metal and what fascinates you about it, what does it give you? Feel free to reminisce for us about your beginnings, your first steps with GODLESS TRUTH.

Švany: I started with listening to Europe :) It took me a few years before I got to death metal. At 16 I started listening to Death, Carcass, etc. It was love at first listening :) It's all there. Brutality, melodies, speed, moods and even clever lyrics.

I bought the guitar at 15, but I tried to play themes that I liked and songs from Megadeth, Judas Priest and Kreator. The fact that I was going to play harder music came naturally after that with playing and practicing.


A necessary question at the end. What are you planning to do with the band in the next few months? What can fans look forward to? Or, is there anything you want to tell them? You have space.

Bizzaro: The answer is obvious with the new record. Mainly promoting the record, communicating with the fans and then, of course, laying the groundwork for the aforementioned tour. We also have some merchandise out there (now it’s new caps and hats). And hopefully we can get some gigs.

I liked you guys a lot in the nineties and it's still true today. Thank you so much for the interview and for the new album! It's awesome! I'm going to listen to it again. I wish you a lot of good ideas, devoted fans and good luck in your private life! I hope to meet you at a concert somewhere soon!

Svany: We thank you too. Thanks for coming to the concerts. Enjoy our record.

about GODLESS TRUTH on DEADLY STORM ZINE:Official Bandcamp
Transcending Obscurity Site
Transcending Obscurity Facebook
Transcending Obscurity Instagram
Godless Truth Facebook
Official YouTube Channel
Label US Indiemerch Store
Label Europe Store


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor - GODLESS TRUTH - Všechny skladby spojuje myšlenka hluboké nenávisti, bolesti, filozofie života a smrti, strachu a opovržení.


Rozhovor s technickou death metalovou kapelou GODLESS TRUTH.

Odpovídali Švany, Bizzaro, Adam, děkujeme!

Otázky připravil Jakub Asphyx.

Ave GODLESS TRUTH! Zdravím do Olomouce. Slušelo by se vás na úvod přivítat zpět. Od roku 2004 jste sice vydali nějaká splitka, EP a singl, ale s dlouhohrajícím albem se vracíte až letos. Osvěž nám prosím vzpomínky, proč vám to vlastně trvalo tak dlouho? A proč jste utlumili svoji činnost?

Švany: Zdar Kubo, zdravíme všechny fanoušky a čtenáře Deadly Storm Zinu.

Hele jednoduše. Vnitřní rozpory v kapele, osobní i hudební, způsobily, že už jsme spolu nemohli tvořit ani fungovat. Pauza byla více než nutná. Vůbec jsme netušili, kam to povede a na jak dlouho to bude.


GODLESS TRUTH jsou dnes už úplně jiná kapela. Jediným původním členem je Petr (Švany). Změnil se nějak způsob, jakým přistupujete ke skládání? Já třeba z vaší letošní novinky starého ducha cítím, ale je to už taková doba, že si to mnoho lidí ani nebude pamatovat. Přesto si dovolím, připadáte mi odlehčenější, svěžejší, melodičtější? Byl to účel?

Švany: Nic se nezměnilo. Jde spíš o chuť tvořit hudbu s lidma v kapele, se kterýma si rozumíš. Psali jsme ty songy tak, jak jsme to cítili. Šlo to vlastně docela rychle samo.

Ten náš návrat se nastartoval mým působením v kapele Dissolution a náhodným setkáním s Petrem Mikešem (bubeník GT). Domluvili jsme se na společné zkoušce, abychom zjistili, jestli bude fungovat ta tzv. chemie mezi náma. A sedlo to jak prdel na hrnec. Přibrali jsme Kubu (Jakub Grunt), kterej byl posledním basákem GT. Problém byl s obsazením druhé kytary. Vyzkoušeli jsme asi 3 kytaristy, ale nakonec jsem sáhl po talentovaném mladíkovi z Dissolution, Ondrovi (Onřej Černobila). Po nabídce bývalému zpěvákovi, který účast v GT odmítl, jsem požádal dlouholetého kamaráda Adama, zpěváka ze spřízněných Hazydecay, jestli by nenazpíval singl. Dal tomu název „Fortune Time“. Dopadlo to skvěle a podle našich představ. Tudíž jsem mu nabídl stálou pozici frontmana GT, a on přijal.

A právě proto, že jsme parta jiných muzikantů s podobným cítěním, a přitom stále pod mým vedením, tak je to pořád GT, a řekl bych, že za ta léta nabytých zkušeností je to pro nás takový návrat ke kořenům s čerstvýma nápadama.


Začínali jste a pamatujete dobu, kdy se hrálo jinak. Nebyl internet, sociální sítě, metal byl víc v kurzu. Můžeme nostalgicky vzpomínat, ale nepopřeme, že se vše hodně změnilo. Přistupovali jste ke skládání, tvorbě nové desky jinak? Máme nové technologie, studia jsou jinak vybavená apod. Jak tyhle změny vnímáš ty jako muzikant?

