Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 17. listopadu 2017

Home » » Recenze/review - FINAL FLAG – Capture the Flag (2017)

Recenze/review - FINAL FLAG – Capture the Flag (2017)


FINAL FLAG – Capture the Flag
CD 2017, Support Underground

for english please scroll down

Punkeři, thrasheři a hardcoreoví maniaci celého světa spojte se! Utvořte kruh, zapřete se nohama a začněte pařit. Právě hrají FINAL FLAG! Česko - americká úderka ve složení Skoří (EXORCIZPHOBIA), Jirka Rosa (TORTHARRY) a Eric Helzer (WEHRMACHT). Crossover jak vyšitý horkou jehlou do holé kůže. Klasický, tak jak ho známe z osmdesátých let a jak jej hráli třeba takoví ANTHRAX, D.R.I., M.O.D., SUICIDAL TENDENCIS, ale i DEAD KENNEDYS, BLACK FLAG.

Pánové citují ze starých učebnic vskutku dobře, jen se nemohu občas ubránit dojmu, že se snaží možná až moc tlačit na pilu. Vše odsýpá jak má, jen se sem tam vkrádá stereotyp a některé nápady jsou příliš monotónní. Naživo to asi nevadí, ale z desky je přeci jen cítit chvílemi tápání. Ale tak, je to taky punk a tam lze ledacos odpustit, nemám pravdu? 
Celkové provedení hodnotím na velmi dobrou. Obal zaujme, evokuje ve mě kriminální seriály z osmdesátých let. Zvuk bych klidně ještě víc ušpinil, ale to je jen taková drobnost, není to věc, která by mi nějak zásadně vadila. Ericovi by slušela větší hlasová variabilita. Osobně bych také ocenil víc "pomalejších" pasáží, na 38 a půl minuty jich je dle mého málo a některé songy díky tomu splývají v jeden monolit. Celkově ale považuji novinku "Capture the Flag" za velmi povedené album, které by nemělo chybět ve sbírce každého pořádného a poctivého thrashera, punkera a hard coreisty. Nezbývá tedy nic jiného, než nasadit sluchátka na uši a vyrazit do ulic, případně na koncert, kde to musí být ještě větší odvaz. Nechte si chutnat!


Asphyx says:

Punks, thrashers and hardcore maniacs around the world – unite! Make a circle, anchor your feet and start to mosh. Just playing FINAL FLAG! Czech - American strike composed by Skoři (EXORCIZPHOBIA), Jirka Rosa (TORTHARRY) and Eric Helzer (WEHRMACHT). Crossover as embroidered with a hot needle into bare skin. Classical, as we know it from the 80s such as ANTHRAX, D.R.I, M.O.D., SUICIDAL TENDENCIS, but also DEAD KENNEDYS, BLACK FLAG.

The guys quote from old textbooks really well, I just cannot defend the impression that they are trying to „push too hard on the saw“. Everything dips as should, just sometimes is stereotype and some ideas are too monotonous. It does not matter anymore on live performance, but it's just a moment of glimpse of the board. it's also a punk, and in punk is possible to forgive them a lot, am I not right?

Overall rating is very good. The cover is impressive, evoking criminals in the 1980s. The sound would be even dirtier but that's just such a small thing, it's not something that would make me feel bad. Eric could be more voice variable. Personally I would also appreciate more "slower" passages, for 38 and a half minutes there are just few of them and its make songs are merged in one monolith. Overall, I consider „Capture the Flag“ to be a very good album, which should not be missed in the collection of every honest and thrasher, punker and hard core fans. There is nothing left just put the earphones to the ears and go out into the streets, or at a concert where it has to be even bigger massacre. Bon appetite!


tracklist:
Swallow All the Drugs
Female Accomplice
Insurgency
Uncle Tom (Morello)
Johnny´s at the Disco
Be the Movie
Prison Break
Hang ´em High
Hey Officer
Cutloose
The Incorporated Eights
White Wine
Run From the Cure
Take Me to Your Leader
Get it Back
Palestinians


band:
Eric Helzer - vokály
Tomáš "Skoří" Skořepa - kytary, doprovodné vokály
Jiří Rosa - bicí

Share this games :

TWITTER