DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 1. prosince 2017

Home » » Recenze/review - MORBID ANGEL - Kingdoms Disdained (2017)

Recenze/review - MORBID ANGEL - Kingdoms Disdained (2017)


MORBID ANGEL - Kingdoms Disdained
CD 2017, Silver Lining Music

for english please scroll down

Anděl byl opět upálen, zohaven a zničen. Ohořelá křídla se pomalu mění v černý popel. Démoni se žhavým pohledem znovu povstali, aby šířili na našem světě zlo, nemoci, smrt a nenávist. Vítejte v našem zkaženém světě!

Už jen to jméno, MORBID ANGEL probouzí temné emoce. Letos opět se změnami v sestavě. Nejvýraznější je asi návrat Steva Tuckera, který se postaral i o vokály (David Vincent mi vůbec nechybí). Nutno rovnou říci, že opravdu dobře. Scott Fuller za bicími odvedl také perfektní práci. Hodně se mi líbí zvuk (Erik Rutan). Je mohutný, surový a zároveň čitelný. O obalu od Kena Colemana se sice vedly nějaké diskuze, ale za mě se k hudbě MORBID ANGEL krásně hodí. Je stejně monumentální, zapamatovatelný. Považuji jej za zdařilý.Techniky je na novince tak akorát. Riffy jsou občas komplikované a přesto přehledné. Někdo může mít problémy s vokálem, ale mě osobně se líbí víc než na minulém albu "Illud Divinum Insanus", které bylo pro mě celkově velkým zklamáním. Oproti němu je "Kingdoms Disdained" vyloženě trefa do černého. Skladby na mě mají opravdu drtivý účinek a pocitově mě jako posluchače vyloženě drásají. MORBID ANGEL válcují, sekají, pálí. Přirovnání ke starým albům se samo nabízí. Takže, pokud jste měli rádi tuhle skupinu v jejich počátcích, budete pravděpodobně spokojeni i letos. Mocné démonické začátky, masakrující rytmus a chorobný vokál. V této podobě jsou floridští tmáři nejjistější a připomínají lavinu z kostí a kamene. Album chce samozřejmě čas, stále objevuji nová temná zákoutí. Někomu možná bude vadit až přílišné lpění na tradicích, ale troufám si tvrdit, že přesně takovéto album všichni "praví" fanoušci chtěli. Včetně mé maličkosti. Vypadá to, že anděl musel shořet, padnout k zemi, aby letos znovu povstal z popela a mocně a hlasitě zařval. Za mě se jedná o zdařilý návrat. Masakr!Asphyx says:

The angel was burned again, disfigured and destroyed. The burned wings are slowly turning into black ash. Demons with eyes full of fire rose again to spread in the world evil, sickness, death and hate. Welcome to our messy world!

Just the name – MORBID ANGEL – it awakes dark emotions. This year again they have some changes in the line-up. The most remarkable is the return of Steve Tucker who did the vocals (I do not miss David Vincent at all). And I have to say that he did them great. Scott Fuller on the drums did an excellent job. I really like the sound (Erik Rutan). It is massive, raw and readable at the same time. People talked a lot about Ken Coleman´s cover of this album but I think this cover is very suitable for MORBID ANGEL. Just as the band the album monumental and memorable. I consider it to be very successful.


This new album has enough of technical things. Riffs are complicated from time to time but still clear. There might be someone who would not like the vocal but personally I really like it and I prefer those to the previous album “Illud Divinum Insanus” which was a big disappointment for me. “Kingdoms Disdained” is like a hit in the middle of a target. Those songs has a great effect on me and they really strike me while listening. MORBID ANGEL roll, cut and burn. You just have to compare them to older albums. So, if you liked this band at their beginnings you will be probably happy about their new album. Their powerful demonic beginnings, massacre rhythm and sick vocal. In this form and those Florida obscurants the most confident and they are like an avalanche full of bones and stones. This album needs some time and I still discover new dark corners of it. Some people might not like the fact that this band follows traditions but I dare to say that something like this new album is the thing that the “real” fans want. Including me. It seems that the angel had to be burned down, fall on the ground to rise from ashes this year powerfully and to scream loudly. For me this is a great come back! Massacre!


tracklist:
01. Piles Of Little Arms 
02. D.E.A.D.
03. Garden Of Disdain 
04. The Righteous Voice 
05. Architect And Iconoclast 
06. Paradigms Warped 
07. The Pillars Crumbling 
08. For No Master
09. Declaring New Law (Secret Hell) *
10. From The Hand Of Kings
11. The Fall Of Idols

band:
Trey Azagthoth - guitars
Share this games :

TWITTER