Švany: Máš pravdu, dřív se všechno řešilo poštou či pevnou linkou. Domlouvání koncertů, kontakt s kapelama, promotérama, zinama apod. bylo zdlouhavější. V tomhle je to dnes lepší, svižnější. A týká se to i právě studiového nahrávání. Vybavení je na vyšší úrovni. Možností je velké množství. Bicí nahraješ v jednom studiu, vokály doma, kytary každej jinde a jindy. Máš i stále možnost do nahrávky zasahovat až do poslední chvíle. Dřív jsme trávili všichni společně ve studiu třeba 7-10 dnů a muselo se stihnout vše, včetně mixu a masteringu. V současné době si tu nahrávku vezmeš na digitálu domů a pošleš ji do zahraničí na mix přes internet.


Pojďme k nové desce. Mě osobně se hodně líbí. Oceňuji, že jste sice techničtí a progresivní, ale zachovali jste si i živočišnost, jestli mi rozumíš. Mě třeba takový ten současný trend některých kapel hrát co nejrychleji, co nejkomplikovaněji někdy děsí. Stojím pod pódiem a nerozumím tomu, co hrají. Nudí mě, nemá to drive, koule. Mívají i plastovou produkci. Vy jste se všem těmto nešvarům vyhnuli. Hodně bych to přikládal parádnímu zvuku, pod kterým je podepsán Joe Haley z Psycroptic. Proč právě on? A s jakými požadavky jste se na něj obrátili?

Švany: To jsme rádi, že se ti album líbí. Deska je i podle nás přístupnější pro víc posluchačů, nebylo třeba lítat po pražcích, nešlo o výkon. Ale jak už jsem podotknul, šlo to z nás takhle samo.

Po poslechu alba „As The Kingdom Drowns“ od Psycroptic jsme se shodli, že produkce od jejich kytaristy Joe Haleyho (Crawlspace Productions) by mohla hodit zvuk GT správným směrem, takovým, jakým chceme s „novýma“ GT jít. Když nám Joey poslal první představu, začala obousměrná pravidelná komunikace a po pár (no možná více) úpravách je výsledek slyšet na albu.

Mám rád kapely, které nepodceňují nic, které chtějí dát fanouškům komplexní dílo. Obal od Nauseaimage (MMiller) je jedním slovem mocný! Proč právě on a co má motiv přesně znázorňovat?

Švany: Popravdě řečeno, původní obal měl být jiný. Ale Kunal (šéf Transcending Obscurity Records - vydavatel alba) nás přesvědčil o potřebě mít cover jiný. Dostali jsme na výběr z pár výtvarných umělců, a zalíbila se nám práce Marcose Millera (Nauseaimage). Zpěvák Adam pro něj vyzdvihl hlavní motivy v textech, na kterých se mělo téma obalu zakládat, a šli jsme do toho. Výsledek vidíte sami, a když si přečtete texty skladeb, všechno v tom obraze je.

Bizzaro: Já bych ještě dodal, že původní obal od Dahlien určitě ještě využijeme, však jej také používáme jako koncertní banner, a že ten výsledný od Marcose Millera nevznikl hned na první dobrou, neb první skicy a návrhy zobrazovaly ty naše myšlenky trošku jinak, než jsme chtěli. Ale když přišel s finální podobou lidstvo zotročujícího boha/entity, jak vidíte na desce, museli jsme si, abychom to rozdýchali, sednout.


Ve většině kapel, i když to nebývá pravidlem, píše texty zpěvák. Jak jste na tom vy? Psal je Adam? A o čem jsou? Kde pro ně bral inspiraci?

Adam: Ty jo, jsem moc rád, že se na to ptáš. Občas mám dojem, že texty v tomhle hudebním stylu jsou poněkud bokem. Ano, texty jsem napsal já. Při takové tvorbě, jakou dělá GT, bych si ani nedovedl představit, že bych měl interpretovat texty někoho jiného. V mé hlavě je mnoho emocí k vyjádření, fakt hodně myšlenek na to, abych je vyřval. A texty písní jsou způsob, jak se jich rád zbavuji.

Když jsem psal „Fortune Time“ jako singl, nevěděl jsem ještě, že v tom budu pokračovat, a už vůbec ne kam bych chtěl směřovat další texty. Nepsali jsme totiž písně, abychom vytvořili koncepční album, ale nakonec všechny skladby spojuje myšlenka hluboké nenávisti, bolesti, filozofie života a smrti, strachu a opovržení. Inspiroval mě sám život, o to není nikdy nouze. No a když jsem to pak viděl dohromady, tak mi došlo, že jsem si právě pro sebe napsal takovou knihu mytologie nenávisti.

Naposledy jsem vás viděl v roce 2019 v Praze, když jste předskakovali MONSTROSITY. Přiznávám, jsem k podobným návratům, jako je ten váš, trošku skeptický, ale doslova jste mi vytřeli zrak. To byl masakr! Rád bych na vás zašel znovu, ale co jsem koukal, tak GODLESS TRUTH moc nikde nehrají?

