Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 25. prosince 2017

Home » » Recenze/review - ABORTION - All You Need is Hate (2017)

Recenze/review - ABORTION - All You Need is Hate (2017)


ABORTION - All You Need is Hate
CD 2017, Slovak Metal Army

for english please scroll down

Mám najednou pocit, že mi někdo dal právě do ruky balík s výbušninou. Nejsem žádnej terorista a politika je mi víceméně u zadku, ale co mám dělat, když právě poslouchám třaskavou směs starého dobrého grindu smíchaného s death metalem, než se odpálit? Až mě jednou najdete rozmetaného a roztrhaného okolo po zdech, tak věřte tomu, že to nebyl žádnej protest. Pravda je jinde, poslouchal jsem novinku slovenských grinderů ABORTION.

Přiznám se, že tahle zpočátku zdánlivě jednoduchá deska, se mi usadila hluboko v hlavě, hlodala tam a podvědomě mě nutila k opakovaným poslechům. Je to nářez, zároveň legrace, nadsázka, očista mozkových závitů. Jako kyselina, podávaná po lžičkách. Chci s tebou tančit na pitevním sále, má milá, nemrtvá!
Syrové, prašivé, mokvající a surové jako dlaně dělníka v kamenolomu, takové je nové album "All You Need is Hate". ABORTION ctí tradiční grind, sem tam přidají death metalový nebo crustový podklad. Líbí se mi zvuk, kochám se i obalem. Nemám vlastně žádných zvláštních připomínek. Možná jsou některé skladby lehce rozvláčné, ale to je jen drobnost. Hlavní je devastující účinek a ten na mě nová deska má. Je slyšet, že za nástroji stojí zkušení muzikanti, kteří si dali za cíl jediné - odpálit vás z tohoto světa pryč. Slováci dnes požívají oprávněný status legendy a vypadá to, že všechny své zkušenosti na novince krásně krvavě zúročili. Až jednou přijede k mé mrtvole koroner a bude se lidí okolo ptát, co se stalo, tak mu prosím vyřiďte, že jsem jen poslouchal novou desku ABORTION. Na úmrtní list mi napíšou - měl moc rád grind/metal a v rakvi budou jen seškrábané zbytky mých tkání. A víte co je nejlepší? Tohle album opravdu pálí jako láhev trinitrotoulenu, kterou vám někdo právě vylil přímo do obličeje. Parádní grind!


Asphyx says:

Suddenly, I have a feeling that someone just gave me a package with a bomb inside. I am not a terrorist and I do not care about politics. But what else can I am just listening an explosive mixture of the good old grind with death metal rather than just touch myself off. When you find me scattered and torn around the wall please believe that that was not as a protest. The truth is elsewhere – I just listened to the new album by Slovak grinder band ABORTION.

I admit that at first it seems as a simple album but it sat deep in my head and unconsciously urged me to keep listening. It is massacre and fun at the same time, also exaggeration and brainwashing. It feels like acid given on teaspoons. I want to dance with you in the autopsy room, my dear girl, my undead girl!

Raw, dusty, wet and cruel just like the palms of a worker in a quarry. Just like the new album “All You Need is Hate”. ABORTION honours the traditional grind, they sometimes add some death metal or a crust base. I like the sound and the cover. I do not have any particular comments. There might be some songs slightly lightweight but that is just a detail. The main thing is the devastating effect and the new album has that. You can hear that behind the instruments are experienced musicians who had one goal – to make you a bomb and touch you off. Those Slovaks have a name of legends now and it looks like that all their experiences are very visible on this album. When a coroner comes to my corps and he will ask people around me what happened, please tell him that I was just listening the new album ABORTION. My death sheet will say: he really liked grind/metal and in the coffin will be just scraped pieces of my tissues. And do you know what the best thing is? This album really burns just like a bottle of trinitrotoluene that someone just poured into your face. Great grind!

tracklist:
1.Keep Calm Citizen – Pokoj obcan 01:07
2.Alone – Sam 01:15
3.I´m Not You – Ja nie som Ty 01:04
4.You´re Lying – Klames 01:07
5.Tried – Unaveny 01:09
6.Sausage Is For Free – Parok je zadarmo 01:18
7.Everything Is Alright – Vsetko je v poriadku 01:10
8.Kebab Nazi 00:52
9.Poison Me – Otrav ma 01:09
10.Shit – Hovno 02:47
11.Grand Hotel Alepo – Sodom cover 00:42
12.To Be Less That Mean – Byt menej nez znamenat 03:20
13.Syphilis Of Soul – Syfilis duse 01:32
14.Don´t Die For the Others – Neumieraj za druhych 01:48
15.Time Has Changed – Doba sa zmenila 00:58
16.Just War – Jedine vojna 00:55
17.Primitive Consume Psalm – Primitivny konzumny zalm 01:56
18.Goals, Points, Drugs – Goly, Body, Drogy 01:21
19.Metal Stars, Money Wars 00:12
20.Last – Posledny 07:42

Share this games :

TWITTER