DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 23. prosince 2021

Recenze/review - REDEMPTOR - Agonia (2021)


REDEMPTOR - Agonia
CD 2021, Selfmadegod Records

for english please scroll down

Slyším tichý, jedovatý šepot démonů. Přišla na mě řada. Vlastně ani nevím proč. Jsem ještě mladý, ale smrt si nevybírá. Tenká je hranice mezi naším a oním světem. Tentokrát mi ji pomohou překročit polští death metalisté REDEMPTOR. Ostré riffy, temná atmosféra, technické pasáže,  u kterých nelze být v klidu. Převozník už čeká. Vkládám do jeho kostnaté dlaně minci.

Mám rád, když je death metal obestřen tmou. Když si při poslechu připadám jako v nekonečném stínu. Když ve mě probudí myšlenky,, které jsou většinou ukryty někde vzadu v hlavě. Líbí se mi způsob, jakým kapela přistupuje k hudbě, obdivuji jak hrají. Technicky, zajímavě, přesto přehledně a bolestivě. "Agonia" je deskou, která se mi ihned zadřela hluboko pod kůži. 


Skladby kolem mě plynou jako řeka plná zkažené krve. Pálí a žhnou, postupně se mění a pomalu se mi vkrádají do myšlenek. Kapela se volně inspirovala tvorbou třeba takových GORGUTS, MORBID ANGEL, IMMOLATION, DEATH. Navíc přidala spoustu svých nápadů a výraziva. Zvuk, obal, provedení, tohle všechno je v naprostém pořádku a jedná se beze sporu o první death metalovou ligu. Není divu, členy REDEMPTOR jsou muzikanti SCEPTIC, SOTHOTH, DECAPITATED, BANISHER, DEIVOS, WINGLESS. Novinka je hravá, pestrá takovým tím záhadným způsobem. Jako bych se díval do kaleidoskopu a viděl, cítil pouze odstíny černé barvy. Jedná se o paletu nihilistických nálada, ušpiněných krví, zlobou a nenávistí. Opravdu se cítím jako při setkání s démony. Dívám se do bílé mlhy, ze které vystupují postavy v kápích. Lidská fantazie nemá hranice a jsem hrozně rád, že jsem se k tomuto albu dostal. Stalo se pro mě skvělým zážitkem z onoho světa, hudbou, která ve mě zanechala stopy plné jedu a špíny. Jako celek je "Agonia" k dokonalosti vybroušeným diamantem pro všechny fanoušky černé magie. Temný, magický, technický death metal s krvavou aurou! Excelentní!


Asphyx says:

I hear the quiet, poisonous whispers of demons. It's my turn. I don't really know why. I'm still young, but death doesn't choose. The line between this world and the next is thin. This time, Polish death metallers REDEMPTOR will help me cross it. Sharp riffs, dark atmosphere, technical passages that are impossible to be calm. The ferryman is waiting. I put a coin in his bony palm.

I like death metal to be shrouded in darkness. When listening to it, I feel like I'm in an endless shadow. When it awakens thoughts that are usually hidden somewhere in the back of my head. I like the way the band approaches the music, I admire the way they play. Technical, interesting, yet clear and painful. "Agonia" is a record that immediately dug deep under my skin.


The songs flow around me like a river of bad blood. They burn and burn, gradually changing and slowly creeping into my thoughts. The band was loosely inspired by the work of GORGUTS, MORBID ANGEL, IMMOLATION, DEATH. Moreover, they added a lot of their ideas and expressions. The sound, the cover, the execution, all this is absolutely fine and this is without any doubt the first death metal league. No wonder, the members of REDEMPTOR are musicians from SCEPTIC, SOTHOTH, DECAPITATED, BANISHER, DEIVOS, WINGLESS. The novelty is playful, colourful in that mysterious way. It's like looking into a kaleidoscope and seeing, feeling only shades of black. It is a palette of nihilistic moods, stained with blood, anger and hatred. It really feels like a demon encounter. I look into the white mist from which the hooded figures emerge. The human imagination has no limits and I'm so glad I got to this album. It became a great otherworldly experience for me, music that left a trail of venom and filth. As a whole, "Agonia" is a diamond cut to perfection for all fans of black magic. Dark, magical, technical death metal with a bloody aura! Excellent!

--LINE-UP--
Michał Xaay Loranc - Vocals
Daniel Kesler - Vocals/Guitar
Hubert Więcek - Guitar
Kamil Stadnicki - Bass
Paweł Pavulon Jaroszewicz - Drums (live shows)

--BAND CONTACT--

--LABEL CONTACT--
SELFMADEGOD RECORDS
Share this games :

TWITTER