Bizzaro: Začíná se tu té chvály nějak kumulovat :) I já jsem rád, že tě deska baví a že i živě tě GT sesmahli. Jo, tahle sestava dost odráží to, jak kapela funguje uvnitř. I nás ten koncert s Monstrosity bavil, a vlastně to nebyl ani první společný, jen škoda těch pro turné „dokoupených“ předkapel, ten balíček nedával smysl.

Dnešní Godless Truth už nehrají jak bývávalo. Důvodů je víc, pokud teda nebudeme brát teď dvouleté období covidu. Třeba ten, že jsme starší a nemusíme už hrát co víkend kdekoli, někteří z nás už jsou fotři, takže jinak zhodnocujeme čas, pak sídlíme asi ve třech městech (Olomouc, Ostrava, Znojmo - mně nepočítej, já už na podiu s kapelou nesedím, hehe) a taky znova budujeme kontakty, o které jsme přišli. Zásadní je ale hlavně to přehodnocení priorit, takže si ty akce víc vybíráme třeba podle line-upu nebo místa, aby to pro nás dávalo větší smysl.


Proč? My chceme turné! Já vím, že už to nebude jako za starých časů s PSYCROPTIC, ale přesto, nechystáte se zase trošku víc kopnout do vrtule?

Bizzaro: Ale to zas jo, už jen proto, že konečně vyjde deska, na kterou jsme se v covidu fakt načekali a chtěli bychom ji víc prezentovat. Nějaké menší tourko bychom dát dohromady chtěli a dokonce se už plánovalo, ale pro covid se to vše třikrát zastavilo, takže nyní stojíme zas před ničím. Navíc teď kapely budou jezdit jak šílené, takže bude těžší to dát dohromady, tak se soustředíme víc na propagaci alba a další tvorbu. Ale v plánu vyjet určitě máme, tak snad bude zas příležitost ti vytřít zrak :))

GODLESS TRUTH patří ke kapelám s bohatou historií. Jak jsem ale již zmiňoval, doba je jinde. Kam až chcete kapelu směřovat? Jakou máte metu, cíl, ke kterému se chcete vydat? Některé „staré party“ už jen sem tam vydají desku, občas někde vystoupí? Jiné do toho jdou naplno se vším, co k tomu patří. Co vy?

Švany: Cíl? Bavit se tou hudbou především. Není si co dokazovat. Chceme hrát a hrajeme, protože nás to baví. Samozřejmě, chceme koncertovat a vydávat desky. Dokud udržíme nástroje a v kapele budem schopní si spolu pokecat a zapařit, tak to dělat budem dál.


Na nové desce „Godless Truth“ máte spoustu zajímavých hostů. Kteří to jsou a proč právě oni?

Švany: Všichni jsou to naši přátelé či lidé, které máme rádi a obdivujeme jejich umění.

Joe Haley (Psycroptic) předvádí skvělou práci na sólové kytaře v „The Eyechain“ a Rafael Trujillo (Obsidious, ex-Obscura) si to zas užívá v „The Decision“. Poprvé jsme na naší desce použili klavír, důležitou roli zahrály ruce a nápady skvělého pianisty a skladatele Petera Gábora - „RIP Cage“. A konečně na vokálech máme dva mágy - Petr Angelo Čuka (Emmett Brown, ex-Dissolution) dobarvuje ve „“Fortune Time“ a Matt Delirious (ex-Soul Decoder & Liquid Space 9, nyní Silent Generation) ve „Wake Up to Obey”.

Asi to máme stejně. Milujeme death metal. Jak si se k tomuhle stylu vůbec dostal, proč právě smrtící kov a co tě na něm fascinuje, zajímá, co ti dává? Klidně pro nás zavzpomínej na svoje začátky, na první kroky s GODLESS TRUTH.

Švany: Já začal s poslechem Europe :) Než jsem se dostal k DM, uběhlo pár let. V 16 jsem začal poslouchat Death, Carcass atd. Hned to byla láska na první poslech :) Je tam všechno. Brutalita, melodie, rychlost, nálady a i chytré texty.

Kytaru jsem si koupil v 15, ale to jsem zkoušel hrát motivy, které se mi líbily, a písně od Megadeth, Judas Priest a Kreator. To, že budu dělat tvrdší hudbu, přišlo pak samo s tím hraním a cvičením.


Nezbytná otázka na konec. Co chystáte s kapelou v nejbližších měsících? Na co se mohou fanoušci těšit? Případně, chceš jim něco vzkázat? Máš prostor.

Bizzaro: Odpověď je s novou deskou nasnadě. Hlavně propagovat desku, komunikovat s fanoušky a pak samozřejmě položit i základ pro to zmíněné tour. Venku máme i nějaký merch (teď nově kšiltovky a čepice), snad se podaří i nějaké koncerty.

V devadesátých letech jsem vás měl hodně rád a platí to dodnes. Děkuji moc za rozhovor i za novou desku! Je parádní! Jdu si ji zase pustit. Přeji vám spoustu dobrých nápadů, oddaných fanoušků a ať se vám daří i v soukromí! Doufám, že se potkáme brzy někde na koncertě!

Švany: My taky děkujem. Díky, že chodíte na koncerty. Užijte si naši desku.


about GODLESS TRUTH on DEADLY STORM ZINE:Official Bandcamp
Transcending Obscurity Site
Transcending Obscurity Facebook
Transcending Obscurity Instagram
Godless Truth Facebook
Official YouTube Channel
Label US Indiemerch Store
Label Europe Store


---------------------------------------------------------------------------------------------------

úterý 4. ledna 2022

Interview - REDEMPTOR - Dark, magical, technical death metal with a bloody aura!

Interview with death metal band from Poland - REDEMPTOR.

Answered vocalist Michał "Xaay" Loranc, thank you!

Translated Duzl, thank you!

Questions prepared Jakub Asphyx.

Recenze/review - REDEMPTOR - Agonia (2021):
https://www.deadlystormzine.com/2021/12/recenzereview-redemptor-agonia-2021.html

Hail REDEMPTOR! Greetings to Poland. And I have to thank you right away, because your new album "Agonia" became my guide for a long time. I love to come back to it and keep discovering new and new dark corners. How did the album come about and where did you want to go from your last, equally good record "Arthaneum" (2017)?

Thank you very much Jakub! We're really grateful for your kind words and support! That's the one of the biggest compliments to hear, that the listener wants to dive deeper into the music, and to search some more for less striking layers of the composition... That was also main reason why we altered the "Arthaneum" formula a little bit. Former album brought more maturity and built some solid ground for further work. Now we are back with more atmospheric, story-telling music, which brings more feelings and stimulates imagination. "Arthaneum" had more philosophical-related, existential content, while "Agonia" is definitely something which you can feel with your senses, like real stories and real imagery.


When you went into the studio to record the new album, did you know what sound you wanted? I really like the coldness and darkness that you can feel from the record. The instruments are beautifully legible and at the same time everything is incredibly massive, restless, cutting. Where did you record and who is signed for mixing and mastering?

This time we wanted to achieve a bit more modern, wider sound, with a good punch. So finally we teamed up with Tomasz "Zed" Zalewski, who caught that direction flawlessly. He is well known mainly from thrash and alternative music productions, but he has such a big experience that it was a simple task to understand our needs. By the way, he have been working on the new Decapitated album at the same time, so it's another sign that he's one of the best sound engineers in our region. We also want to thank Dominik Wawak from dMb studio, for perfectly engineered drum recordings; and Filip "Heinrich" Hałucha from Heinrich House Studio, for his time and input!

When I got the promo materials from your label, I was surprised how many musicians changed in the band. Why is that? If I'm not mistaken, only Daniel Kesler is left from the original line-up. Does that mean he's the main composer, the person responsible for everything? How does REDEMPTOR actually create, compose new material?

Since the beginning our tunes are extremely far from being easy and cheerful in any way. That music is really demanding and time consuming to compose, and even more demanding to record and perform. So except Daniel, me and Hubert, the other members rotate more or less, jumping in if they have a time and energy to be a part of the band.

If it comes to the roles... Daniel is the main composer since he formed Redemptor in 2001. I've joined the horde in 2007 and Hubert in 2010. Since then we both add our ingredients to the main structure. Hubert is focused on soloing and good vibes in the band (you can only wonder how crucial is that!). I'm responsible for my parts of vocals, orchestrations, samples and backgrounds. I wrote a few songs as well, and Hubert finally did his first song for Redemptor on "Agonia" album.


REDEMPTOR always had great album covers. Do you put a lot of emphasis on graphics? The motif on "Agonia" really caught my attention and I like it. Who is the author and what exactly is the motif supposed to represent?

I've been doing all visuals for Redemptor since I became the member, so it was kinda point of honour for me, to make it always right. This time I've been searching for the right idea for a longer time. Main concept was to paint our tunes as an endless streams of lava, reflecting volcanic barren landscapes. So I was really close to do something dark and simple like Metallica did for the Black Album... And then I stumbled upon the gruesome pics from archaeological site at Pompei. At that time I've been writing the final track about Pliny the Elder - the slowest and the heaviest song I ever wrote. Searching for the deeper background of the story I found a real pictures of excavated people of Herculaneum, mummified with ashes. It totally blew my mind. So all I did then was to paint a figure screaming above, petrified in its dying breath. The whole body position is reflecting the real person, cast in ashes and mud in 79AD.


Is "Agonia" a concept album? It seems to me that you tell a dark and mysterious story. What are the lyrics on the new record about and who is the author?

"Agonia" ("agony" in Polish) pictures the critical stages of human attempts. We tried to look behind, from perspective of a man who is conscious about the whole burden of his experience, memories and reality around. That's the overall direction... But when it comes to the themes... Daniel prefers to write more abstract, philosophical lyrics. His lines have many meanings and leave space for interpretation, while mine are more focused on specific subjects. Zum Beispiel... First song relates to the hidden sides of social engineering. Another one embraces a vicious circle of hurt, repeating pattern, passed on various levels. We also have an anti-war protest song which talks directly about the refugees, living victims of war and regimes, that had a chance to survive and tell their stories (one important note: we don't speak about the modern forms of "Hegira" here). And finally you'll notice instantly, that the last song conveys the tragedy of Pompei, while as a matter of fact is inspired by the story of Pliny the Elder, and has a form of valedictory letter of a man, who meets his final hour.

How is REDEMPTOR doing with concerts? Do you have any live shows at all now? I also think it must be really hard to get your act together. You each play in different bands and for example drummer Daniel Rutkowski also performs with HATE.

We did a tour promoting the former album, and then we've been totally focused on our lives and writing "Agonia". I've became a father in that period, and so did Daniel, so you can imagine the scenario... we had simply different duties for a while... Then came that whole "Csomething" plan for humanity, so it was useless to plan anything else, than the album's release...


I like the Polish death metal scene a lot. But you guys are a bit different, atypical. Most of your bands combine death metal with black. But I'd put you more on the side of my favourites TRAUMA, LOST SOUL. Who was your role model when you started with music and how did you get into death metal?

Love to hear! These two bands are true veterans of our local scene. I would add Yattering to that trinity of bands who never shared the fame of our biggest export death metal acts, however their albums and gigs have been so powerful...

Well, I consider being a metalhead since I was 12. But I can even say that I'm into music since I was born, as my parents lived from it, and all of that spirit has been my natural environment. My father has been playing, composing and rehearsing with people all the time, mostly at our home. So that's why I'm simply addicted to music and the lifestyle it creates. Easy to guess, metal became my very own way of finding my identity, and ways to express my frustrations and disappointments of the young age. My drive into more and more extreme music accelerated till I was around 18. It had it's peak with technical death metal bands like Suffocation, Cannibal Corpse, Cryptopsy and of course Morbid Angel, and finally Nile... Since then my fascination with brutal music started to extrapolate onto other genres, beyond metal as well.

You come from Krakow, which is a beautiful city. What's the scene like in your area? How many people come to a concert of death metal bands? What about the fans? I remember that Polish metalheads were always wild and a lot of fun. What about clubs, promoters? Is it alive in your country?

I moved to Cracow for this particular reason! I grew up in Warsaw, but the wild, crazy life in Krakow has been something I couldn't resist. It's hard to summarize 20 years of life, but yeah, it's been great to live in these times, when the metal scene was really strong here. Lots of great shows, dedicated people, and places you could go. But all things change... from my perspective metal music goes through a really strange and tough times. We can choose from amazing amount of new recordings, but narrowed audience, and big shift in a lifestyle of modern society brings metal to some reduced, bleached form, comparing to what this genre was... even 15 years ago...


What I really like about your band is how you are evolving, you have a clear direction and goal - to play honest, good music. But do you have any dreams? How far do you want to go with REDEMPTOR? Are you tempted by a big label, is there a dream of a festival?

Yes, we are really serious to tread our steps carefully. Each album takes shitloads of time and money to become reality. It's important part of our lives, so with each our release we try to transcend our past achievements. We already think about the next album, to rise the bar, and bring something new. Maybe not in terms of extremity and brutality, but for sure we want to go further considering the maturity, emotions and musicality. The other plans depend on situation of the overall "entertainment" business we know, and reality of the upcoming months and years. But for sure hitting the stage of some bigger fests would be a blast, and hope we gonna make it!

It is impossible not to ask, but in recent years we have been receiving negative information from Poland. I do not want to discuss the issue of abortion here, but I would be interested in the influence of the Church on normal life. Are the bands being restricted in any way? In our country, there is a constant battle between the left and the right, and unfortunately, dirty politics is penetrating metal as well. How is it with you?

I can speak only on my behalf. For me it's a simple thing... When you throw stones, the other side will sooner or later do something to fight back. No matter if it's the Catholic Church, or bunch of Pastafarianists... All antagonisms rise emotions, convictions, and help to create personal identity. But it's way healthier to rise over it, and to be conscious about all these mechanisms... Starting from stimulus–response behavioural patterns, to the roots of all things, related to the past and history. It's also good to have a closer look on social engineering, and all tricks it has under its belt, to entangle us in sick circles and blind emotionality. Without awareness we tend to become a part of other-directed, delirious mob. Of course it also happens on purpose, but it's good to know who benefits from that.


When you say technical death metal, everyone imagines complex compositions, unclear and often incomprehensible. How do you perceive death metal? What does it mean to you? You can go into philosophical reflections.

At least that is the area where I like to keep things simple... To me, the most important features of classic death metal genre are: broad use of blast-beat and growling; focus on overall sonic brutality, built around the specific, distorted-guitar riffs.

That's it, no use to complicate that... despite there are a few schools of this genre - which entered some significant variety - it's still easy to distinguish a typical death metal band. Of course this can be widened and mixed with other ingredients. That's what can make it more creative for the reviewers, and to help these bands who want to escape some boundaries.

What are REDEMPTOR's plans in the coming months? And would you like to say something to the fans?

To promote the album, and then to promote it even more. At this moment we are finishing the second video-clip and preparing several interesting YouTube footages, like play-throughs, interviews on equipment, and some other related things...

So we would like to invite You, to keep an eye on our profiles, to see what we got. Thanks for your time you spent on reading this interview, Stay well, and let the metal flow!

Thank you very much for the interview. I'm already looking forward to going home and watching "Agony" again. Really great work all round. I wish it sells well so that you always have packed concerts. May you do well in your private life. REDEMPTOR RULES!

Thank you so much, and best wishes to you Jakub as well!

Warm-hearted greetings also to the Czech metalheads and our friends there. We're having such a great memories from your peaceful country... in example countles, amazing times at Brutal Assault editions, and other fests. Hope to meet you soon!


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor - REDEMPTOR - Temný, magický, technický death metal s krvavou aurou!

Rozhovor s death metalovou skupinou z Polska - REDEMPTOR.

Odpovídal zpěvák Michał "Xaay" Loranc, děkujeme!

Přeložila Duzl, děkujeme!

Otázky připravil Jakub Asphyx.


Ave REDEMPTOR! Zdravím do Polska. A rovnou ti musím poděkovat, protože vaše nová deska „Agonia“ se stala na dlouhou dobu mým průvodcem. Hrozně rád se k ní vracím a stále objevuji nová a nová temná zákoutí. Jak album vznikalo a kam jste se chtěli od minulé, neméně dobré nahrávky „Arthaneum“ (2017) posunout?

Díky moc Jakube! Jsme opravdu vděční za tvá slova a podporu! To je jeden z největších komplimentů, které lze slyšet, že se posluchač chce ponořit hlouběji do hudby a hledat další méně nápadné vrstvy kompozice... To byl také hlavní důvod, proč jsme u "Arthaneum" trochu změnili postupy. Předchozí album bylo vyspělejší a vybudovalo pevnou půdu pro další práci. Nyní jsme zpět s atmosféričtější, příběhovou hudbou, která přináší více pocitů a podněcuje představivost. "Arthaneum" mělo více filozofický, existenciální obsah, zatímco "Agonia" je rozhodně něco, co můžete cítit svými smysly, jako skutečné příběhy a skutečné obrazy.


Když jste šli do studia nové album nahrávat, věděli jste, jaký chcete zvuk? Mě se hrozně líbí chlad a temnota, které jsou z desky cítit. Nástroje jsou krásně čitelné a zároveň je vše neskutečně masivní, neklidné, řezající. Kde jste nahrávali a kdo je podepsán pod mixem a masteringem?

Tentokrát jsme chtěli dosáhnout trochu modernějšího, širšího zvuku s dobrým úderem. Nakonec jsme se tedy spojili s Tomaszem „Zed“ Zalewskim, který tento směr vystihl bezchybně. Je známý především z thrashové a alternativní hudební produkce, ale má tak velké zkušenosti, že pochopit naše potřeby bylo jednoduché. Mimochodem současně pracoval na novém albu Decapitated, takže je to další známka toho, že je jedním z nejlepších zvukařů v našich končinách. Také chceme poděkovat Dominiku Wawakovi z dMb studia za perfektně zpracované nahrávky bicích; a Filipovi "Heinrich" Hałuchovi z Heinrich House Studio za jeho čas a podněty!

Když mi přišly promo materiály od vašeho labelu, překvapilo mě, kolik se v kapele vyměnilo muzikantů. Proč vlastně? Jestli se nepletu, tak z původní sestavy zůstal jenom Daniel Kesler. Znamená to, že on je hlavním skladatelem, osobností, která za vše zodpovídá? Jak vlastně REDEMPTOR tvoří, skládají nový materiál?

Od začátku mají naše melodie extrémně daleko k tomu, aby byly jakkoli snadné. Ta hudba je opravdu náročná a také časově náročná na skládání a ještě náročnější na nahrávání a hraní. Takže kromě Daniela, mě a Huberta se ostatní členové víceméně točí a zaskakují, pokud mají čas a energii být součástí kapely. Pokud jde o role... Daniel je hlavním skladatelem od doby, kdy v roce 2001 založil Redemptor. V roce 2007 jsem se přidal ke kapele a v roce 2010 Hubert. Od té doby oba přidáváme naše ingredience do hlavní struktury. Hubert je zaměřen na sóla a dobré vibrace v kapele (byli by jste překvapeni, jak zásadní to je!). Jsem zodpovědný za své vokální party, orchestrace, samply a pozadí. Napsal jsem také několik skladeb a Hubert konečně udělal svou první skladbu pro Redemptor na albu "Agonia".


REDEMPTOR měli vždy parádní obaly alb. Zakládáte si hodně na grafické stránce? Motiv na „Agonia“ mě opravdu zaujal a líbí se mi. Kdo je autorem a co přesně má motiv znázorňovat?

Od té doby, co jsem se stal členem, dělám všechny vizuály pro Redemptor, takže pro mě bylo tak trochu ctí, udělat to vždy správně. Tentokrát jsem delší dobu hledal ten správný nápad. Hlavním konceptem bylo malovat naše melodie jako nekonečné proudy lávy, odrážející sopečnou pustou krajinu. Takže jsem byl opravdu blízko k něčemu temnému a jednoduchému, jako to udělala Metallica pro Black Album... A pak jsem narazil na příšerné fotky z archeologického naleziště v Pompejích. V té době jsem psal poslední skladbu o Pliniovi - nejpomalejší a nejtěžší skladba, jakou jsem kdy napsal. Při hledání hlubšího pozadí příběhu jsem našel skutečné obrázky vykopaných lidí z Herculanea, mumifikovaných popelem. Úplně mi to vyrazilo dech. Takže vše, co jsem udělal je to, že jsem namaloval křičící postavu, zkamenělou ve svém umírajícím dechu. Poloha celého těla odráží skutečnou osobu, zasypanou popelem a blátem v roce 79 n. l.


Je „Agonia“ koncepčním albem? Připadá mi, že vyprávíte temný a záhadný příběh. O čem jsou texty na nové nahrávce a kdo je jejich autorem?

"Agonia" (polsky "agonie") zobrazuje kritické fáze lidských pokusů. Pokusili jsme se ohlédnout dozadu, z pohledu člověka, který si je vědom břemena svých zkušeností, vzpomínek a reality kolem. To je celkový směr... Ale pokud jde o témata... Daniel raději píše abstraktnější, filozofičtější texty. Jeho řádky mají mnoho významů a nechávají prostor pro interpretaci, zatímco moje jsou více zaměřeny na konkrétní témata. “Zum Beispiel”... První skladba se týká skrytých stránek sociálního inženýrství. Další zahrnuje začarovaný kruh ublížení, opakující se vzorec, předávaný na různých úrovních. Máme také protiválečný protestsong, který mluví přímo o uprchlících, žijících obětech války a režimů, kteří měli šanci přežít a vyprávět své příběhy (jedna důležitá poznámka: nemluvíme tady o moderních formách „Hegira“ ). A nakonec si okamžitě všimnete, že poslední píseň vyjadřuje tragédii Pompejí, přičemž je ve skutečnosti inspirována příběhem Plinia Staršího a má formu chvalořečského dopisu muže, který se setkává se svou poslední hodinou. .

Jak jsou na tom REDEMPTOR s koncerty? Máte vůbec teď nějaká živá vystoupení? Taky si říkám, že musí být hrozně těžké, abyste se dali dohromady. Každý hrajete i v jiných kapelách a třeba bubeník Daniel Rutkowski vystupuje i s HATE.

Udělali jsme turné propagující předchozí album a pak jsme se zcela soustředili na naše životy a psaní "Agonia". V tom období jsem se stal otcem a Daniel také, takže si dovedete představit ten scénář... prostě jsme měli chvíli jiné povinnosti... Pak přišlo to “něco”, takže bylo k ničemu plánovat něco jiného, než vydání alba...


Mám polskou death metalovou scénu hodně rád. Vy jste ale přeci jen trošku jiní, netypičtí. Většina vašich smeček kombinuje death metal s blackem. Ale vás bych zařadil spíše po bok mých oblíbených TRAUMA, LOST SOUL. Kdo byl tvým vzorem, když si s muzikou začínal a jak si se vůbec dostal k death metalu?

To rád slyším! Tyto dvě kapely jsou opravdovými veterány naší lokální scény. Ještě Yattering bych přidal k této trojici kapel, které nikdy nesdílely slávu našich největších exportních death metalových kapel, ale jejich alba a koncerty byly silné...No, já si myslím, že jsem metalista už od svých 12 let. Ale můžu dokonce říct, že se hudbě věnuji od narození, protože tím žili moji rodiče a celý ten duch byl mým přirozeným prostředím. Můj otec celou dobu hrál, skládal a zkoušel s lidmi, většinou u nás doma. Takže proto jsem se stal na hudbě a životním stylu, který vytváří, závislý. Je tedy snadné uhodnout, že metal se stal mým vlastním způsobem, jak najít svou identitu, a způsobem, jak vyjádřit své frustrace a zklamání mládí. Moje cesta ke stále extrémnější hudbě se zrychlovala až do doby, kdy mi bylo kolem osmnácti let. Vyvrcholilo to technickými death metalovými kapelami jako Suffocation, Cannibal Corpse, Cryptopsy a samozřejmě Morbid Angel a nakonec Nile... Od té doby moje fascinace brutální hudbou začala extrapolovat do jiných žánrů, mimo metal.

Pocházíte z Krakova, což je nádherné město. Jaká je u vás scéna? Kolik třeba přijde na koncert death metalových kapel lidí? A co fanoušci? Já si pamatuji, že polští metalisté byli vždy divocí a byla s nimi spousta legrace. Co kluby, promotéři? Žije to u vás?

Z tohoto konkrétního důvodu jsem se přestěhoval do Krakova! Vyrostl jsem ve Varšavě, ale divokému, šílenému životu v Krakově jsem nemohl odolat. Je těžké shrnout 20 let života, ale jo, bylo skvělé žít v těchto časech, kdy tady byla metalová scéna opravdu silná. Spousta skvělých koncertů, oddaných fanoušků a míst, kam byste mohli zajít. Ale všechny věci se mění... z mého pohledu prožívá metalová hudba opravdu zvláštní a těžké časy. Můžeme si vybrat z úžasného množství nových nahrávek, ale omezené publikum a velký posun v životním stylu moderní společnosti přináší metal do nějaké redukované, vybledlé podoby, ve srovnání s tím, čím byl tento žánr...i před 15 lety...


Na vaší kapele se mi hrozně líbí, jak se vyvíjíte, máte jasný směr a cíl – hrát poctivou, dobrou muziku. Máte ale nějaké sny? Kam až to chcete s REDEMPTOR dotáhnout? Láká vás velký label, je snem nějaký festival?

Ano, myslíme to opravdu vážně a opatrně našlapujeme. Každé album vyžaduje spoustu času a peněz, aby mohlo vzniknout. Je to důležitá součást našich životů, takže s každou nahrávkou se snažíme překonat naše minulé úspěchy. Už přemýšlíme o dalším albu, abychom zvýšili laťku a přinesli něco nového. Možná ne z hlediska extrémnosti a brutality, ale určitě chceme jít dál s ohledem na vyspělost, emoce a muzikálnost. Další plány závisí na situaci na scéně a na realitě nadcházejících měsíců a let. Ale vyrazit na pódium nějakých větších festů by bylo určitě skvělé a doufáme, že se nám to podaří!

Nejde se nezeptat, ale k nám se poslední roky z Polska dostávají i negativní informace. Nechci zde teď rozebírat otázku potratů, ale zajímal by mě spíš vliv církve na normální život. Jsou nějak omezovány i kapely? U nás se stále svádí neustálý souboj levice a pravice, bohužel špinavá politika proniká i do metalu. Jak je tomu u vás?

Mohu mluvit pouze za sebe. Pro mě je to jednoduchá věc... Když budete házet kameny, druhá strana dříve nebo později udělá něco, aby se bránila. Nezáleží na tom, jestli je to katolická církev, nebo banda pastafarianistů... Všechny antagonismy vyvolávají emoce, přesvědčení a pomáhají vytvářet osobní identitu. Ale je mnohem zdravější se nad tím povznést a být si vědom všech těchto mechanismů... Počínaje vzorci chování podnět-reakce, až ke kořenům všech věcí souvisejících s minulostí a historií. Je také dobré se blíže podívat na sociální inženýrství a všechny triky, které má pod sebou, aby nás zapletl do chorobných kruhů a slepé emocionality. Bez vědomí máme tendenci stát se součástí delirantního davu řízeného ostatními. Samozřejmě se to děje záměrně, ale je dobré vědět, kdo z toho má prospěch.


Když se řekne technický death metal, tak si pod tím každý představí složité kompozice, nepřehledné a mnohdy nesrozumitelné. Jak vlastně vnímáš death metal ty? Co pro tebe znamená? Můžeš se klidně pustit i do filozofických úvah.

To je oblast, kde rád věci zjednodušuji... Pro mě jsou nejdůležitější rysy klasického death metalového žánru - široké využití blast-beatu a growlingu, zaměření se celkově na brutalitu, postavenou na specificky zkreslených kytarových riffech. To je vše, nemá cenu to komplikovat... přestože existuje několik škol tohoto žánru - které vstoupily do značné rozmanitosti - je stále snadné rozeznat typickou death metalovou kapelu. Samozřejmě to lze rozšířit a smíchat s jinými přísadami. To může být pro recenzenty kreativnější a pomoci těm kapelám, které se chtějí vymknout nějakým hranicím.

Co chystají REDEMPTOR v nejbližších měsících? A chtěl bys něco vzkázat fanouškům?

Propagovat album a pak ho ještě více propagovat. V tuto chvíli dokončujeme druhý videoklip a připravujeme několik zajímavých záběrů na YouTube, jako jsou ukázky, rozhovory o nástrojích a některé další související věci. Proto bychom vás rádi pozvali, abyste sledovali naše profily, abyste viděli, co máme. Děkujeme za váš čas, který jste věnovali čtení tohoto rozhovoru, mějte se dobře a nechte metal plynout!

Děkuji moc za rozhovor. Už teď se těším domů, až si „Agonia“ znovu pustím. Opravdu skvělé dílo po všech stránkách. Přeji vám, aby se dobře prodávalo, abyste měli vždy narvané koncerty. Ať se vám daří i v soukromí. REDEMPTOR RULES!

Děkuji moc a přeji ať se ti také daří Jakube! Srdečně zdravíme české metalisty a naše tamější přátele. Máme skvělé vzpomínky na vaši zemi... například úžasné chvíle na Brutal Assaultu a dalších festivalech. Doufám, že se brzy setkáme!


---------------------------------------------------------------------------------------------------

TWITTER